Download Print this page

Ditt Varmesystem; Systemkonfigurasjon; Viktige Deler På Enhetene - Punkter Å Merke Seg - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3

Ditt varmesystem

Systemkonfigurasjon

Modellnavn
Sylinderenhet
Utendørs varmepumpeenhet
Modellnavn
Hydroboks
Utendørs varmepumpeenhet
Viktige deler på enhetene – punkter å merke seg
<Hydroboks>
EHSC (spiltsystem)
EHPX (system med pakket modell)
1.
2.
5.
3.
4.
6.
Underside
.
Hovedkontroller
2.
Manometer (trykkmåler)
3.
Romoppvarming/indirekte
varmtvannsbereder (primær) returkobling
4.
Romoppvarming/indirekte varmtvannsbereder
(primær) strømningskobling
5.
Varmepumpe/kuldemedium-koblinger
6.
Utløpsrør fra trykksikkerhetsventil
5
System med pakket modell
EHPT20X-
Platevarmeveksler
Kobler sammen
Innendørs sylinderenhet
vannrør
EHPX-
Platevarmeveksler
Kobler sammen
Innendørs hydroboks
vannrør
2.
7. 8.
4.
3.
4.
6.
Underside
7.
Strømningskobling fra varmepumpe
8.
Returkobling til varmepumpe
9.
Tappesokkel
0. Tilkobling av kaldtvannsinntak
. Tilkobling av varmtvannsutløp
2. Tilkobling for solvarme
(tilleggsvarmekilde)
Utendørs varmepumpeenhet
Utendørs varmepumpeenhet
ERSC (splitsystem)
1.
2.
3.
9.
5.
6.
Underside
3. Returkobling for romoppvarming
4. Strømningskobling for romoppvarming
5 Trykksikkerhetsventil
6. Automatisk lufteventil
7. Temperatur- og trykksikkerhetsventil
*KUN EHPT20X-VM2HB
Splitsystem
EHST20C-
Platevarmeveksler
Kobler sammen
Innendørs sylinderenhet
kuldemedierør
EHSC-, ERSC-
Platevarmeveksler
Kobler sammen
Innendørs hydroboks
kuldemedierør
<Sylinderenhet>
10.
11.
12.
13.
5.
Overside
Fremside
14.
15.
16.
2.
1.
17.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB