Download Print this page

Johdanto; Järjestelmän Yleiskuvaus; Lämpöpumpun Toiminta - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2

Johdanto

Tämä käyttöopas kertoo, miten lämpöpumppujärjestelmä toimii, miten
järjestelmää käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja miten asetuksia muutetaan
pääsäätimen avulla.
Järjestelmän yleiskuvaus
Mitsubishi Electricin ilma–vesilämpöpumppujärjestelmä koostuu seuraavista
osista: ulkolämpöpumppuyksikkö ja sisävaraajayksikkö tai hydrobox, jossa on
pääsäädin.
Lämpöpumpun toiminta
Lämmitys ja LV
Lämpöpumput käyttävät sähköenergiaa ja ulkoilman alhaista lämpöenergiaa
lämmittämään kylmäainetta, joka puolestaan lämmittää vettä käyttöä ja
lämmitystä varten. Lämpöpumpun tehokkuutta kutsutaan hyötysuhteeksi (COP).
Se on tuotetun lämmön ja kulutetun energian välinen suhde.
Lämpöpumpun toimintatapa on käänteinen jääkaappiin verrattuna. Prosessia
kutsutaan höyrykompressiojaksoksi, joka on selitetty tarkemmin alla.
Ympäristöstä otettu matalan lämpötilan
uusiutuva lämpöenergia
2 kW
Sähköenergian
tulo
1 kW
3
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan
lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt
ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo laitteen käyttöä tai opasta sen
käytössä.
Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.
Tätä opasta on säilytettävä yksikön kanssa tai helppopääsyisessä paikassa
myöhempää tarvetta varten.
Ensimmäinen vaihe alkaa, kun kylmäaine on kylmää ja alhaisessa paineessa.
. Piirissä oleva kylmäaine puristuu kokoon, kun se kulkee kompressorin läpi.
Siitä tulee kuumaa korkeapaineista kaasua. Lämpötila voi olla normaalisti
60 °C.
2. Tämän jälkeen kuuma kylmäainekaasu lauhdutetaan, kun se kulkee
Lämpöenergian lähtö
levylämmönvaihtimen yhden puolen poikki. Kylmäainekaasun lämpö siirtyy
lämmönvaihtimen viileämmälle puolelle (vesipuolelle). Kun kylmäaineen
lämpötila laskee, sen tila muuttuu kaasusta nesteeksi.
3. Kylmänä nesteenä sen paine on edelleen korkea. Paineen laskemiseksi neste
3 kW
kulkee paisuntaventtiilin läpi. Paine laskee, mutta kylmäaine pysyy kylmänä
nesteenä.
4. Jakson viimeisessä vaiheessa kylmäaine siirtyy höyrystimeen ja höyrystyy.
Tässä vaiheessa osa ulkoilman vapaasta lämpöenergiasta imeytyy
kylmäaineeseen.
Tämän jakson läpi kulkee vain kylmäainetta. Vesi lämmitetään sen
kulkiessa levylämmönvaihtimen läpi. Kylmäaineen lämpöenergia kulkee
levylämmönvaihtimen läpi viileämpään veteen, jonka lämpötila nousee.
Lämmitetty vesi siirtyy ensiöpiiriin, jossa se kiertää lämmitysjärjestelmässä ja LV-
varaajassa ja lämmittää epäsuorasti (mahdollisen) LV-säiliön sisältöä.
Pakettivaraajajärjestelmän kaavioesitys
2. Lauhdutin
(Levylämmönvaihdin)
3. Paisuntaventtiili
4. Höyrystin
(Ulkoyksikön ilman lämmönvaihdin)
. Kompressori

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Manuals for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB