Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 78

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Slovenščina
Pri zahtevi za popravilo ali vzdrževanje bo v veliko pomoč, če pooblaščenemu
servisnemu centru Hitachi skupaj z orodjem izročite tudi ta seznam delov.
Pri uporabi in vzdrževanju električnih orodjih je treba upoštevati varnostne
uredbe in standarde, ki so določene za vsako državo.
SPREMEMBE
Hitach električna orodja se nenehno izboljšujejo in spreminjajo, da bi vključevala
najnovejše tehnološke napredke.
Torej se lahko nekateri deli, spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
GARANCIJA
Garantiramo za Hitachi električna orodja v skladu z ustavno/državno veljavnimi
uredbami. Garancija ne zajema napak ali poškodb zaradi nepravilne uporabe;
prosimo, da sestavljeno električno orodje pošljetes skupaj z GARANCIJSKIM
CERTIFIKATOM, ki je na koncu teh navodil, na pooblaščeni servisni center Hitachi.
OPOMBA
Zaradi HITACHIJEVEGA nenehnega programa raziskav in razvoja se specifikacije
lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
Informacije o hrupu in vibracijah
Izmerjene vrednosti so bile določene glede na EN61029.
Tipičen A-obremenjen nivo zvočnega pritiska: 90 dB (A)
Tipičen A-obremenjen nivo moči zvoka: 103 dB (A)
Uporabljajte zaščito za ušesa.
Tipično obremenjeno povprečje kvadrata izvornega pospeška ne presega 2,5 m/s
Informacije za sistem vira napetosti, ki jih je treba uporabljati z električnimi
orodji z nominalno napetostjo 230 V~
Operacije preklapljanja električnih aparatov povzročajo valovanje napetosti.
Uporaba tega električnega orodja pod neugodnimi pogoji napetosti lahko škodljivo
vpliva na delovanje drugih električnih aparatov.
Z impedanco električenga omrežja, ki je enaka ali manjša od 0,29 Ohmov/s ne
bo negativnih učinkov.
Ponavadi maksimalna dovoljena impedanca električnega omrežja ne bo presežena,
če se veja vtičnice napaja iz priključne doze s servisno kapaciteto 25 amperov
ali več.
V primeru pomanjkanja napetosti ali ko izvlecete napetostni vtikač, takoj vrnite
stikalo v položaj OFF (izklop). S tem onemogočite nenadzorovan zagon.
77
2

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse