Download Print this page

Dit Varmesystem; Systemkonfiguration; Vigtige Dele På Enhederne - Punkter At Bemærke - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3

Dit varmesystem

Systemkonfiguration

Modelnavn
Tank modul
(unit)
Udendørs varmepumpeenhed
Modelnavn
Hydrobox
Udendørs varmepumpeenhed
Vigtige dele på enhederne – Punkter at bemærke
<Hydrobox>
EHSC (Splitmodelsystem)
EHPX (Kompakt enhedssystem)
1.
2.
5.
3.
4.
6.
Visning af bunden
.
Hovedkontrolenhed
2.
Manometer (Trykmåler)
3.
Tilslutning til returrumvarme/indirekte
varmt brugsvandsbeholder (primær)
4.
Tilslutning til fremløbsrumvarme/indirekte
varmt brugsvandsbeholder (primær)
5.
Varmepumpe-/køletilslutninger
6.
Afløbsrør fra overtryksventil
5
Kompakt enhedssystem
EHPT20X-
Pladevarmeveksler
Integrerede vandrør
EHPX-
Pladevarmeveksler
Integrerede vandrør
Indendørs hydrobox
ERSC (Splitmodelsystem)
2.
7. 8.
4.
3.
4.
6.
Visning af bunden
Visning af bunden
7.
Fremløbstilslutning fra varmepumpe
8.
Returtilslutning til varmepumpe
9.
Aftapningsfatning
0. Tilslutning til tilløb for koldt vand
. Tilslutning til udløb for varmt brugsvand
2. Solvarmetilslutning
(supplerende varmekilde)
Indendørs tank
modul (unit)
Udendørs varmepumpeenhed
Udendørs varmepumpeenhed
1.
2.
3.
9.
5.
6.
3. Tilslutning til returrumvarme
4. Tilslutning til fremløbsrumvarme
5 Overtryksventil
6. Auto luftudlader
7. Temperatur- og tryksikkerhedsventil
* KUN EHPT20X-VM2HB
Splitmodelsystem
EHST20C-
Pladevarmeveksler
Integrerede kølerør
Indendørs tank
modul (unit)
EHSC-, ERSC-
Pladevarmeveksler
Integrerede kølerør
Indendørs hydrobox
<Tank modul (unit)>
10.
11.
12.
13.
5.
Planoversigt
Hævning af front
14.
15.
16.
2.
1.
17.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB