Download Print this page

Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual page 139

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Anpassa inställningar för ditt hem
<Vald givare inställningar>
För Vald givare inställningar är det viktigt att välja rätt rumsensor beroende på
vilket värmeläge som systemet kommer att drivas i.
. Från menyn Grundinställningar väljer du Vald givare inställningar.
2. Om 2-zonstemperaturkontroll är aktiv eller trådlösa fjärrkontroller är tillgängliga
väljer du zonnr. att tilldela till varje fjärrkontroll från skärmen Rum RC zon välj.
3. Från skärmen Givare val väljer du en rumsensor som ska användas för
övervakning av rumstemperaturen från Zon och Zon2 separat.
Kontrollalternativ
Motsvarande grundinställnings-rumsensor
("Fjärrkontrollalternativ"
(Iinstallationsmanual))
A
Rum RC-8 (en var för
Zon och Zon2)
B
C
D
* Ej specificerat (om en lokalt anskaffad rumstermostat används)
Rum RC-8 (en var för Zon och Zon2) (om en trådlös fjärrkontroll används
som en rumstermostat)
4. Från skärmen Givare val väljer du Tid/Zon för att göra det möjligt att använda
olika rumsensorer enligt det inställda tidsschemat i menyn Välj tid/zon.
Rumsensorerna kan växlas upp till 4 gånger under 24 timmar.
Zon
Zon2
*
TH
*
Huvudkontroll
*
*
*
Schemainställningsskärm för Tid/Zon
10

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB