Download Print this page

Yleinen Käyttö; Pääasetusvalikko; Alkuasetukset - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Asetusten mukauttaminen kotikäyttöä varten
Yleinen käyttö
Yleisessä käytössä pääsäätimessä näkyvä näyttö on samanlainen kuin oikealla
olevassa kuvassa.
Näytössä näkyy tavoitelämpötila, huoneiden lämmitystila, LV-tila (jos
järjestelmässä on LV-säiliö), muut mahdollisesti käytettävät lämmönlähteet,
lomatila sekä päivämäärä ja aika.
Saat lisätietoja käyttämällä toimintopainikkeita. Kun tämä näyttö on esillä,
painikkeen F painaminen näyttää nykyisen tilan. Painikkeen F4 painaminen
siirtää käyttäjän asetusvalikkonäyttöön.
<Asetusnäyttö>
Näytössä näkyvät järjestelmän päätoimintatilat.
Vaihda toimintapainikkeilla LV- ja lämmitys-/jäähdytystilojen Toiminto (►), Kieltää
(
) ja Ajastin (
) välillä tai muokkaa loma-asetusta tai aktivoi se.
Asetusnäytön avulla voidaan tehdä nopeasti seuraavat asetukset:
• Pakotettu LV (jos LV-säiliö käytössä) – ota käyttöön / poista käytöstä
painamalla F
• LV-toimintatila (jos LV-säiliö käytössä) – vaihda tilaa painamalla F2
• Huoneiden lämmitys-/jäähdytystila – vaihda tilaa painamalla F3
• Lomatila – avaa lomanäyttö painamalla F4
Pääasetusvalikko
Pääset pääasetusvalikkoon painamalla painiketta B "VALIKKO"
Seuraavat valikot tulevat esiin:
LV (varaajayksikkö tai hydrobox ja paikallinen LV-säiliö)
Lämmitys/jäähdytys
Ajastintoiminto
Lomatila

Alkuasetukset

Huolto (suojattu salasanalla)
Alkuasetukset
. Korosta pääasetusvalikossa Alkuasetukset-kuvake painamalla F2 ja F3 ja
paina sitten VAHVISTA.
2. Vieritä valikkoluetteloa painikkeilla F ja F2. Kun haluamasi otsikko näkyy
korostettuna, aloita muokkaus painamalla VAHVISTA.
3. Muokkaa asetusta vastaavilla toimintopainikkeilla ja tallenna sitten asetus
painamalla VAHVISTA.
Voit muuttaa seuraavia alkuasetuksia:
Päivämäärä/Aika
Kieli
°C/°F
Lämpötilalukema
Yhteysnumero
Aika
Huoneen anturin asetukset
Voit palata pääasetusvalikkoon painamalla painiketta TAKAISIN.
9
Aloitusnäyttö
Asetusnäyttö
Pääasetusvalikon näyttö
Kuvake Kuvaus
Lämminvesi
Lämmitys/jäähdytys
Ajastintoiminto
Lomatila
Alkuasetukset
Huolto

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB