Generell Bruk; Meny For Hovedinnstillinger; Innledende Innstillinger - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Tilpasse innstillinger for hjemmet

Generell bruk

Skjermbildet som vises på hovedkontrolleren, vil være som på figuren til høyre
under generell bruk.
Dette skjermbildet viser måltemperatur, romoppvarmingsmodus,
varmtvannsberedermodus (hvis en varmtvannsbereder finnes i systemet), eventuelle
ytterligere varmekilder som benyttes, feriefunksjon samt dato og klokkeslett.
Du kan bruke funksjonsknappene til å få tilgang til mer informasjon. Når dette
skjermbildet vises, kan du trykke F for å se gjeldende status, og F4 for å gå til
skjermbildet med alternativmenyen.
<Alternativskjermbilde>
Dette skjermbildet viser hoveddriftsmodusene til systemet.
Bruk funksjonsknappene til å veksle mellom Drift (►), Forbudt (
for varmtvannsbereder og romoppvarming/kjøling eller for å redigere/aktivere
feriefunksjonen.
Alternativskjermbildet lar deg raskt stille inn følgende:
• Tvunget varmtvannsbereder (hvis en varmtvannsbereder finnes) — trykk F1
for å slå AV og PÅ
• Driftsmodus for varmtvannsbereder (hvis en varmtvannsbereder finnes) —
trykk F2 for å bytte modus
• Driftsmodus for romoppvarming/kjøling — trykk F3 for å bytte modus
• Feriefunksjon — trykk F4 for å få tilgang til ferieskjermbildet

Meny for hovedinnstillinger

Trykk knapp B, "MENY", for å få tilgang til hovedinnstillingsmenyen
Følgende menyer blir vist:
Varmt vann (sylinderenhet eller hydroboks pluss lokalt levert varmtvannsbereder)
Varme/kjøling
Timerfunksjon
Feriefunksjon

Innledende innstillinger

Service (passordbeskyttet)
Innledende innstillinger
. I hovedinnstillingsmenyen bruker du knappene F2 og F3 til å utheve ikonet
"Innledende innstillinger" og velger ved å trykke BEKREFT.
2. Bruk knappene F og F2 til å rulle gjennom menylisten. Når den ønskede
tittelen er uthevet, trykker du BEKREFT for å redigere.
3. Bruk funksjonsknappene til å redigere hver innledende innstilling, og trykk
deretter BEKREFT for å lagre innstillingen.
Innledende innstillinger som kan redigeres, er:
Dato/tid
Språk
°C/°F
Temp.display
Kontaktnummer
Tidsdisplay
Romfølerinnstillinger
Hvis du vil gå tilbake til menyen for hovedinnstillingene, trykker du på TILBAKE-
knappen.
9
) og Timer (
)
Startskjermbilde
Alternativskjermbilde
Menyskjermbilde for hovedinnstillinger
Ikon
Beskrivelse
Varmtvann
Varme/kjøling
Timerfunksjon
Feriefunksjon
Innledende innstillinger
Service

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB