Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 46

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Magyar
STANDARD TARTOZÉKOK
(1) 216 mm-es TCT fűrészlap (szerszámra szerelve) ........................................... 1
(2) Porzsák ................................................................................................................ 1
(3) 10 mm-es dugókulcs ......................................................................................... 1
(4) Satuszerelvény ..................................................................................................... 1
(5) Tartó ..................................................................................................................... 1
(6) Oldalsó markolat ................................................................................................. 1
Az standard tartozékok előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
(értékesítésük külön történik)
(1) Bővítéstartó és leállító
(2) 216 mm-es TCT fűrészlap (60 fog)
(3) Koronás öntvény satuszerelvény (beleértve a koronás öntvény megállítót (L))
(4) Koronás öntvény megállító (L)
(5) Koronás öntvény megállító (R)
(6) Alsó vezetőléc
Az opcionális tartozékok előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
ALKALMAZÁS
Különböző típusú alumínium ablakkeretek és fa vágása.
KICSOMAGOLÁS
Óvatosan csomagolja ki a szerszámgépet és minden kapcsolódó tételt (standard
tartozékok).
Óvatosan vizsgálja meg, hogy meggyőződjön róla, hogy minden kapcsolódó
tétel (standard tartozékok) megvan.
AZ ÜZEMBEHELYEZÉS ELŐTTI TENNIVALÓK
1. Áramforrás
Ügyeljen rá, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség értéke
megegyezzen az alkalmazni kívánt hálózati feszültséggel.
2. Hálózati kapcsoló
Ügyeljen rá, hogy a hálózati kapcsoló KI állásba legyen kapcsolva. Ha a
csatlakozódugót úgy csatlakoztatja a dugaszolóaljzatba, hogy közben a hálózati
kapcsoló BE állásban van, a kéziszerszám azonnal működésbe lép, ami súlyos
balesetet idézhet elő.
3. Hosszabbító vezeték
Ha a munkaterület az áramforrástól távol található, akkor egy megfelelő
keresztmetszetű és teljesítményű hosszabbító vezetéket kell alkalmazni.
4. Amikor a szerszámgépet előkészítették szállításra, a fő részeit egy
rögzítőcsapszeg biztosítja
Mozgassa enyhén a fogantyút, hogy a rögzítőcsapszeg kiengedhető legyen.
Szállítás során rögzítse a rögzítőcsapot a hajtómű házába (4. Ábra).
5. Csatlakoztassa hozzá a porzsákot a fő egységhez (1. Ábra)
6. Felszerelés
Győződjön meg róla, hogy a gép mindig rögzítve legyen a munkapadhoz.
Csatlakoztassa a szerszámgépet egy sík, vízszintes munkapadhoz.
Válasszon 8 mm-es átmérőjű, a munkapad vastagságához alkalmas csavarokat.
A csavar hosszának legalább 25 mm plusz a munkapad vastagságának kell
lennie.
Például, egy 25 mm vastag munkapadhoz használjon 8 mm × 65 mm-es
csavarokat.
A SZERSZÁMGÉP HASZNÁLT ELITTI
BEÁLLÍTÁSA
VIGYÁZAT
Tegyen meg minden szükséges beállítást, mielőtt a dugaszt beteszi az
áramforrásba.
45
1. Ellenőrizze, hogy az alsó védőburkolat simán működik-e
VIGYÁZAT
Ez a gérvágó fűrész biztonsági eszközként fel van szerelve egy fűrészfej
rögzítővel.
A fűrészfej vágáshoz való lesüllyesztéséhez a zárat a rögzítőkar hüvelykujjal
történő megnyomásával ki kell oldani.
(1) Amikor lenyomja a kart, mialatt nyomva tartja a rögzítőkart, ellenőrizze, hogy
az alsó védőburkolat simán forog-e (5. Ábra).
(2) A következőben ellenőrizze, hogy az alsó védőburkolat visszatér-e az eredeti
helyzetbe, amikor a kart felemeli.
2. A fűrészlap alsó határhelyzetének ellenőrzése (6. Ábra és 7. Ábra)
Ellenőrizze, hogy a fűrészlap lesüllyeszthető-e 10-11 mm-re az asztalbetét alá.
Amikor újjal cserél ki egy fűrészlapot, az alsó határhelyzetet úgy állítsa be,
hogy a fűrészlap ne vágjon bele a forgóasztalba, különben teljes vágás nem
hajtható végre.
A fűrészlap alsó határhelyzetének beállításához kövesse az alább jelzett
eljárást (1). (7. Ábra).
Továbbá, amikor megváltoztatja egy 8 mm-es mélységállító csavar helyzetét,
amely a fűrészlap alsó határhelyzet megállítójaként szolgál.
(1) Fordítsa el a 8 mm-es mélységállító csavart, változtassa meg a magasságot,
ahol a csavarfej és a csuklós felfüggesztés érintkezik, és állítsa be a fűrészlap
alsó határhelyzetét.
MEGJEGYZÉS
Győződjön meg arról, hogy a fűrészlap úgy került beállításra, hogy ne vágjon
bele a forgóasztalba.
3. Nagy munkadarab vágása esetén süllyessze le a fűrészlap alsó
határhelyzetét.
MEGJEGYZÉS
Amikor 65 mm magasságot meghaladó munkadarabot vág derékszögű
vágásban vagy 60 mm-t meghaladót bal ferde szögű vágásban vagy 45 mm-
t meghaladót jobb ferde szögű vágásban, az alsó határhelyzetet úgy állítsa
be, hogy a motorfej alja (6. Ábra) ne kerüljön érintkezésbe a munkadarabbal.
VÁGÁSI ELJÁRÁSOK
FIGYELMEZTETÉS
A személyi sérülés elkerüléséhez soha ne vegyen el vagy tegyen munkadarabot
az asztalról/asztalra, mialatt a szerszám működik.
Soha ne tegye a végtagjait a figyelmeztető jel melletti vonalon belülre, amikor
a szerszám működik. Ez veszélyes körülményeket okozhat (Lásd 8. Ábra).
VIGYÁZAT
Veszélyes eltávolítani vagy betenni a munkadarabot, mialatt a fűrészlap forog.
Fűrészeléskor tisztítsa le a forgácsot a forgatóasztalról.
Ha túl sok forgács gyűlik össze, a fűrészlap kibukkan a vágóanyagból. Soha
ne tegye a kezét vagy bármi mást a kibukkant lap közelébe.
1. Szorosan rögzítse a vágandó anyagot a satuszerelvénnyel, hogy az ne
mozogjon a vágás során
2. Kapcsoló működése
Az indító meghúzása bekapcsolja a kapcsolót. Az indító elengedése kikapcsolja
a kapcsolót.
3. Alaplemez tartó beállítása (3. Ábra)
Lazítsa meg a 6 mm-es csavart a 10 mm-es dugókulccsal. Állítsa be az
alaplemez tartót, amíg annak alsó felülete érinti a pad vagy a padló felületét.
Beállítás után szorosan húzza meg a 6 mm-es csavart.
4. A satuszerelvény használata (Standard tartozék) (9. Ábra)
(1) A satuszerelvény akár a bal vezetőlécre {Vezetőléc (B)}, akár a jobb vezetőlécre
{Vezetőléc (A)} felszerelhető a 6 mm-es szárnyascsavar (A) meglazításával.
(2) A csavartartó a munkadarab magassága szerint emelhető vagy süllyesztehtő
a 6 mm-es szárnyascsavar (B) meglazításával. A beállítás után szorosan húzza
meg a 6 mm-es szárnyascsavart (B) és rögzítse a csavartartót.
(3) Fordítsa el a felső gombot és biztonságosan rögzítse a munkadarabot a
helyén.
FIGYELMEZTETÉS
Mindig szilárdan rögzítse le vagy fogja satuba a munkadarabot a vezetőléchez;
ellenkező esetben a munkadarab leugorhat az asztalról és testi sérülést
okozhat.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse