Dane Techniczne - Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Polski
20.
Stosować tylko odpowiednio zaostrzone ostrza piły. Przestrzegać
maksymalnej prędkości oznaczonej na ostrzu piły.
21.
Nie stosować ostrz, które są zniszczone lub zdeformowane.
22.
Nie stosować ostrz wykonanych z innych materiałów niż stal przystosowana
do dużych prędkości.
23.
Stosować tylko ostrza zalecane przez HITACHI.
Stosowane ostrze musi spełniać normę EN847-1.
24.
Ostrza piły powinny mieć zewnętrzną średnicę wynoszącą 216 mm.
25.
Należy dobrać rodzaj ostrza do typu ciętego materiału.
26.
Nigdy nie stosować pilarki z ostrzem skierowanym w górę lub w bok.
27.
Sprawdzić, czy obrabiany przedmiot nie posiada ciał obcych, takich jak
gwoździe.
28.
Wymienić wkładkę stołową, gdy ulegnie ona zużyciu.
29.
Nie używać pilarki do cięcia innych materiałów niż aluminium, drewno itp.
30.
Nie stosować pilarki do cięcia innych materiałów niż zalecane przez
producenta.
31.
Należy stosować się do obowiązujących procedur wymiany ostrza, w tym
metody zmiany pozycji, obejmującej zachowanie odpowiedniej ostrożności.

DANE TECHNICZNE

Maks.
wydajność
Skos
cięcia
wys. × szer.
Złożone
Wymiary ostrza (oD × iD × grubość)
Kąt cięcia na ucios
Kąt cięcia skośnego
Kąt cięcia złożonego
Napięcie (wg obszaru)*
Zasilanie*
Prędkość bez obciążenia
Wymiary urządzenia (szer. × gł. × wys.)
Masa netto
Znacznik laserowy
(Dotyczy tylko modelu C8FSHE)
*Sprawdź nazwę produktu, jako że ulega ona zmianie w zależności od miejsca zakupu.
W przypadku cięcia przedmiotów o wymiarze "**", dolne zakończenie piły tarczowej może dotykać przedmiotu, nawet jeżeli głowica silnika znajduje się w końcowym
położeniu dolnym. Należy w takim przypadku zachować szczególną ostrożność podczas cięcia. Dodatkowe informacje zostały zamieszczone w rozdziale "ZASTOSOWANIA
PRAKTYCZNE". Płyta pomocnicza powinna być zamontowana na powierzchni ogranicznika (Patrz ( ) - grubość płyty pomocniczej). Dodatkowe informacje znajdują
się również w punkcie "12. Cięcie przedmiotów o dużych rozmiarach" (Rys. 16).
AKCESORIA STANDARDOWE
(1) Ostrze piły 216 mm TCT
(montowane w urządzeniu) ............................................................................ 1
(2) Worek pyłowy .................................................................................................. 1
37
Ucios 45°
Lewe 45°
Prawe 5°
Skos (Lewe) 45° + Ucios 45°
Skos (Prawe) 5° + Ucios 45°
Skośne (Lewe) 0° – 45°
Skośne (Prawe) 0° – 5°
Maksymalna wydajność
(Iambda)
Nośnik laserowy
32.
Przy cięciu drewna podłączyć pilarkę do urządzenia zbierającego pył.
33.
Zachować ostrożność przy struganiu pionowym.
34.
Przy transporcie lub przenoszeniu urządzenia nie chwytać za uchwyt.
Zamiast uchwytu, trzymać za rączkę.
35.
Cięcie rozpocząć dopiero po osiągnięciu przez silnik maksymalnej prędkości
obrotowej.
36.
Należy niezwłocznie WYŁĄCZYĆ urządzenie w przypadku objawów
niewłaściwej pracy.
37.
Wyłączyć zasilanie i przed podjęciem czynności serwisowych lub ustawieniem
urządzenia zaczekać do całkowitego zatrzymania ostrza.
38.
Podczas cięcia na ucios lub w poprzek ostrze nie powinno być unoszone,
aż do całkowitego zatrzymania.
39.
Podczas wykonywania cięcia suwami piła powinna być przesuwana w
kierunku przeciwnym do operatora.
40.
Uwzględnić wszelkie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń przy cięciu,
takich jak wpływ promieniowania laserowego na oczy, mimowolny dostęp
do ruchomych części urządzenia itp.
65 mm × 312 mm
**75 mm × 262 mm Z płytą pomocniczą (30 mm)
65 mm × 220 mm
**75 mm × 185 mm Z płytą pomocniczą (20 mm)
45 mm × 312 mm
**50 mm × 252 mm Z płytą pomocniczą (30 mm)
60 mm × 312 mm
**70 mm × 252 mm Z płytą pomocniczą (30 mm)
45 mm × 220 mm
**50 mm × 170 mm Z płytą pomocniczą (30 mm)
60 mm × 220 mm
**70 mm × 170 mm Z płytą pomocniczą (30 mm)
216 mm × 30 mm × 2 mm
Prawy 0° – 57°, lewy 0° – 45°
Prawy 0° – 5°, Lewy 0° – 48°
Ucios (Prawy i Lewe) 0° – 45°
(110 V, 230 V)
555 mm × 790 mm × 485 mm
15 kg (C8FSHE) / 14 kg (C8FSE)
Produkt laserowy klasy Po<3 mW
Dioda laserowa
(3) Klucz nasadowy 10 mm ................................................................................ 1
(4) Imadło ............................................................................................................. 1
(5) Uchwyt ............................................................................................................. 1
(6) Rączka boczna ................................................................................................ 1
Akcesoria standardowe mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.
1050 W
–1
5500 min
654 nm

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse