Download Print this page

Service En Onderhoud; Problemen Oplossen; Onderhoud - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5

Service en Onderhoud

Problemen oplossen

De volgende tabel kan helpen om eventuele problemen op te lossen. Dit is echter niet exhaustief en alle problemen moeten worden onderzocht door de installateur of een
ander bevoegd persoon. Probeer het systeem niet zelf te repareren.
Beveiligingen mogen nooit worden uitgeschakeld noch onklaar gemaakt.
Symptoom van storing
Koud water uit de kraan
(systemen met SWW-tank)
Verwarmingssysteem bereikt niet
de ingestelde temperatuur.
Het koelsysteem koelt niet tot de
ingestelde temperatuur. (ALLEEN
voor ERSC-modellen)
Na SWW-werking stijgt de
kamertemperatuur wat.
Verwarmingstoestel warm
in SWW-modus. (De
ruimtetemperatuur stijgt.)
Het systeem is timergestuurd
uitgeschakeld maar de buitenunit
werkt.
Pomp werkt korte tijd zonder
reden.
Cilinder produceert mechanisch
geluid
Leidingen produceren geluid
Water loopt uit een
overdrukventiel
Water druppelt uit een
overdrukventiel.
Er verschijnt een foutcode op het
hoofdbedieningsdisplay.
<Stroompanne>
Wanneer de stroom uitvalt, worden de instellingen  week lang bewaard en na  week worden ALLEEN datum/tijd bewaard.

Onderhoud

Cilinder en hydrobox moeten jaarlijks worden onderhouden door een bevoegd persoon. Gebruikers mogen de cilinder/hydrobox niet zelf proberen te onderhouden noch te
repareren. Indien dit toch gebeurt, kan dit resulteren in lichamelijk letsel, schade aan het toestel en het vervallen van de productgarantie.
In aanvulling op de jaarlijkse servicewerkzaamheden is het nodig enkele onderdelen te vervangen of te inspecteren wanneer het systeem een bepaalde periode in bedrijf is
geweest. In onderstaande tabellen vindt u gedetailleerde instructies. Vervanging en inspectie van onderdelen moet altijd worden uitgevoerd door een bekwaam persoon met
relevante opleiding en kwalificaties.
Onderdelen die regelmatig moeten worden vervangen
Onderdelen
Vervangen iedere
Overdrukventiel (PRV)
Ontluchter (Autom./Handmatig)
Aftapkraan (Primair circuit)
6 jaar
Flexibele slang
Manometer
Inlaatregelgroep (ICG)*
*
ALS OPTIE VERKRIJGBARE ONDERDELEN voor UK
5
Mogelijke oorzaak
Geplande uitschakelperiode
Alle warm water uit SWW-tank gebruikt
Warmtempomp of elektrische verwarming werkt niet
Verbieden, Weekklok of Vakantiemodus geselecteerd
Foutief bemeten radiatoren
De ruimte met de temperatuursensor heeft een andere
temperatuur dan de rest van de woning.
Batterijprobleem *alleen afstandsbediening
Wanneer het water in het circulatiecircuit te warm is, start de
koelmodus met vertraging om de buitenunit te beschermen.
Wanneer de buitentemperatuur te laag is, start de koelmodus
niet om te vermijden dat de waterleidingen bevriezen.
Aan het eind van de SWW-modus voert het 3-weg ventiel
warm water weg uit het SWW-tank in het circuit van de
ruimteverwarming. Zo raken de cilindercomponenten
niet oververhit. Hoeveel warm water naar het circuit voor
ruimteverwarming wordt gestuurd, varieert afhankelijk van het type
systeem en de leiding tussen platenwarmtewisselaar en cilinder.
Het 3-weg ventiel kan verstopt zitten of er kan warm water
naar de verwarmingszijde stromen door een defect.
Anti-vriesmodus is actief.
Vastloopbeveiliging werkt om kalkaanslag te voorkomen.
Verwarmingstoestellen schakelen in/uit
3-weg ventiel verandert van positie tussen SWW-modus
en verwarmingsmodus.
Lucht in systeem
Losse leidingen
Systeemtemperatuur of -druk te hoog
Ventiel sluit niet goed door de aanwezigheid van vuil
De binnen- of buitenunit meldt een abnormale conditie
Mogelijke storingen
Waterlekkage vanwege
brons-/kopercorrosie
(ontzinking)
Oplossing
Controleer de instellingen en wijzig die eventueel.
Controleer of de SWW-modus is ingeschakeld en wacht tot de SWW-tank
weer is opgewarmd.
Contacteer de installateur.
Controleer de instellingen en wijzig ze als dat nodig is.
Contacteer de installateur.
Verplaats de temperatuursensor naar een andere kamer die meer
geschikt is.
Controleer de batterijcapaciteit en vervang ze indien uitgeput.
Normaal bedrijf
Is de anti-vriesfunctie overbodig, contacteer dan de installateur om de
instellingen te wijzigen.
Normaal bedrijf, geen actie noodzakelijk.
Contacteer de installateur.
Normaal bedrijf, geen actie noodzakelijk.
Normaal bedrijf, geen actie noodzakelijk.
Normaal bedrijf, geen actie noodzakelijk.
Normaal bedrijf, geen actie noodzakelijk.
Ontlucht de radiatoren (indien aanwezig) en contacteer de installateur als
dit niet helpt.
Contacteer de installateur.
Schakel de warmtepomp en de dompelweerstanden uit en contacteer de
installateur.
Draai de ventieldop in de aangegeven richting tot u een klik hoort. Er loopt
dan wat water uit waardoor het vuil wordt weggespoeld. Let op want dit
water is wel heet. Blijft er water druppelen, contacteer dan de installateur
om de pakking eventueel te vervangen.
Noteer de foutcode en contacteer de installateur.
Onderdelen die regelmatig moeten worden geïnspecteerd
Onderdelen
Controleer iedere
Dompelweerstand
2 jaar
Watercirculatiepomp
20.000 uur (3 jaar)
Wanneer servicewerkzaamheden worden uitgevoerd mogen onderdelen
NIET opnieuw worden gebruikt.
* O-ring
* Pakking
Opmerking: Vervang altijd bij iedere vaste onderhoudsbeurt de pakking van de
pomp door een nieuwe (iedere 20.000 bedrijfuren of iedere 3 jaar).
Mogelijke storingen
Lekkage naar
aarde waardoor de
verliesstroomschakelaar
wordt geactiveerd
(Verwarmingstoestel is
altijd UIT)
Storing
watercirculatiepomp

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Content for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB