Download Print this page

Standardní Příslušenství - Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Čeština
29.
Pilu nepoužívejte k řezání jiných materiálů než je hliník, dřevo nebo podobné
materiály.
30.
Pilu nepoužívejte k řezání jiných materiálů, než jsou doporučeny výrobcem.
31.
Postup výměny kotouče včetně metody výměny a varování musí být správně
proveden.
32.
Když řežete dřevo, posuvnou kombinovanou pokosovou pilu připojte ke
sběrači prachu.
33.
U drážkování bu te opatrní.
34.
Když nástroj přepravujete nebo přenášíte, nedržte ho za držák. Místo toho
ho držte za rukoje .
PARAMETRY
Max. řezní
Úkos
kapacita
Výška × šířka
Kombinováno
Rozměry pilového kotouče (vněj.D × vnitř.D × tlouš ka)
Řezný úhel pokosu
Řezný úhel úkosu
Kombinovaný řezný úhel
Napětí (podle oblastí)*
Příkon*
Volnoběžná rychlost
Rozměry stroje (šířka × hloubka × výška)
Hmotnost (čistá)
Laserový značkovač
(Pouze model C8FSHE)
*Zkontrolujte, prosíme, štítek na výrobku. Štítek podléhá změnám v závislosti na oblastech použití.
Pokud řežete obrobek, který má rozměr "**", existuje možnost, že se bude dolní konec kotoučové pily dotýkat obrobku, i když je hlava motoru umístěna v nejnižší
poloze. Při řezání obrobku bu te opatrní. Pro další podrobnosti viz "PRAKTICKÉ POUŽITÍ". Pomocnou desku upevněte k povrchu stavítka (Viz ( ) tlouš ka pomocné
desky). Viz "12. Řezání velkých obrobků" (Obr. 16).
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
(1) 216 mm TCT pilový kotouč
(namontovaný na stroji) .................................................................................. 1
(2) Sáček na prach .............................................................................................. 1
(3) 10 mm nástrčný klíč ...................................................................................... 1
(4) Sestava svěráku .............................................................................................. 1
(5) Držák ................................................................................................................ 1
(6) Boční rukoje ................................................................................................... 1
Standardní příslušenství podléhá změnám bez předchozího oznámení.
51
Pokos 45°
Vlevo 45°
Vpravo 5°
Úkos (Vlevo) 45° + Pokos 45°
Úkos (Vpravo) 5° + Pokos 45°
Úkos (Vlevo) 0° – 45°
Úkos (Vpravo) 0° – 5°
Maximální výstup
(Iambda)
Laserové médium
35.
Řezat začněte, až když otáčky motoru dosáhnou maximální rychlost.
36.
Když zpozorujete nezvyklé chování, okamžitě vypněte vypínač.
37.
Odpojte napájení a počkejte, dokud pilový kotouč nezastane, až potom
začněte nástroj opravovat nebo nastavovat.
38.
Během řezání s pokosem nebo úkosem nesmíte kotouč zvednout, dokud
se úplně nepřestane točit.
39.
Během řezání posuvem, musí se pilový kotouč tlačit a posouvat směrem
od obsluhy.
40.
Berte do úvahy všechna možná další nebezpečí při řezání, jako je laserové
záření pro oči, náhlý vnik posuvných částí do pohyblivých částí stroje apod.
65 mm × 312 mm
**75 mm × 262 mm S pomoc. deskou (30 mm)
65 mm × 220 mm
**75 mm × 185 mm S pomoc. deskou (20 mm)
45 mm × 312 mm
**50 mm × 252 mm S pomoc. deskou (30 mm)
60 mm × 312 mm
**70 mm × 252 mm S pomoc. deskou (30 mm)
45 mm × 220 mm
**50 mm × 170 mm S pomoc. deskou (30 mm)
60 mm × 220 mm
**70 mm × 170 mm S pomoc. deskou (30 mm)
216 mm × 30 mm × 2 mm
Pravé 0° – 57°, Levé 0° – 45°
Pravé 0° – 5°, Levé 0° – 48°
Pokos (Pravé a Levé) 0° – 45°
(110 V, 230 V)
555 mm × 790 mm × 485 mm
15 kg (C8FSHE) / 14 kg (C8FSE)
Po<3 mW Laserový výrobek třídy
Laserová dioda
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (dodává se samostatně)
(1) Prodlužovací držák a zarážka
(2) Pilový kotouč 216 mm s břity z karbidu wolframu (celkový počet zubů: 60)
(3) Svěrák zvonovnicového článku (Včetně zarážky zvonovnicového článku (L))
(4) Zarážka zvonovnicového článku (L)
(5) Zarážka zvonovnicového článku (R)
(6) Menší stavítko
Volitelné příslušenství podléhá změnám bez předchozího oznámení.
1050 W
5500 min
–1
654 nm

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse