Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 67

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

ACCESORII STANDARD
(1) Disc de fierăstrău TCT de 216 mm (montat pe mașină) .......................... 1
(2) Sac pentru praf ............................................................................................... 1
(3) Cheie inelară de 10 mm ............................................................................... 1
(4) Ansamblu menghină ........................................................................................ 1
(5) Suport ............................................................................................................. 1
(6) Mâner lateral .................................................................................................... 1
Accesoriile standard pot fi schimbate fără notificare prealabilă.
ACCESORII OPŢIONALE (SE VÂND SEPARAT)
(1) Suport și opritor prelungitor
(2) Disc de fierăstrău TCT de 216 mm (Număr total dinţi: 60)
(3) Ansamblul dispozitivului pivotant de deplasare a menghinei (include opritor
pentru dispozitivului pivotant de deplasare (L))
(4) Opritor pentru dispozitivului pivotant de deplasare (L)
(5) Opritor pentru dispozitivului pivotant de deplasare (R)
(6) Element de limitare inferior
Accesoriile opţionale pot fi schimbate fără notificare prealabilă.
UTILIZARE
Tăierea diverselor tipuri de profile de aluminiu și scânduri de lemn.
DESPACHETARE
Despachetaţi cu grijă scula electrică și toate componentele acesteia (accesoriile
standard).
Verificaţi cu atenţie, pentru a vă asigura că sunt prezente toate componentele
mașinii (accesoriile standard).
ÎNAINTE DE UTILIZARE
1. Sursa de alimentare cu energie electrică
Asiguraţi-vă de faptul că sursa de alimentare cu energie electrică ce urmează
a fi folosită este conformă cu cerinţele indicate pe plăcuţa indicatoare a
produsului.
2. Comutatorul pentru punere în funcţiune
Asiguraţi-vă că aţi poziţionat comutatorul în poziţia OFF (OPRIT). Dacă ștecherul
este conectat la priză iar comutatorul este în poziţia ON (PORNIT), mașina
va începe să funcţioneze imediat, putându-se produce vătămări grave.
3. Cablul prelungitor
Atunci când zona de lucru este departe de sursa de alimentare, folosiţi un
cablu prelungitor de o grosime suficientă și cu parametri corespunzători.
Cablul prelungitor trebuie să fie cât mai scurt posibil.
4. La pregătirea mașinii pentru livrare, părţile componente principale sunt fixate
cu ajutorul unui știft de blocare
Deplasaţi puţin mânerul, în așa fel încât știftul să se decupleze.
În timpul transportului, blocaţi acul de blocare în cutia de viteze (Fig. 4).
5. Atașaţi sacul pentru praf la unitatea principală (Fig. 1)
6. Instalare
Asiguraţi-vă că mașina este întotdeauna fixată de bancul de lucru.
Fixaţi mașina pe un banc de lucru plan și orizontal.
Alegeţi șuruburi cu diametrul de 8 mm, cu o lungime corespunzătoare grosimii
bancului de lucru.
Lungimea șuruburilor trebuie să fie de minim 25 mm plus grosimea bancului
de lucru.
De exemplu, pentru un banc cu grosimea de 25 mm folosiţi șuruburi de 8
mm × 65 mm.
REGLAREA MAȘINII ÎNAINTE DE UTILIZARE
PRECAUŢIE
Înainte de a introduce ștecherul în priză, efectuaţi toate reglajele necesare.
1. Verificaţi pentru a va asigura că apărătoarea inferioară se mișcă liber
PRECAUŢIE
Acest fierăstrău pentru tăieri înclinate este dotat cu un dispozitiv de blocare
a capului de tăiere, ca element de siguranţă.
Pentru a coborî capul fierăstrăului în vederea executării operaţiunii de tăiere,
dispozitivul de blocare trebuie decuplat prin apăsarea manetei de blocare cu
degetul mare.
(1) Când împingeţi în jos mânerul în timp ce împingeţi maneta de blocare, verificaţi
că apărătoarea inferioară se rotește liber (Fig. 5).
(2) Apoi, verificaţi că apărătoarea inferioară revine în poziţia iniţială la ridicarea
mânerului.
2. Verificarea poziţiei limitei inferioare a lamei ferăstrăului (Fig. 6 și Fig. 7).
Verificaţi dacă lama ferăstrăului poate fi coborâtă 10 mm la 11 mm sub inserţia
pentru masă.
La înlocuirea unei lame de ferăstrău cu alta nouă, reglaţi poziţia limitei
inferioare astfel încât lama ferăstrăului să nu taie masa rotativă sau să nu
poată fi efectuată o tăiere completă.
Pentru a regal poziţia limitei inferioare a lamei ferăstrăului, urmaţi procedura
(1) indicată ai jos. (Fig. 7). În plus, la modificarea poziţiei a unui bolţ de reglare
cu o adâncime de 8 mm aceasta servește ca blocant al poziţiei limitei
inferioare a lamei ferăstrăului.
(1) Rotiţi bolţul de reglare cu adâncime de 8 mm, modificaţi înălţimea la locul
de contact al capului bolţului și balamalei și reglaţi poziţia limitei inferioare
a lamei ferăstrăului.
NOTĂ
Asiguraţi-vă că lama ferăstrăului este reglată astfel încât nu va tăia în masa
rotativă.
3. Poziţia limitei inferioare a lamei ferăstrăului la tăierea unei bucăţi mari
NOTĂ
La tăierea unei bucăţi mai înalte de 65 în unghi drept sau a uneia de 60
mm în unghi înclinat stânga sau 45 mm în unghi înclinat dreapta, reglaţi poziţia
limitei inferioare astfel încât baza capului motor (Fig. 6) să nu intre în contact
cu piesa de tăiat.
APLICAŢII PRACTICE
AVERTISMENT
Pentru a evita vătămările personale, niciodată să nu scoateţi de pe masă
și nici să nu puneţi pe masă o piesă în timp ce mașina funcţionează.
Nu depășiţi niciodată cu membrele linia de lângă semnul de avertizare, în
timp ce mașina funcţionează. Acest fapt poate provoca situaţii periculoase
(Vezi Fig. 8).
PRECAUŢIE
Este periculos să scoateţi sau să introduceţi piesa de prelucrat în timp ce
discul de tăiere se rotește.
În timp ce tăiaţi, curăţaţi deșeurile de pe suprafaţa de lucru pivotantă.
Dacă se acumulează prea multe resturi, discul de fierăstrău se va ridica în
mod automat de pe materialul în curs de tăiere. Nu apropiaţi mâna și nimic
altceva de discul de tăiere expus.
1. Strângeţi bine în menghină materialul ce urmează a fi tăiat, astfel încât acesta
să nu se miște în timpul tăierii
2. Punerea în funcţiune
Dacă trageţi comutatorul pentru pornire, comutatorul ajunge în poziţia pornit.
Dacă eliberaţi comutatorul ajunge în poziţia oprit.
3. Reglajul suportului bazei (Fig. 3)
Desfaceţi bolţurile de 6 mm cu cheia de 10 mm. reglaţi suportul bazei până
când suprafaţa inferioară intră în contact cu bancul de lucru sau podeaua, după
reglaj, strângeţi bine bolţul de 6 mm.
4. Folosirea ansamblului menghinei (Accesoriu standard) (Fig. 9)
(1) Ansamblul menghinei poate fi montat fie pe elementul de limitare din stânga
{Elementul de limitare (B)} fie pe elementul de limitare din dreapta {Elementul
de limitare (A)}, prin slăbirea șurubului de 6 mm cu cap fluture (A).
Română
66

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse