Download Print this page

Instellingen Personaliseren Voor Uw Woning; Hoofdbediening - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4

Instellingen personaliseren voor uw woning

Wijzig de instellingen van uw verwarmings-/koelsysteem met de hoofdbediening
op het voorpaneel van de cilinder of hydrobox. Hieronder vindt u een overzicht
van de belangrijkste instellingen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
installateur of lokale Mitsubishi Electric dealer.
De koelmodus is alleen beschikbaar op de ERS-serie. De koelmodus is echter niet
beschikbaar wanneer de binnenunit is aangesloten op de PUHZ-FRP.
F1
F2
B
C
12
15
10
9
8
7
F3
F4
D
14
11
1
2
3
6

Hoofdbediening

<Onderdelen Hoofdbediening>
Letter
Naam
A
Scherm
B
Menu
C
Terug
D
Bevestig
E
Aan/Uit/
Vakantie
A
F-4
Functietoetsen
*1
Wanneer het systeem is uitgeschakeld of als de voeding is losgekoppeld,
werken de beveiligingsfuncties voor de cilinder (bijv. Anti-vriesstand) NIET.
Bedenk dat wanneer deze veiligheidsfuncties niet zijn ingeschakeld, de
E
cilinder misschien beschadigd zal raken.
<Pictogrammen op het hoofdscherm>
Pictogram

Legionella-
preventie
2
Warmtepomp
3
Elektrische
verwarming
4
Doel-
temperatuur
5
OPTIE
13
6
+
7
-
4
8
Z
Informatie
9
Stand
ruimteverwarming
(koeling)
0
SWW-modus

Vakantieregeling Wanneer dit pictogram wordt weergegeven, is "Va-
5
2
3
Actuele
temperatuur
4
5
Functie
Scherm waarin alle informatie wordt weergegeven.
Toegang tot systeeminstellingen voor
basisinstellingen en wijzigingen.
Keer terug naar het vorige menu.
Selecteren of opslaan (Enter-toets)
Als het systeem is uitgeschakeld, kunt u het door
één keer te drukken inschakelen. Drukt u nogmaals,
wanneer het systeem is ingeschakeld, wordt de
Vakantieregeling ingeschakeld. Als u de knop
3 seconden ingedrukt houdt, wordt het systeem
uitgeschakeld. (*1)
Voor het scrollen door het menu en het aanpassen
van instellingen. Functie wordt bepaald door het
menuscherm dat zichtbaar is op scherm A.
Beschrijving
Wanneer dit pictogram wordt weergegeven, is de
"Stand Legionella-preventie" actief.
"Warmtepomp" draait.
Ontdooien
Noodverwarming
Wanneer dit pictogram wordt weergegeven
zijn de "Elektrische verwarmingstoestellen"
(boosterverwarming of dompelweerstand) in gebruik.
Doelvoorlooptemperatuur
Doelkamertemperatuur
Compensatiecurve
Wanneer u op deze functieknop onder dit pictogram
drukt, wordt het snelmenu weergegeven.
Laat gewenste temperatuur toenemen.
Laat gewenste temperatuur afnemen.
Z2
Wanneer u op deze functieknop onder dit pictogram
drukt, wordt overgeschakeld tussen Zone en Zone2.
Wanneer u op deze functieknop onder dit pictogram
drukt, wordt het informatiescherm weergegeven.
Verwamingsmodus
Zone of Zone2
Koelmodus
Normaal of ECO-stand
kantieregeling" geactiveerd.
Programma
Verbieden
Stand-by
Stoppen
In bedrijf
Actuele kamertemperatuur
Actuele watertemperatuur van SWW-tank
De Menuknop is vergrendeld of het overschakelen
van de bedrijfsstanden tussen SWW en verwarming
worden uitgeschakeld in het scherm Optie.
SD-geheugenkaart (NIET voor de gebruiker)
ingebracht.
8

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Content for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB