Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 50

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Magyar
3. A szénkefék ellenőrzése (29. Ábra)
A motor szénkeféket tartalmaz, amelyek fogyóeszköznek számító alkatrészek.
Mivel a túlságosan elkopott szénkefe a motor hibáit okozhatja, ezért az ábrán
látható számmal megegyező számú szénkefékre cserélje ki a szénkeféket, ha
azok a „kopási határ" közeléig elkoptak. Emellett a szénkeféket mindig tartsa
tisztán, és ügyeljen arra, hogy a szénkefék szabadon elcsúszhassanak
tartójukban.
4. A szénkefék cseréje
Lapos csavarhúzó segítségével szerelje szét a szénkefetartó házakat. A
szénkefék ekkor egyszerűen eltávolíthatók.
5. A motor karbantartása
A motor tekercselése az elektromos szerszám "szíve". Gondosan ügyeljen rá,
hogy a tekercselés ne sérüljön, illetve ne kerüljön kapcsolatba olajjal vagy
vízzel.
6. Ellenőrizze az alsó védőburkolatot a megfelelő működés szempontjából
A szeszám minden egyes használata előtt tesztelje az alsó védőburkolatot
(5. Ábra), hogy meggyőződjön róla, hogy az jó állapotban van és simán
mozog.
Soha ne használja a szerszámot, ha az alsó védőburkolat nem működik
megfelelően és nincs jó mechanikai állapotban.
7. Tárolás
Miután befejezte a szerszám üzemeltetését, ellenőrizze, hogy végrehajtásra
kerültek-e a következők:
(1) Az indítókapcsoló KI helyzetben legyen,
(2) A tápdugasz ki van-e húzva a dugaszolóaljzatból,
Amikor a szerszám nincs használatban, tárolja száraz helyen, ahol gyerekek
nem érhetik el.
8. Kenés
A következő csúszófelületeket havonta egyszer kenje meg, hogy a
szerszámgépet hosszú időre jó működési állapotban tartsa.
Javasolt a gépolaj használata.
Olajellátó pontok:
* Csukló forgó része
* A tartó (A) forgó része
* A satuszerelvény forgó része
9. Tisztítás
Időközönként távolítsa el a forgácsot és egyéb hulladékanyagot a szerszámgép
felületéről egy nedves, szappanos törlőkendővel. A motor hibás működésének
elkerüléséhez védje azt az olajjal vagy vízzel történő érintkezéstől.
(Csak a C8FSHE modell esetén)
Ha a lézervonal a lézeres jelölő fénykibocsájtó szakaszának ablakára ragadt
forgácsok és hasonlók következtében láthatatlanná válik, száraz ruhával vagy
szappanos vízzel megnedvesített puha törlőkendővel stb. törölje le és tisztítsa
meg az ablakot.
10. Szervizelési alkatrészlista
FIGYELEM
Hitachi kéziszerszámok javítását, módosítását és ellenőrzését csak Hitachi
Szakszervíz végezheti.
Javítás vagy egyéb karbantartás esetén hasznos ha ezt a szervíz-alkatrész listát
a szerszámmal együtt átadjuk a Hitachi szakszervíznek.
A kéziszerszámok üzemeltetése és karbantartása során be kell tartani az egyes
országokban érvényben lévő biztonsági rendelkezéseket és szabványokat.
MÓDOSÍTÁSOK
A Hitachi kéziszerszámok állandó tökéletesítéseken mennek át, hogy alkalmazni
tudják a legújabb műszaki fejlesztések eredményeit.
Éppen ezért egyes alkatrészek előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
GARANCIA
A Hitachi Power Tools szerszámokra a törvényes/országos előírásoknak megfelelő
garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik a helytelen vagy nem rendeltetésszerű
használatból, továbbá a normál mértékűnek számító elhasználódásból, kopásból
származó meghibásodásokra, károkra. Reklamáció esetén kérjük, küldje el a - nem
szétszerelt - szerszámot a kezelési útmutató végén található GARANCIA
BIZONYLATTAL együtt a hivatalos Hitachi szervizközpontba.
49
MEGJEGYZÉS
A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja következtében az itt szereplő
műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
A környezeti zajra és vibrációra vonatkozó információk
A mért értékek az EN61029 szabvány szerint kerültek meghatározásra.
Jellemző A-súlyozott hangnyomásszint: 90 dB (A)
Jellemző A-súlyozott hangteljesítmény-szint: 103 dB (A)
Viseljen hallásvédelmi eszközt.
A jellemző súlyozott négyzetes gyorsulási középérték nem haladja meg a 2,5 m/
2
s
értéket.
230 V~ névleges feszültséggel ellátott elektromos szerszámokhoz használandó
áramellátó rendszerre vonatkozó információk
Az elektromos készülék bekapcsolási műveletei feszültségingadozásokat okoznak.
Ennek az elektromos szerszámnak a kedvezőtlen hálózati körülmények közötti
üzemeltetése káros hatásokat gyakorolhat más elektromos készülékek működésére.
0,29 Ohm-mal egyenlő vagy annál alacsonyabb hálózati impedancia esetén
valószínűleg semmilyen negatív hatás nem lesz.
A maximális megengedhető hálózati impedancia rendszerint nem kerül túllépésre,
ha a vezetékágat az áramkivezetéshez 25 amperes vagy ennél nagyobb teljesítményű
csatlakozódobozból táplálják.
Áramkimaradás esetén, vagy ha a tápdugasz kihúzásra került, a kapcsolót azonnal
állítsa KI helyzetbe. Ez megakadályozza az ellenőrzés nélküli újraindulást.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse