Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 68

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Română
(2) Suportul șurubului poate fi ridicat sau coborât la înălţimea piesei de prelucrat
prin slăbirea șurubului de 6 mm cu cap fluture (B). După reglare, strângeţi bine
șurubul de 6 mm cu cap fluture (B) și fixaţi suportul șurubului.
(3) Rotiţi butonul superior și fixaţi bine piesa de prelucrat pe poziţie.
AVERTISMENT
Întotdeauna fixaţi bine sau prindeţi în menghină piesa de prelucrat, pentru a o
prinde de elementul de limitare; în caz contrar, piesa de prelucrat poate fi aruncată
de pe suprafaţa de lucru și poate provoca vătămări corporale.
PRECAUŢIE
Asiguraţi-vă întotdeauna că, atunci când capul motorului este coborât pentru
operaţiunea de tăiere, acesta nu intră în contact cu ansamblul menghinei.
Dacă există pericolul să se întâmple acest lucru, slăbiţi șurubul de 6 mm
cu cap fluture și deplasaţi ansamblul menghinei într-o poziţie în care acesta
nu intră în contact cu discul de fierăstrău.
5. Poziţionarea inserţiei pentru masă (Fig. 1)
Inserţiile pentru masă sunt instalate pe masa rotativă. La expedierea uneltei
din fabrică, inserţiile pentru masă sunt fixate astfel încât lama ferăstrăului nu
intră în contact cu ele. Asperitatea suprafeţei inferioare este foarte redusă,
dacă inserţia pentru masă este fixat astfel încât spaţiul dintre suprafaţa laterală
a inserţiei pentru masă și lama ferăstrăului să fie minimă. Înainte de utilizarea
uneltei, eliminaţi acest spaţiu conform următoarei proceduri.
(1) Tăiere în unghi drept
Desfaceţi cele trei șuruburi de 6 mm ale aparatului, apoi fixaţi ia stângă al
mesei și strângeţi pentru moment șuruburile de 6 mm ale mașinii din ambele
capete. Apoi fixaţi o piesă de tăiat (aprox. 200 mm lăţime) cu o menghină
și tăiaţi-o. După alinierea suprafeţei de tăiere cu marginea inserţiei pentru
masă, strângeţi bine șuruburile de 6 mm ale aparatului din ambele capete.
Scoateţi piesa de tăiat și strângeţi bine șurubul central de 6 mm al aparatului
Reglaţi la fel inserţia dreaptă a mesei.
(2) Tăiere în unghi înclinat dreapta sau stânga
Reglaţi inserţia pentru masă în același fel ca pentru tăierea în unghi drept.
ATENŢIONARE
După reglarea inserţiei pentru masă pentru tăierea în unghi drept, acesta va fi
tăiat într-o anumită măsură dacă se utilizează pentru tăierea în unghi înclinat. Când
este necesară o operaţie de tăiere în unghi înclinat, reglaţi inserţia pentru masă
pentru tăierea în unghi înclinat.
6. Confirmare pentru utilizarea elementulului de limitare inferior (Accesorii
opţionale)
Această unealtă electrică este prevăzută cu un element de limitare inferior.
În cazul unei tăieri în unghi direct și tăiere în unghi înclinat dreapta, utilizaţi
elementul de limitare inferior.
Apoi, puteţi realiza o tăiere în unghi înclinat spre stânga și o tăiere în unghi
direct și puteţi realiza o tăiere stabilă a materialului cu un perete din dos
lat.
AVERTIZARE
În cazul unei tăieri în unghi înclinat pe partea dreaptă, rotiţi elementul de
limitare inferior în sens invers acelor de ceasornic ( F ig. 10). Dacă nu este rotit
în sens invers acelor de ceasornic, corpul principal sau lama fierăstrăului pot intra
în contact cu elementul de limitare inferior, provocând rănirea.
7. Folosirea liniei de marcare cu cerneală
După coborârea secţiunii motorului, apărătoarea inferioară se ridică și apare
discul de tăiere. Aliniaţi linia de marcare cu cerneală cu discul de tăiere.
PRECAUŢIE
Nu ridicaţi niciodată apărătoarea inferioară atâta timp cât discul de tăiere se
rotește.
Nu numai că elementul de limitare inferior va intra în contact cu acesta și
va avea repercusiuni asupra preciziei de tăiere, acest lucru poate duce de
asemenea la deteriorarea apărătorii.
8. Montarea mânerului lateral (Fig. 1)
Montaţi mânerul lateral care este livrat împreună cu acest echipament.
9. Reglarea poziţiei liniei laser (Numai modelul C8FSHE)
La acest aparat, linia de marcare cu cerneală se poate trasa ușor, relativ
la linia de marcare laser. Linia de marcare laser este pusă în funcţiune prin
intermediul unui comutator (Fig. 11).
În funcţie de modalitatea de tăiere aleasă, linia laser poate fi aliniată cu partea
stângă a zonei de tăiere (discul de fierăstrău) sau cu linia de marcare cu
cerneală în partea dreaptă.
67
In momentul expedierii din fabrică, linia laser este reglată la lăţimea discului
de fierăstrău. Reglaţi poziţia discului de fierăstrău și a liniei laser pentru scopul
dumneavoastră, respectând pașii următori.
(1) Puneţi în funcţiune linia de marcare laser și faceţi o canelură cu o adâncime
de aproximativ 5 mm în piesa cu dimensiuni aproximative de 20 mm înălţime
și 150 mm lăţime. Ţineţi în menghină piesa în care aţi făcut canelura și nu
o mișcaţi. Pentru lucrări de canelare, consultaţi "21. Proceduri de tăiere prin
canelare".
(2) Apoi întoarceţi reglatorul și mutaţi linia laserului. (Dacă rotiţi în sensul acelor
de ceasornic, linia laserului se va muta spre dreapta, iar dacă rotiţi în sensul
invers acelor de ceasornic, linia laserului se va muta spre stânga.) Atunci când
lucraţi cu linia de marcare cu cerneală aliniată în stânga discului de fierăstrău,
aliniaţi linia laser cu latura din stânga a canelurii (Fig. 12). Atunci când o
aliniaţi cu partea dreaptă a discului de fierăstrău, aliniaţi linia laser cu latura
din dreapta a canelurii.
(3) După reglarea poziţiei liniei laser, trasaţi cu cerneală o linie perpendiculară pe
piesa de prelucrat și aliniaţi linia trasată cu cerneală cu linia laser. Când aliniaţi
linia trasată cu cerneală, glisaţi puţin câte puţin piesa de prelucrat și fixaţi-
o cu menghina în poziţia în care linia laser se suprapune cu linia trasată cu
cerneală. Întoarceţi-vă din nou la canelură și verificaţi poziţia liniei laser. Dacă
doriţi să modificaţi poziţia liniei laser, efectuaţi din nou reglajele urmând pașii
de la (1) la (3).
AVERTISMENT
Înainte de a introduce ștecherul în priză, asiguraţi-vă că atât mașina cât și
linia laser sunt oprite.
Fiţi extrem de atenţi când manevraţi comutatorul pentru pornire în timpul
reglajelor pentru linia laser deoarece, în timpul acestei operaţiuni, ștecherul
este introdus în priză.
În cazul în care comutatorul este tras involuntar, discul de fierăstrău se poate
roti și pot apărea accidente neașteptate.
Nu demontaţi marcatorul laser pentru a îl folosi în alte scopuri.
PRECAUŢIE (Fig. 13)
Radiaţie laser - Nu priviţi în fascicul.
Radiaţie laser pe suprafaţa de lucru. Nu priviţi în fascicul. Ochii pot suferi
vătămări dacă sunt expuși la radiaţie laser directă.
Nu demontaţi.
Nu produceţi impacturi puternice marcatorului laser (corpului principal al
dispozitivului); în caz contrar, alinierea liniei laser se poate strica, ceea ce
duce la un marcaj laser necorespunzător și la o durată de funcţionare mai
scurtă a dispozitivului.
Ţineţi dispozitivul de marcare cu laser aprins numai în timpul operaţiunii de
tăiere. Funcţionarea prelungită a marcatorului laser poate duce la scurtarea
duratei de funcţionare a dispozitivului.
Folosirea altor dispozitive de control, altor reglaje sau altor proceduri decât cele
indicate în prezentele instrucţiuni poate duce la o expunere la radiaţii periculoase.
NOTĂ
Efectuaţi tăierea prin suprapunerea marcajului cu cerneală cu linia laser.
Atunci când linia de cerneală și linia laser sunt suprapuse intensitatea fasciculului
se va modifica, ceea ce va avea ca rezultat o operaţiune de tăiere stabilă,
deoarece puteţi observa cu ușurinţă alinierea liniilor. Se asigură astfel un minim
de erori de tăiere.
În situaţia unor operaţiuni exterioare sau în apropierea unor ferestre, observarea
liniei laser poate deveni dificilă datorită luminii solare. În astfel de situaţii,
deplasaţi-vă într-un loc fără expunere directă la razele solare și efectuaţi
operaţiunea în acel loc.
Nu înfășuraţi cablul de alimentare în jurul capului motorului și nici nu îl
înfășuraţi în jurul degetelor, al unor bucăţi de lemn sau al altor materiale;
în caz contrar, cablul se poate întrerupe și dispozitivul de marcare cu laser
nu va mai funcţiona.
Verificaţi periodic, pentru a vă asigura că poziţia liniei laser este corectă. În
ceea ce privește metoda de verificare, trasaţi cu cerneală pe piesa de prelucrat
un unghi drept cu liniile având aproximativ 20 mm înălţime și 150 mm lăţime
și verificaţi alinierea liniei laser cu linia trasată cu cerneală [Deviaţia dintre
linia trasată cu cerneală și linia laser trebuie să fie mai mică decât lăţimea
liniei de cerneală (0,5 mm)] (Fig. 14).

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse