Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 72

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Slovenščina
SPLOŠNI DELOVNI VARNOSTNI UKREPI
OPOZORILO! Pri uporabi električnih orodij morate zmeraj slediti osnovnim varnostnim
ukrepom, skupaj z naslednjimi, da zmanjšate nevarnost požara, električnega udara
in osebne poškodbe.
Pred uporabo izdelka preberite vsa navodila in jih shranite.
Za varno delo:
1.
Delovno območje naj bo čisto. Z neredom na območju in mizah izzivate
poškodbe.
2.
Upoštevajte okolje delovnega območja. Orodja ne izpostavljajte na dež.
Orodja ne uporabljajte na vlažnih ali mokrih površinah. Delovno območje
naj bo dobro osvetljeno.
Orodja ne uporabljajte na območju, kjer obstaja nevarnost požara ali
eksplozije.
3.
Zaščitite se proti električnemu udaru. Izogibajte se telesnega stika z
zemeljskimi ali ozemljenimi površinami (npr. cevi, radiatorji, peči, hladilniki).
4.
Otroci in slabotne osebe naj se ne približujejo. Obiskovalcem ne dovolite,
da se dotikajo orodja ali podaljševalnega kabla. Noben obiskovalec se ne
sme približati delovnemu območju.
5.
Stoječe orodje shranite. Ko orodja ne uporabljate ga shanite na suh, visok
ali zaklenjen prostor, izven dosega otrok in slabotnih oseb.
6.
Orodja ne uporabljajte s silo. Orodje bo delalo bolje in bolj varno na stopnji
za katero je namenjeno.
7.
Uporabite pravo orodje. Malih orodij ali dodatkov ne uporabljajte s silo za
dela, ki potrebujejo visoko učinkovito orodje. Orodje uporabljajte za to za
kar je namenjeno; na primer, krožne žage ne uporabljajte za rezanje dreves
ali hlodov.
8.
Primerno se oblecite. Ne nosite ohlapnih oblek ali nakita, saj se le-ti lahko
zgrabijo v premikajoče dele. Za delo odzunaj je priporočljiva uporaba
gumijastih rokavic in nedrsečih obuval. Za dolge lase uporabljajte zaščitno
pokrivalo.
9.
Uporabite zaščito za oči. Pri prašnatem žaganju uporabljajte tudi obrazno
ali prašno masko.
10.
Priključite opremo za odstranjevanje prahu.
Rezanje s to stabilno krožno žago lahko proizvaja velike količine prahu iz
izpušne cevi na fiksnem varovalu.
(Prašni material: les ali aluminij)
Če imate naprave za priključitev odstranjevanja in zbiranja prahu, se
prepričajte, da so priključene in primerno uporabljene.
11.
S kablo ravnajte previdno. Orodja ne nosite na kablu in ga ne vlecite na
silo iz vtičnice. Kabel držite vstran od toplote, olja in ostrih robov.
12.
Zavarujte delovni predmet. Uporabite spojke ali primež, da zavarujete
delovni predmet. To je bolj varno in za delo z orodjem boste imeli obe
roki prosti.
13.
Ne nagibajte se. Zmeraj uporabljajte primerno obutev in držite ravnotežje.
14.
Orodje skrbno vzdržujte. Za boljši in varnejši učinek naj bo rezalno orodje
ostro in čisto. Sledite navodilom za lubrikacijo in zamenjavo dodatkov.
Orodje redno preglejujte in če je poškodovano ga odpeljite v pooblaščeni
servisni center na popravilo. Redno preglejujte podaljševalne kable in jih
zamenjajte, če so poškodovani. Ročice naj bodo suhe, čiste in brez olja
ali masti.
15.
Orodje izključite. Ko ga ne uporabljate, pred servisom in pri zamenjavi
dodatkov kot so rezila, stružila in urezovalci.
16.
Odstranite ključe in izvijače za prilagajanje. Navadite se, da pred zagonom
orodja preverite, da so vsi ključi in nastavitveni izvijači odstranjeni iz orodja.
17.
Izogibajte se nenamernemu zagonu. Vključenega orodja ne nosite tako, da
imate prst na stikalu. Pri vključevanju kabla se prepričajte, da je stikalo
izključeno.
18.
Uporabite zunanji podaljševalni kabel. Če orodje uporabljajte zunaj, uporabite
podaljševalne kable, ki so namenjeni za zunanjo uporabo.
19.
Bodite pozorni. Pazite kaj delate. Uporabljajte zdrav razum. Orodja ne
uporabljajte, ko ste utrujeni.
20.
Preverite pokvarjene dele. Pred uporabo orodja pazljivo preverite za pošodbe
na varovalu ali drugem delu ter preverite ali bo delovalo pravilno in izvajalo
svojo funkcijo. Preverite poravnavo premikajočih delov, prosto gibanje
71
premikajočih delov, zlom delov, montažo in druga stanja, ki lahko vplivajo
na njihovo delovanje. Poškodovano varovalo ali drugi del je treba primerno
popravit ali zamenjat pri pooblaščenem servisnem centru, razen, če je v
teh navodilih določeno drugače. Pokvarjena stikala naj zamenja pooblaščeni
servisni center. Orodja ne uporabljajte, če ga s stikalom ne morete vključiti
in izključiti.
21.
Opozorilo
Uporaba pripomočkov ali dodatkov, ki niso priporočeni v teh navodilih,
lahko predstavlja nevarnost osebne poškodbe.
22.
Orodje naj popravi kvalificirana oseba.
Električno orodje je v skladu z ustreznimi varnostnimi zahtevami. Popravila
naj izvajajo le kvalificirane osebe z originalnimi nadomestnimi deli. V nasrpotnem
primeru to pomeni precejšnjo nevarnost za uporabnika.
VARNOSTNI UKREPI PRI UPORABI POTEZNA
KROŽNE ŽAGE
1.
Površina tal naj bo na isti višini kot stroj. Dobro vzdrževano in brez
odpadnega materiala npr. odkruškov in odrezkov.
2.
Zagotovite primerno splošno ali lokalno osvetlitev.
3.
Električnega orodja uporabljajte le za namene, ki so določeni v navodilih
za uporabo.
4.
Popravila mora izvajati le pooblaščena servisna ustanova. Proizvajalec ni
odgovoren za škodo ali poškodbe, ki nastanejo zaradi popravila
nepooblašenih oseb kot tudi neprimerne uporabe orodja.
5.
Da bi zagotovili izdelano delovno integriteto električnega orodja, nameščenih
pokrovov ali vijakov ne odstranjujte.
6.
Ne dotikajte se premikajočih se delov ali dodatkov, razen, če je vir napetosti
izključen.
7.
Orodje uporabljajte pri nižjev vhodu od tistega na imenski plošči; v nasprotnem
primeru se lahko končni izdelek uniči in delovna učinkovitost zmanjša zaradi
preobremenitve motorja.
8.
Plastičnih delov ne brišite z raztopilom.
Raztopila kot so gorivo, razredčevalec, bencin, ogljikov tetraklorid, alkohol
lahko poškodujejo in razpokajo plastične dele. Ne brišite jih s takšnim
raztopilom. Plastične dele čistite z mehko krpo, rahlo pomočeno v milnico.
9.
Uporabljajte le originalne HITACHI rezervne dele.
10.
Orodje lahko razstavite le za zamenjavo ogljikovih krtač.
11.
Razširjeno skico sestava v teh navodilih naj uporablja le pooblaščena
servisna ustanova.
12.
Nikoli ne režite železnih kovin ali zidanja.
13.
Poskrbljeno je za pimerno splošno ali lokalno osvetlitev. Zaloga in končani
obdelovalni deli se nahajajo v bližini uporabnikovega normalnega delovnega
položaja.
14.
Po potrebi nosite primerno osebno zaščitno opremo, med katero spadajo:
Zaščita sluha za zmanjšanje nevarnosti izgube sluha.
Zaščita za oči za zmanjšanje nevarnosti poškodb oči.
Dihalna zaščita za zmanjšanje nevarnosti inhaliranja škodljivega prahu.
Rokavice za rokovanje z rezili žage (rezila žage nosite v nosilcu kadarkoli
je to možno) in grobega materiala.
15.
Uporabnik je primerno usposobljen za uporabo, prilagajanje in delovanje
stroja.
16.
Medtem ko stroj dela in glava žage ni v počivalnem položaju ne odstranjujte
odrezkov ali drugih delov obdelovalnega predmeta iz območja rezanja.
17.
Potezne krožne žage ne uporabljajte nikoli, ko je spodnje varovalo zaklenjeno
na odprt položaj.
18.
Prepričajte se, da se spodnje varovalo prosto giblje.
19.
Žage, brez nameščenih varoval v dobrem vrstnem redu in stanju, ne
uporabljajte.
20.
Uporabite pravilno naostrena rezila žage. Opazujte maksimalno hitrost, ki
je označena na rezilu žage.
21.
Poškodovanih ali deformiranih rezil žage ne uporabljajte.
22.
Ne uporabljajte rezil, izdelanih iz visokohitrostnega jekla.
23.
Uporabljajte rezila žage, ki jih priporoča HITACHI.
Uporaba rezila žage je v skladu z EN847-1.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse