Download Print this page

Servicemenu - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Instellingen personaliseren voor uw woning
<De Weekklok instellen>
. Druk in het voorbeeldscherm op knop F4.
2. Selecteer eerst de dagen van de week die u wilt inplannen.
3. Verplaats u met de knoppen F2/F3 tussen de dagen en schakel het vakje in of
uit met F.
4. Druk op BEVESTIGEN wanneer u de dagen hebt geselecteerd.
5. Het bewerkingsscherm voor de tijdbalk wordt weergegeven.
6. Ga met behulp van de knoppen F2/F3 naar het punt waar u wilt dat de
geselecteerde stand niet actief is en start door op BEVESTIGEN te drukken.
7. Stel met F3 de vereiste tijd van inactiviteit in en druk vervolgens op
BEVESTIGEN.
8. U kunt tot 4 perioden van inactiviteit toevoegen binnen een interval van 24 uur.
9. Sla de instellingen op met F4.
Wanneer u de verwarming plant, verandert u met F de geplande variabele
tussen tijd en temperatuur. Zo kunt u een lagere temperatuur instellen gedurende
een aantal uren, bijv. er kan een lagere temperatuur nodig zijn 's nachts, wanneer
de bewoners slapen.
Opmerking:
• De weekklok voor ruimteverwarming/koeling en SWW worden op dezelfde
manier ingesteld. Voor koeling en SWW kan alleen tijd als geplande
variabele worden gebruikt.
• Een klein prullenbakteken wordt ook weergegeven en als u dit pictogram
kiest, wordt de laatste niet-opgeslagen handeling gewist.
• U moet de instellingen opslaan met knop F4 voor de functie OPSLAAN.
BEVESTIGEN werkt NIET als OPSLAAN voor dit menu.

Servicemenu

Het servicemenu is beveiligd met een wachtwoord om te vermijden dat
instellingen worden gewijzigd door onbevoegde/onbekwame personen.
Voorbeeldscherm
Scherm selectie dag van de week
Scherm  instelling tijd van periode
Scherm 2 instelling tijd van periode
4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB