Download Print this page

Feriefunktion; Timerfunktion - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Tilpasning af indstillinger til dit hjem

Feriefunktion

Feriefunktion kan anvendes til at holde systemet kørende ved lavere
fremløbstemperaturer og dermed reducere strømforbruget, når ejendommen er
ubeboet. Feriefunktionen kan køre både fremløbstemp., opvarmning, varmekurve
og varmt brugsvand med reducerede fremløbstemperaturer for at spare energi,
hvis beboeren ikke er til stede.
Feriefunktionen kan aktiveres på 2 måder. Begge metoder medfører visning af
aktiveringsskærmen for feriefunktionen.
Mulighed 1.
Fra hovedmenuskærmen skal der trykkes på knappen E. Sørg for ikke at holde
ned på knappen E for længe, da dette slukker for styringsenheden og systemet.
Mulighed 2.
Tryk på F4 fra hovedmenuskærmen. Skærmen for nuværende indstillinger vises.
Tryk på knappen F4 igen for at få adgang til aktiveringsskærmen for feriefunktion.
Når først aktiveringsskærmen for feriefunktion vises, kan du aktivere/deaktivere
og vælge den varighed, som du ønsker at feriefunktionen skal køre i.
Tryk på knappen F for at aktivere eller deaktivere feriefunktionen.
Anvend knapperne F2, F3 og F4 til at indtaste den dato, som du ønsker at
feriefunktionen skal aktivere eller deaktivere rumopvarmning på.
<Redigering af feriefunktion>
Du skal kontakte din installatør, hvis indstillingerne for Feriefunktionen skal
ændres, f.eks. fremløbstemp. eller rumtemp.

Timerfunktion

I planlægningsfunktion kan der indtastes daglige og ugentlige mønstre for
rumvarme/afkøling og varmt brugsvand. Når systemet opsættes bør dine krav til
opvarmning/afkøling og varmt brugsvand diskuteres med din installatør, så den
optimale plan kan skabes.
Timerfunktionen aktiveres eller deaktiveres i funktionsskærmen.
(Se funktionsafnittet.)
. Fra hovedindstillingsmenuen skal du anvende F2 og F3 til at fremhæve ikonet
for timerfunktion og derefter trykke på BEKRÆFT.
2. Der vises undermenuen for timerfunktionen. Ikonerne viser de følgende
funktioner;
• varme
• køling
• varmt brugsvand
3. Anvend knapperne F2 og F3 til at skifte mellem ikonerne og tryk derefter på
BEKRÆFT for at få vist forhåndsvisningsskærmen for hver enkelt funktion.
Forhåndsvisningsskærmen giver dig mulighed for at få vist de nuværende
indstillinger. I 2-zonevarmedrift skifter tryk på F mellem zone og zone2. Ugens
dage vises øverst på skærmen. Når der er dage med understregning, gælder de
samme indstillinger for alle understregede dage.
Timer om dagen og natten er gengivet som en bjælke midt henover skærmen.
Når bjælken er fuldstændig sort, er rumvarme/afkøling og varmt brugsvand (alt
efter hvad der er valgt) tilladt.
Når der er tilsluttet en PUHZ-FRP-ude del, kan timerfunktionsindstillingen
for varmt brugsvand indstilles til to perioder, som et år er opdelt i. På denne
menuskærm kan varigheden for periode 2 indtastes. Resten af den indstillede
varighed indstilles som periode .
. Fra hovedindstillingsmenuen skal du anvende F2 og F3 til at fremhæve ikonet
for timerfunktion og derefter trykke på BEKRÆFT.
2.
Der vises undermenuen for timerfunktionen. Ikonerne viser de følgende
funktioner;
• varme
• varmt brugsvand
• varmt brugsvand 2
3.
Anvend knapperne F2 og F3 til at skifte mellem ikonerne for at vælge ikonet
for varmt brugsvand 2.
4.
Anvend knapperne F til F4 for at vælge start- og slutmåneder til brug for
periode 2.
5.
Tryk på BEKRÆFT for at få vist forhåndsvisningsskærmen for hver enkelt
funktion.
3
Skærm til valg af funktion
Skærm til valg af funktion, når PUHZ-FRP er tilsluttet
Skærm til periodeindstilling, når PUHZ-FRP er tilsluttet

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB