Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 75

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

POZOR
Po poravnavanju ploščnega vstavka za rezanje pod desnim kotom se bo
ploščni vstavek do določene meje odrezal, če ga uporabljate za poševno
rezanje.
Ko potrebujete poševno rezanje, nastavite ploščni vstavek za poševno rezanje.
6. Potrdilo za uporabo stranske ograje (Opcijski dodatek)
Pričujoče električno orodje je opremljeno s podpregrado. To pregrado uporabite
za rezanje pod direktnim kotom in poševno pod desnim kotom. Tako lahko
opravite rezanje poševno pod levim kotom in desnim kotom ali rezanje pod
direktnim ter zagotovite stabilno rezanje obdelovanca, ki ima široko hrbtno
površino.
OPOZORILO
Za rezanje poševno desno zavrtite podpregrado v nasprotni smeri urnega
kazalca (Skica 10). Če je ne zavrtite v nasprotno smer urnega kazalca,
ustvarite nevarnost stika podpregrade z glavno enoto oz. žaginim listom in
s tem nevarnost telesnih poškodb.
7. Uporaba črnilne linije
Po spuščanju razdelka motorja se spodnje varovalo dvigne in prikaže se rezilo
žage.
Črnilno linijo poravnajte z rezilom žage.
POZOR
Nikoli ne dvignite spodnjega varovala, če se rezilo žage obrača.
Ne samo, da bo stranska ograja prišla v stik in škodljivo vplivala na natančnost
rezanja, ampak lahko tudi poškoduje varovalo.
8. Namestite stransko ročico (Skica 1)
Namestite stransko ročico, ki je bila priložena tej enoti.
9. Nastavitev položaja laserske linije (Le model C8FSHE)
Na laserski označevalec orodja lahko naredite črnilno obrobo. Stikalo vključi
laserski označevalec (Skica 11).
V odvisnosti od izbire rezanja lahko lasersko linijo poravnate z levo stranjo
rezalne širine (rezilo žage) ali črnilno linijo na desni strani.
Po povarniških nastavitvah je laserska linija prilagojena širini rezila žage. Glede
na vašo izbiro uporabe izvedite naslednje korake za prilagoditev položaja rezila
žage in laserske linije.
(1) Prižgite laserski označevalec in v obdelovani predmet izdelajte 5 mm globoko
šablono, ki je visoka približno 20 mm in široka 150 mm. Obdelovani predmet
s šablono pričvrstite s pomočjo primeža. Za delo z utori glejte "21. Postopki
za rezanje utorev".
(2) Nato obrnite nastavljalec in pomaknite lasersko linijo. (Če obrnete v smeri
urinega kazalca se bo laserska linija pomaknila v desno in če ga obrnete
v nasprotni smeri se bo laserska linija pomaknila v levo.) Ko delate tako,
da je črnilna linija poravnana z levo stranjo rezila žage, poravnajte lasersko
linijo s šablono na levi strani (Skica 12). Če jo poravnate z desno stranjo
rezila žage, poravnajte lasersko linijo z desno stranjo šablone.
(3) Po prilagoditvi položaja laserske linija narišite na obdelovani predmet desnokotno
črnilno linijo in jo poravnajte z lasersko linijo. Pri poravnavanju črnilne linije
korak po korak premikajte obdelovani predmet in ga zavarujte v primežu na
položaju, kjer laserska linija prekriva črnilno. Ponovno delajte na šabloni in
preverite položaj laserske linije. Če želite spremeniti položaj laserske linije
ponovno izvedite prilagoditve tako, da sledite korakom od (1) do (3).
OPOZORILO
Preden vključite vtikač v vtičnico se prepričajte, da sta glavno telo in laserski
označevalec izključena.
Bodite skrajno pazljivi pri rokovanju s stikalom za nastavitev položaja laserske
linije, saj je medtem napetostni vtikač vključen v vtičnico.
Če stikalo nepazljivo povlečete se lahko rezilo žage začne obračati in povzroči
nepričakovane nesreče.
Laserskega označevalca ne odstranjujte in uporabljajte za druge namene.
POZOR (Skica 13)
Lasersko sevanje - Ne glejte v laserski žarek.
Lasersko sevanje na delovni mizi. Ne glejte v laserski žarek. Neposredna
izpostavljenost na laserski žarek lahko poškoduje oko.
Laserja ne razstavljajte.
Laserskemu označevalcu (glavno telo orodja) ne zadajajte močnih udarcev;
v nasprotnem primeru se lahko laserska linija pokvari ter poškoduje laserski
označevalec in skrajša njegovo življenjsko dobo.
Laserski označevalec naj sveti samo med rezanjem. Podaljšana osvetlitev z
laserskim označevalcem lahko skrajša njegovo življenjsko dobo.
Uporaba kontrol, prilagoditev ali učinka postopkov, ki tukaj niso opisani lahko
povzroči nevarno izpostavljenost na sevanje.
OPOMBA
Rezanje izvajajte s prekrivanjem črnilne linije z lasersko linijo.
Ko sta črnilna in laserska linija poravnani se bo jakost svetlobe spreminjala,
kar omogoča stabilno rezanje saj tako enostavno opazite poravnavo obeh
linij. S tem se zagotovi minimalno število napak pri rezanju.
Pri delu odzunaj ali poleg oken bo opazovanje laserske linije oteženo zaradi
sončne svetlobe. V takšnem primeru se pomaknite na mesto, kjer ni neposredne
sončne svetlobe in nadaljujte z delom.
Ne vlecite kabla za glavo motorja in ga ne navijajte na prste, les ali kaj
podobnega; kabel se lahko izvleče in laserski označevalec ne bo zasvetil.
Redno preverjajte in se prepričajte ali je položaj laserske linije pravilen. Kot
metodo za preverjanje narišite desnokotno linijo na obdelovani predmet z
višino približno 20 mm in širino 150 mm ter preverite ali je laserska linija
v skladu s črnilno [Odklon med črnilno in lasersko linijo mora biti manjši od
debeline črnilne linije (0,5 mm)] (Skica 14).
10. Rezanje
(1) Širina rezila žage je širina reza, kot je prikazano na Skici 15. Zaradi tega
pomaknite obdelovani predmen v desno (gledano iz položaja uporabnika), ko
želite širino
ali v levo ko želite širino
Če uporabljate laserski označevalec poravnajte lasersko linijo z levo stranjo
rezila žage in nato poravnajte črnilno linijo z lasersko linijo.
(2) Potem ko vključite stikalo in počakate, da se začne žagin list vrteti s polno
hitrostjo, počasi potisnite dol ročaj, medtem ko držite dol blokirni vzvod, in
prestavite žagin list v bližino materiala, ki ga boste rezali.
(3) Ko se rezilo žage dotakne obdelovanega predmeta postopoma potiskajte
ročico, da zarežete v obdelovani predmet.
(4) Po rezanju obdelovanega predmeta do želene globine obrnite stikalo električnega
orodja na OFF (izklop) in počakajte, da se rezilo ustavi ter iz obdelovanega
predmeta nato v celoti povlecite nazaj ročico.
POZOR
Za maksimalne dimenzije za rezanje, glejte tabelo "SPECIFIKACIJE".
Povečan pritisk na ročici ne bo povečal hitrosti rezanja. Ravno nasprotno,
prevelik pritisk lahko preobremeni motor in/ali zmanjša učinkovitost rezanja.
Ko orodja ne uporabljate preverite ali je stikalo v položaju OFF (izklop) in
ali je napetostni vtikač odstranjen iz vtičnice.
Pred iz obdelovanega predmeta izvlecete ročico nazaj, zmeraj izključite napetost
in počakajte, da se rezilo ustavi. Če ročico dvignete medtem ko se rezilo
žage vrti se lahko odrezani kost zagozdi med rezilo in povzroči, da se delčki
nevarno razpršijo.
Vsakič, ko zaključite z rezom pri globokem rezanju, izklopite stikalo in preverite,
da se je rezilo žage popolnoma ustavilo. Nato ročico v celoti dvignite in vrnite
v začetni položaj.
Povsem se prepričajte, da ste odstranili rezani material iz vrha obrnljive miza
in nato nadaljujte z naslednjim korakom.
11. Rezanje širokih predmetov (Rezanje s pritiskanjem)
Pomaknite tečaj na nosilec (A) in zavijte gumb za zaklep pomikanja (Skica
2). Spustite ročico, da zarežete v delovni predmet. Uporaba električnega
orodja na ta način omogoča rezanje kvadratnih delovnih predmetov do 65
mm.
12. Rezanje velikih obdelovancev
Zgodi se, da ni možno dokončno odrezati, in sicer zaradi višine obdelovanca.
V tem primeru z vijaki z ugreznjeno glavo 6 mm in maticami 6 mm montirajte
dodatno ploščo v luknje 7 mm na površini pregrade (po dve luknji na vsaki
strani) (Skica 16).
V zvezi z debelino dodatne plošče glejte "SPECIFIKACIJE".
13. Rezanje širokih predmetov (Rezanje s pomikanjem)
Odvijte gumb za pomično varovanje (Skica 2), primite za ročaj in pomaknite
rezilo žage proti naprej.
Nato pritisnite dol na ročaj in potisnite žagin list nazaj za rezanje obdelovanca.
Na ta način je zagotovljeno rezanje obdelovancev do širine 312 mm.
Slovenščina
.
74

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse