Download Print this page

Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual page 146

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Innhold
1. Sikkerhetsforanstaltninger .............................. 2
Avhending av enheten .................................................... 2
2. Innledning ......................................................... 3
Oversikt over systemet ................................................... 3
Slik virker varmepumpen ................................................ 3
Økonomisk beste praksis ................................................ 4
Oversikt over kontrollene ................................................ 4
3. Ditt varmesystem.............................................. 5
Systemkonfigurasjon ...................................................... 5
Produktspesifikasjon ....................................................... 6
Hovedkontroller ............................................................... 8
Generell bruk .................................................................. 9
Meny for hovedinnstillinger ............................................. 9
Innledende innstillinger ................................................... 9
Feriefunksjon ................................................................ 3
Timerfunksjon ............................................................... 3
Servicemeny ................................................................. 4
5. Service og vedlikehold................................... 15
Feilsøking...................................................................... 5
Vedlikehold ................................................................... 5
Forkortelser og ordliste
Nr.
Forkortelse/ord

Varmekurvemodus
Romoppvarming med kompensasjon for utendørs lufttemperatur
2
VF
Varmefaktor for varmepumpens effektivitet
3
Kjølemodus
Romavkjøling gjennom viftekonvektorer eller gulvavkjøling (se punkt nr. 20 i denne listen.)
4
Sylinderenhet
Innendørs uventilert varmtvannsbereder og komponentrørsystem
5
Varmtvannsmodus
Oppvarmingsmodus for husholdningsvarmtvann til dusjer, servanter o.l.
6
Strømningshastighet
Hastigheten som vannet sirkulerer i hovedkretsen med
7
Strømningstemperatur
Temperaturen på vannet når det leveres til hovedkretsen
8
Frysefunksjon
Oppvarming som hindrer at vannrørene fryser
9
FTC4
Kontroller for strømningstemperatur, kretskortet som styrer systemet
0 Varmemodus
Romoppvarming gjennom radiatorer eller gulvvarme (se post nr. 2 i denne listen.)
 Hydroboks
Innendørsenhet som huser komponentrørsystemet (ingen varmtvannsbereder)
2 Legionella
Bakterier som kan eksistere i rørnett, dusjer og vanntanker, og som kan forårsake legionærsyken
3 LB-modus
Modus for legionellabeskyttelse - en funksjon som skal forhindre vekst av legionellabakterier i systemer med
vannberedere
4 Pakket modell
Platevarmeveksler i utendørs varmepumpeenhet
5 TSV
Trykksikkerhetsventil
6 Kuldemedium
En blanding som brukes i varmepumpesyklusen og som gjennomgår en faseendring fra gass til væske
7 Returtemperatur
Temperaturen på vannet når det leveres fra hovedkretsen
8 Splitsystem
Platevarmeveksler i innendørsenheten
9 TV
Termostatventil - en varmeregulerende ventil på inngangen eller utgangen til radiatorpanelet
20 Gulvavkjøling
Et system av vannbærende rør under gulvet som kjøler gulvoverflaten for å kjøle av rommet/plassen.
2 Gulvvarme
Et system av vannbærende rør under gulvet som varmer gulvoverflaten for å varme opp rommet/plassen.

Beskrivelse

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Manuals for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB