Download Print this page

Introduktion; Oversigt Over Systemet; Sådan Fungerer Varmepumpen - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2

Introduktion

Formålet med denne brugervejledning er at informere brugere om, hvordan
deres luftkildevarmepumpesystem virker, hvordan systemet bruges på den mest
effektive måde, og hvordan indstillingerne på Hovedkontrolenheden ændres.

Oversigt over systemet

Luft/vand (LV) varmepumpesystem fra Mitsubishi Electric består af de følgende
komponenter: udendørs varmepumpeenhed og indendørs tank modul (unit) eller
hydrobox, som inkorporerer hovedkontrolenheden.
Sådan fungerer varmepumpen
Rumvarme og varmt brugsvand
Varmepumpen anvender elektrisk energi og lavkvalitets varmeenergi fra
udendørsluften til opvarmning af kølemiddel, der derefter opvarmer vand til
husholdningsbrug og rumvarme. Varmepumpens effektivitet er kendt som
virkningsgrad (COP) eller COP, der er graden af leveret varme i forhold til
strømforbruget.
Varmepumpen fungerer nærmest som en slags omvendt køleskab. Denne proces
er kendt som dampkompressionscyklussen, og det følgende er en mere detaljeret
forklaring.
Lavtemperatur vedvarende varmeenergi
taget fra omgivelserne
2 kW
Tilførsel af elektrisk
energi
1 kW
3
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner samt manglende
erfaring eller viden, med mindre de overvåges eller instrueres i apparatets
brug af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Denne brugervejledning skal opbevares sammen med enheden eller på et
let tilgængeligt sted til fremtidig reference.
Den første fase begynder med koldt kølemiddel og lavt tryk.
. Kølemidlet inde i kredsløbet komprimeres efterhånden, som det passerer
2. Den varme kølemiddelgas kondenseres derefter efterhånden, som
Output af varmeenergi
3 kW
3. Det har stadig et højt tryk nu som en kold væske. For at reducere trykket
4. Det sidste stadie i cyklussen er, når kølemidlet passerer ind i fordamperen
Det er kun kølemidlet, der passerer gennem denne cyklus. Vandet opvarmes,
når det passerer gennem pladevarmeveksleren. Varmeenergien fra kølemidlet
passerer gennem pladevarmeveksleren til det køligere vand, hvilket får
temperaturen til at stige. Dette opvarmede vand kommer ind i den primære
kreds og cirkuleres og anvendes til rumvarmesystemet og varmer indirekte varmt
brugsvandsbeholderen (hvis den findes).
Diagram over kompakt cylindersystem
2. Kondensor
(Pladevarmeveksler)
3. Ekspansionsventil
4. Fordamper
(Luftvarmeveksler på ude del)
gennem kompressoren. Det bliver til en varm gas under højt tryk.
Temperaturen stiger også typisk til 60°C.
den passerer henover den ene side af en pladevarmeveksler. Varme
fra kølemiddelgassen overføres til den koldere side (vandsiden) af
varmeveksleren. Efterhånden som kølemidlets temperatur falder, ændres dets
stadie sig fra en gas til en væske.
passerer væsken gennem en ekspansionsventil. Trykket falder, men kølemidlet
forbliver en kold væske.
og fordamper. Det er på dette tidspunkt, at noget af den frie varmeenergi fra
udendørsluften optages af kølemidlet.
. Kompressor

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB