Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 69

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

10. Operaţiunea de tăiere
(1) Așa cum este prezentat în Fig. 15, lăţimea discului de fierăstrău reprezintă
lăţimea de tăiere. De aceea, glisaţi piesa de prelucrat spre dreapta (privind
din poziţia operatorului) atunci când se dorește lungimea
atunci când se dorește lungimea
Dacă se folosește un marcator laser, aliniaţi linia laser cu partea stângă a
discului de fierăstrău și apoi aliniaţi linia trasată cu cerneală cu linia laser.
(2) După ce rotiţi butonul și verificaţi dacă lama fierăstrăului se rotește la viteză
maximă, împingeţi ușor în jos mânerul în timp ce ţineţi apăsată maneta de
blocare, apoi aduceţi lama fierăstrăului în apropierea materialului de tăiat.
(3) După ce discul de fierăstrău intră în contact cu piesa de prelucrat, împingeţi
mânerul în jos gradual, pentru a tăia piesa.
(4) După ce aţi tăiat piesa la adâncimea dorită, opriţi mașina de la buton și așteptaţi
ca discul de fierăstrău să se oprească complet înainte de a ridica mânerul de
pe piesa de prelucrat și de a îl aduce în poziţia complet retrasă.
PRECAUŢIE
Pentru dimensiunile maxime de tăiere consultaţi tabelul "SPECIFICAŢII".
Creșterea presiunii pe mâner nu va duce la o creștere a vitezei de tăiere.
Dimpotrivă, o presiune prea mare poate duce la supraîncărcarea motorului
și/sau la scăderea eficienţei tăierii.
Atunci când mașina nu este folosită, asiguraţi-vă că butonul pentru pornire
este pe poziţia OFF (OPRIT) și că ștecherul a fost scos din priză.
Înainte de a ridica mânerul de pe piesa de prelucrat, asiguraţi-vă întotdeauna
că discul de fierăstrău s-a oprit complet. Dacă mânerul este ridicat în timp
ce discul încă se rotește, piesa tăiată se poate prinde în disc, provocând
împrăștierea periculoasă a unor fragmente de material.
După terminarea fiecărei operaţiuni de tăiere, opriţi mașina de la buton și
verificaţi că discul de fierăstrău s-a oprit. Apoi, ridicaţi mânerul și duceţi-
l în poziţia complet retrasă.
Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toate materialele tăiate de pe suprafaţa de lucru
pivotantă, apoi treceţi la pasul următor.
11. Tăierea pieselor înguste (Tăierea prin presare)
Împingeţi balamaua spre suport (A), apoi strângeţi mânerul glisierei de fixare
(Fig. 2). Coborâţi manivela pentru a tăia piesa. Folosirea uneltei electrice în
acest fel va permite tăierea pieselor de până la 65 mm pătraţi.
12. Tăierea pieselor de mari dimensiuni
Pot exista situaţii în care, în funcţie de înălţimea piesei, nu se poate efectua
tăierea completă. În aceste situaţii, montaţi o placă auxiliară cu șuruburi cu
cap plat de 6 mm și piuliţe de 6 mm folosind orificii de 7 mm pe suprafaţa
elementului de limitare (două orificii pe fiecare parte). (Fig. 16)
Consultaţi "SPECIFICAŢII" pentru a afla grosimea plăcii auxiliare.
13. Tăierea pieselor late (Tăiere prin glisare)
Desfaceţi mânerul de fixare a glisierei (Fig. 2) prindeţi mânerul și glisaţi lama
ferăstrăului înainte.
Apoi apăsaţi mânerul în jos și glisaţi lama fierăstrăului înapoi pentru a tăia piesa.
Această operaţiune permite tăierea pieselor cu o lăţime de până la 312 mm.
AVERTIZARE
Nu puneţi niciodată mâna pe mânerul lateral în timpul operaţiei de tăiere, deoarece
lama fierăstrăului vine aproape de mânerul lateral când capul motor este coborât.
14. Proceduri de tăiere cu fierăstrăul pentru tăieri înclinate
(1) Slăbiţi manivela laterală și trageţi maneta pentru blocarea unghiurilor. Apoi,
reglaţi suprafaţa de lucru pivotantă până când indicatorul se aliniază cu poziţia
dorită de pe scala pentru tăiere înclinată (Fig. 17).
(2) Strângeţi din nou mânerul lateral pentru a fixa suprafaţa de lucru pivotantă
în poziţia dorită.
(3) Gradaţia unghiului ascuţit indică atât unghiul de tăiere pe gradaţia unghiurilor
cât și înclinaţia pe gradaţia înclinaţiilor.
(4) Înclinaţia, care este raportul înălţimii la baza secţiunii triunghiulare care va
fi scoasă, poate fi utilizată pentru stabilirea gradaţiei diagonale în locul
unghiului de tăiere, dacă se dorește acest lucru,
(5) De aceea, pentru tăierea unei piese la o înclinaţie de 2/10 așezaţi indicatorul
în poziţie.
NOTĂ
Poziţii de fixare a opritoarelor sunt asigurate la dreapta și la stânga poziţiei
centrale de 0˚, în poziţiile de 15˚, 22,5˚, 31,6˚ și 45˚.
Verificaţi pentru a vă asigura că scala pentru tăiere înclinată și vârful indicatorului
sunt corect aliniate.
, sau spre stânga
.
Utilizarea fierăstrăului atunci când scala pentru tăiere înclinată și indicatorul
nu sunt corect aliniate, sau când mânerul lateral nu este corect strâns, va
avea ca efect o precizie necorespunzătoare a tăierii.
15. Proceduri pentru teșire unghiulară (Fig. 18)
ATENŢIONARE
Asiguraţi-vă că maneta-menghină este fixată la tăierea oblică.
Vă rugăm efectuaţi această operaţie pe lungime dacă materialul care va fi
tăiat este mai lung de 25 mm. Uneori, tăierea nu poate fi efectuată deoarece
lama ferăstrăului se va prinde de interiorul apărătoarei inferioare.
(1) Desfaceţi maneta-menghină și înclinaţi lama ferăstrăului spre stânga sau spre
dreapta. Când înclinaţi capul motor spre dreapta trageţi știftul de montaj în
spate.
NOTĂ
Slăbiţi maneta de prindere, înclinaţi unitatea principală spre stânga și apoi
trageţi știftul de setare pentru a permite tăierile la 48 de grade.
Slăbiţi maneta de prindere și înclinaţi câte puţin spre stânga împingând știftul
de setare înspre unitatea principală. În acest moment, știftul de fixare va intra
un pas și va intra în fantele de setare pentru înclinare la 30˚ stânga și 33,9˚
left.
Având știftul de setare în fante așa cum a fost descris anterior, setarea în
poziţia de înclinare 30˚ stânga este posibilă prin împingere spre partea
dreaptă. De asemenea, având știftul de setare în canelură așa cum a fost
descris anterior, setarea în poziţia de înclinare 33,9˚ stânga este posibilă prin
împingere spre partea stângă.
(2) Reglaţi unghiul de înclinare la valoarea dorită, urmărind în același timp scala
pentru teșire unghiulară și indicatorul, apoi fixaţi maneta de prindere.
AVERTISMENT
Atunci când piesa de prelucrat este fixată la stânga sau la dreapta discului
de fierăstrău, porţiunea scurtă tăiată va fi în contact cu partea dreaptă sau
stângă a discului de fierăstrău. Opriţi întotdeauna alimentarea mașinii și lăsaţi
discul de fierăstrău să se oprească înainte de a ridica mânerul de la piesa
de prelucrat.
Dacă mânerul este ridicat în timp ce discul încă se rotește, piesa tăiată se
poate prinde în disc, provocând împrăștierea periculoasă a unor fragmente
de material.
Dacă aţi oprit operaţiunea de teșire unghiulară la jumătate, reluaţi operaţiunea
după ce aţi adus capul motorului în poziţia iniţială.
Începând de la jumătate, fără a trage înapoi, faceţi ca apărătoarea inferioară
să fie prinsă în șanţul de tăiere al piesei de tăiat și să intre în contact cu
lama ferăstrăului.
16. Proceduri pentru tăiere combinată
Tăierea combinată se poate efectua prin respectarea instrucţiunilor de la
punctele 13 și 14 de mai sus. Pentru dimensiunile maxime de tăiere combinată
consultaţi tabelul "SPECIFICAŢII".
PRECAUŢIE
Fixaţi întotdeauna piesa de tăiat cu mâna dreaptă sau stângă, tăiaţi-o împingând
porţiunea rotundă a ferăstrăului înapoi cu mâna stângă.
Este foarte periculos să rotiţi masa rotativă spre stânga în timpul tăierii compuse,
deoarece lama ferăstrăului poate intra în contact cu mâna care fixează piesa de
tăiat.
În cazul unei tăieri compuse (unghi + înclinat) prin înclinare spre stânga, rotiţi
elemntul de limitare inferior (accesorii opţionale), în sensul invers acelor de
ceasornic și începeţi operaţia de tăiere.
17. Tăierea materialelor lungi
La tăierea materialelor lungi, folosiţi o platformă auxiliară de aceeași înălţime
cu suportul (accesoriu opţional) și cu baza echipamentului special auxiliar.
material lemnos (L × H × l)
Capacitate:
300 mm × 45 mm × 1050 mm, sau
180 mm × 25 mm × 1600 mm
18. Montarea suporţilor (Accesoriu opţional)
Suporţii ajută la menţinerea stabilităţii pieselor lungi în timpul operaţiunii de
tăiere.
(1) Așa cum se indică în Fig. 19, folosiţi un echer din oţel pentru a alinia muchia
superioară a suporţilor cu suprafaţa bazei.
Slăbiţi piuliţa fluture de 6 mm. Rotiţi șurubul de 6 mm pentru reglare pe
înălţime și reglaţi înălţimea suportului.
Română
68

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse