Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 65

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

AVERTISMENT PRIVIND PRECAUŢIILE
GENERALE DE UTILIZARE
AVERTISMENT! Atunci când folosiţi scule electrice, trebuie respectate întotdeauna
regulile de bază referitoare la protecţia muncii, pentru a reduce riscul de incendiu,
de electrocutare și de vătămare personală, incluzând regulile prezentate în continuare.
Înainte de a folosi acest produs citiţi toate aceste instrucţiuni, pe care vă rugăm
să le păstraţi.
Pentru o utilizare sigură:
1.
Păstraţi curăţenia la locul de muncă. Zonele și bancurile dezordonate pot
duce la vătămări.
2.
Fiţi atenţi la mediul de lucru. Nu expuneţi sculele electrice la acţiunea ploii.
Nu folosiţi scule electrice în locuri umede sau ude. Menţineţi o bună
iluminare a locului de muncă.
Nu folosiţi scule electrice în medii cu risc de incendiu sau de explozie.
3.
Protejaţi-vă împotriva electrocutării. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate sau legate la conductorul de nul (de exemplu conducte,
radiatoare, plite electrice, frigidere).
4.
Nu lăsaţi în apropiere copii și nici persoane cu dizabilităţi. Nu permiteţi
vizitatorilor să atingă mașina și nici cablul prelungitor. Toţi vizitatorii vor
fi ţinuţi departe de zona de lucru.
5.
Depozitaţi mașinile care nu se folosesc. Atunci când nu sunt folosite,
mașinile trebuie depozitate într-un loc uscat, la înălţime sau sub cheie,
departe de copii și de persoanele cu dizabilităţi.
6.
Nu forţaţi mașina. Mașina va funcţiona mai bine și mai sigur în cadrul
parametrilor pentru care a fost proiectată.
7.
Folosiţi mașina corespunzătoare. Nu forţaţi mașinile sau accesoriile mici
pentru a face treaba unei mașini de mare putere. Nu folosiţi mașinile pentru
scopuri pentru care nu au fost proiectate; de exemplu, nu folosiţi fierăstrăul
circular pentru a tăia crengi sau butuci.
8.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi haine largi și nici bijuterii, acestea
pot fi prinse de piesele în mișcare. Pentru lucrul în exterior se recomandă
folosirea mănușilor de cauciuc și a încălţămintei anti-alunecare. Folosiţi
acoperământ de protecţie pentru strângerea părului lung.
9.
Folosiţi protecţie pentru ochi. De asemenea, dacă în timpul operaţiunii se
produce praf, folosiţi măști pentru faţă sau măști împotriva prafului.
10.
Conectaţi echipamentele pentru evacuarea prafului. În timpul operaţiunilor
de tăiere cu acest fierăstrău pentru tăieri înclinate se pot produce cantităţi
însemnate de praf de la sistemul de extracţie a prafului de pe apărătoarea
fixă.
(Materiale ce produc praf: lemn sau aluminiu)
Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru extragerea prafului și pentru colectarea
acestuia, asiguraţi-vă că acestea sunt conectate și folosite corect.
11.
Nu forţaţi cablul de alimentare. Nu transportaţi niciodată dispozitivul de
cablul de alimentare și nici nu îl deconectaţi trăgând de acesta. Ţineţi cablul
de alimentare departe de sursele de căldură, de ulei și de muchiile ascuţite.
12.
Asiguraţi-vă obiectele prelucrate. Folosiţi cleme sau o menghină pentru a
prinde obiectul prelucrat. Este mai sigur decât să folosiţi mâna, iar în acest
mod aveţi ambele mâini libere pentru a manevra dispozitivul.
13.
Nu încercaţi să ajungeţi prea departe. Menţineţi un contact corespunzător
al piciorului și păstraţi-vă în permanenţă echilibrul.
14.
Întreţineţi mașinile cu grijă. Menţineţi elementele de tăiere ascuţite și curate,
pentru o performanţă mai bună și o utilizare mai sigură. Respectaţi instrucţiunile
pentru lubrifiere și pentru înlocuirea accesoriilor. Verificaţi periodic cablurile de
alimentare ale mașinilor pentru a identifica eventualele deteriorări, reparaţi-le
la o unitate service autorizată. Verificaţi periodic prelungitoarele și, dacă sunt
deteriorate, înlocuiţi-le. Păstraţi-vă mâinile uscate, curate, fără uleiuri și fără
grăsimi.
15.
Deconectaţi dispozitivul. Atunci când nu îl folosiţi, înainte de reparaţii și
atunci când înlocuiţi accesoriile, cum ar fi discurile, vârfurile și cuţitele.
16.
Îndepărtaţi sculele și cheile de reglare. Formaţi-vă obiceiul de a verifica,
înainte de a pune mașina în funcţiune, dacă sculele și cheile de reglare
au fost îndepărtate.
17.
Evitaţi pornirea accidentală. Nu transportaţi o mașină, care are cablul de
alimentare introdus în priză, cu degetul pe comutator. Atunci când introduceţi
mașina în priză, verificaţi comutatorul pentru a va asigura că acesta este
în poziţia oprit.
18.
Folosiţi cabluri prelungitoare pentru exterior. Atunci când mașina este
folosită în exterior, folosiţi exclusiv prelungitoare speciale pentru exterior.
19.
Fiţi în permanenţă atenţi. Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Acţionaţi conform
bunului simţ. Nu folosiţi mașina atunci când sunteţi obosiţi.
20.
Verificaţi piesele deteriorate. Înainte de a continua să folosiţi mașina,
apărătorile sau alte piese deteriorate trebuie verificate cu grijă pentru a
stabili dacă acestea se vor comporta corespunzător și dacă își vor îndeplini
funcţia pentru care au fost create. Verificaţi alinierea pieselor în mișcare,
mișcarea liberă a pieselor în mișcare, verificaţi montarea pieselor, verificaţi
dacă acestea sunt rupte, precum și orice alte lucruri care ar putea influenţa
negativ funcţionarea pieselor. Apărătorile sau alte piese deteriorate trebuie
reparate corespunzător sau înlocuite, la o unitate service autorizată, dacă
nu se indică altfel în prezentele instrucţiuni de utilizare. Comutatoarele
defecte se vor înlocui la o unitate service autorizată. Nu folosiţi mașina
în situaţia în care comutatorul nu asigură pornirea și oprirea acesteia.
21.
Avertisment
Folosirea oricărui accesoriu sau element auxiliar, altele decât cele
recomandate în prezentele instrucţiuni, poate reprezenta un risc de vătămare
personală.
22.
Mașina va fi reparată de către o persoană calificată.
Această sculă electrică este conformă cu cerinţele de siguranţă aplicabile.
Reparaţiile vor fi efectuate numai de către persoane calificate, folosind piese
de schimb originale. În caz contrar, există riscul unor pericole deosebite
pentru utilizator.
PRECAUŢII LA UTILIZAREA FIERĂSTRĂULUI
PENTRU TĂIERI ÎNCLINATE
1.
Menţineţi planeitatea podelei din jurul mașinii. Întreţineţi bine podeaua din
jurul mașinii, fără materiale libere și materiale aruncate, cum ar fi șpan
sau resturi de tăiere.
2.
Asiguraţi o iluminare generală și locală corespunzătoare.
3.
Nu folosiţi scule electrice pentru alte aplicaţii decât cele specificate în
instrucţiunile de utilizare.
4.
Reparaţiile se vor efectua numai la o unitate service autorizată. Producătorul
nu este responsabil pentru nici un fel de daune și vătămări cauzate de
repararea de către persoane neautorizate sau de manevrarea
necorespunzătoare a mașinii.
5.
Pentru a asigura integritatea funcţională proiectată a sculelor electrice, nu
îndepărtaţi carcasa și nici șuruburile montate.
6.
Nu atingeţi piesele în mișcare și nici accesoriile decât dacă sursa de
alimentare a fost deconectată.
7.
Folosiţi mașina la parametri de intrare mai mici decât cei specificaţi pe
plăcuţa indicatoare; altfel, finisajele se pot deteriora și eficienţa se poate
reduce datorită supraîncărcării motorului.
8.
Nu ștergeţi piesele din plastic cu solvenţi. Solvenţii, cum ar fi gazolina,
diluanţii, benzina, tetraclorura de carbon, alcoolul, pot deteriora piesele din
plastic și le pot produce crăpături. Nu le ștergeţi cu astfel de solvenţi.
Curăţaţi piesele din plastic cu o cârpă moale, înmuiată ușor într-o soluţie
de apă cu săpun.
9.
Folosiţi exclusiv piese de schimb originale HITACHI.
10.
Dezasamblarea acestei mașini se face numai pentru înlocuirea periilor de
cărbune.
11.
Schema ansamblului prezentată în cadrul prezentelor instrucţiuni de utilizare
va fi utilizată numai în cadrul unei unităţi service autorizate.
12.
Nu tăiaţi niciodată materiale feroase și nici zidărie.
13.
Este asigurată o iluminare generală și locală corespunzătoare. Stocul de
piese și piesele finite sunt amplasate în apropierea locului obișnuit de
muncă al operatorului.
14.
Atunci când este necesar, purtaţi un echipament personal de protecţie
adecvat, acesta putând include: Protecţie auditivă, pentru reducerea riscului
de pierdere a auzului.
Română
64

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse