Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 76

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Slovenščina
OPOZORILO
Med rezanjem nikoli ne postavite roke na stransko ročico, saj se rezilo žage
zelo približa stranski ročici, ko je glava motorja spuščena.
14. Postopek krožnega rezanja
(1) Odvijte stransko ročico in povlecite ročico za omejevalnike kotov. Nato
prilagodite obrnljivo mizo, dokler se indikator ne poravna z želeno nastavitvijo
na krožnem merilu (Skica 17).
(2) Stransko ročico ponovno zatesnite na obrnljivo mizo v želenem položaju.
(3) Krožno merilo označuje tako kot rezanja na merilu kota in korak na koračnem
merilu.
(4) Korak, ki je razmerje višine na osnovo triangularne sekcije, ki jo želite odstraniti,
lahko po želji uporabite za nastavitev krožnega merila namesto kota rezanja
(5) Torej, za rezanje delovnega predmeta po koraku 2/10, postavite indikator v
ta položaj.
OPOMBA
Pozitivni položaji so na voljo na desno in levo od 0˚ sredinske nastavitve,
pri 15˚, 22,5˚, 31,6˚ in 45˚.
Prepričajte se, da sta krožno merilo in vrh indikatorja točno poravnana.
Delo z neporavnanim krožnim merilom in indikatorjem ali z neprimerno
zatesnjeno stransko ročico bo povzročilo slabo rezanje.
15. Postopek poševnega rezanja (Skica. 18)
POZOR
Pred nagibom se prepričajte, da je ročica objemke varno pritrjena.
Prosimo, da to izvedete za materiale pri katerih so odrezki daljši od 25 mm.
Včasih rezanja ne morete zaključiti, ker se bo rezilo zaskočilo znotraj notranjega
varovala.
(1) Odvijte ročico objemke in naklonite rezilo žage v levo ali v desno. Pri nagibanju
glave motorja v desno, povlecite zatič proti zadnji strani.
OPOMBA
Odvijte prijemalni vzvod, nagnite glavno enoto v levo in povlecite nastavitveni
zatič - na ta način lahko režete pod kotom 48˚.
Odvijte prijemalni vzvod in ga rahlo nagnite levo, medtem ko pritiskate
nastavitveni vijak v glavno enoto. V tem trenutku pritrdilni zatič vstopi za en
korak in se namesti v reže za 30˚ levega nagiba in 33,9˚ levega nagiba.
Ko je nastavitveni zatič v reži, kot opisano zgoraj, je možna nastavitev položaja
30˚ levega nagiba tako, da pritisnete na desno stran.
Ko je nastavitveni zatič v reži, kot opisano zgoraj, lahko nastavite tudi položaj
33,9˚ levega nagiba tako, da pritisnete na levo stran.
(2) Nastavite kot naklona na želeno nastavitev, medtem ko opazujete kotno merilo
naklona in indikator, in nato zatesnite ročico objemke.
OPOZORILO
Ko je obdelovani predmet pričvrščen na levo ali desno stran rezila bo odrezani
del počival na desni ali levi strani rezila žage. Preden iz obdelovanega
predmeta izvlecete ročico nazaj, zmeraj izključite napetost in počakajte, da
se rezilo ustavi.
Če ročico dvignete medtem ko se rezilo žage vrti se lahko odrezani kost
zagozdi med rezilo in povzroči, da se delčki nevarno razpršijo.
Če se na sredini poševnega reza ustavite, rez nadaljujte, ko ste glavo motorja
povlekli nazaj v izvoren položaj.
Ponovno začenjanje ne da bi povlekli glavo nazaj povzroči, da se spodnji
varnostni pokrov ujame v rezani utor na obdelovalnem predmetu in se dotakne
rezila žage.
16. Postopek sestavljenega rezanja
Sestavljeno rezanje lahko izvedete tako, da sledite zgornnim navodilom 13
in 14. Za maksimalne dimenzije za sestavljeno rezanje, glejte tabelo
"SPECIFIKACIJE".
POZOR
Zmeraj zavarujte delovni predmet z desno ali levo roko, tako da z levo roko
vlečete okrogli del žage proti nazaj, ko režete.
Med kombiniranim rezanjem je zelo nevarno obračati obrnljivo mizo v levo,
saj lahko rezilo žage pride v stik z roko, ki drži delovni predmet.
V primeru kombiniranega rezanja (kot + poševno rezanje) v levo, obrnite
stransko ograjo (opcijski dodatek) v nasprotni smeri urinega kazalca in uporabite
pri rezanju.
75
17. Rezanje dolgih materialov
Pri rezanju dolgih materialov uporabite pomožno platformo, ki je enake višine
kot držalo (opcijski dodatek) in osnova posebne pomožne opreme.
Kapaciteta: lesen material (Š × V × D)
300 mm × 45 mm × 1050 mm, ali
180 mm × 25 mm × 1600 mm
18. Montaža držal (Opcijski dodatek)
Držala med rezanjem držijo daljše obdelovane predmeti stabilne in na mestu.
(1) Za poravnavo zgornjih kotov držal z osnovno površino uporabite jeklen kvadrat,
kot je prikazano na Skici 19.
Odvijte 6 mm matico s krilci. Obrnite 6 mm sornik za nastavitev višine in
nastavite višino držala.
(2) Po nastavitvi tesno zavijte 6 mm matico s krilci in držalo pričvrstite s 6 mm
izbočenim sornikom (opcijski dodatek). Če dolžina 6 mm sornika za nastavitev
višine ni zadostna, raztegnite tanko ploščo pod njim. Prepričajte se, da konec
6 mm sornika za nastavitev višine ne štrli iz držala.
POZOR
Napravo pri prevozu ali prenosu ne primite za nosilec.
Obstaja nevarnost, da nosilec spolzi iz osnove. Namesto za nosilec jo primite
za ročico.
19. Omejevalnik za natančno rezanje (omejevalnik in držalo sta opcijska dodatka)
Omejevalnik olajša nepretrgano natančno rezanje dolžin od 280 mm do 450
mm.
Omejevalnik namestite tako, da ga pričvrstite na držalo s pomočjo 6 mm
gumbastega sornika, kot je prikazano na Skici 20.
20. Potrdilo za uporabo primeža kronaste oblike, omejevalnika kronaste oblike
(L) in (R) (Opcijski dodatek)
(1) Omejevalca kronaste oblike (L) in (R) (opcijski dodatek) olajšata rezanje kronastih
oblik brez da bi nagibali rezilo. Namestite jih na osnovo na obe strani, ki so
prikazane na Skici 21. Po vstavljanju zavijte 6 mm izbočen sornik, da pričvrstite
omejevalce kronaste oblike.
(2) Primež kronaste oblike (B) (opcijski dodatek) lahko montirate na levo ograjo
(Ograja (B)) ali na desno ograjo (Ograja (A)). Združi se z nagibom kronaste
oblike in primež se lahko pritisne dol.
Za varno pričvrstitev kronaste oblike po potrebi obrnite zgornji gumb. Za
dviganje ali spuščanje primeža najprej odvijte 6 mm sornik s krilci.
Po nastavitvi višine, tesno zavijte 6 mm sornik s krilci; nato po potrebi obrnite
zgornji gumb in varno pritrdite kronasto obliko (Skico 22).
Kronasto obliko postavite z ROBOM ZA STIK Z ZIDOM ob vodilno ograjo
in ROB ZA STIK S STROPOM ob omejevalce kronaste oblike, kot je prikazano
na Skici 22. Glede na velikost kronaste oblike nastavitev omejevalce kronaste
oblike.
Zavijte 6 mm sornik s krilci, da pritrdite omejevalce kronaste oblike.
OPOZORILO
Obdelovani predmet zmeraj trdno spojite ali stisnite v primežu tako, da ga
zavarujete na orgajo; v nasprotnem primeru lahko obdelovani predmet odleti
iz mize in povzroči telesne poškodbe.
Ne izvajajte poševnega rezanja. Glavno telo ali rezilo žage lahko prideta v
stik s stransko ograjo in povzročita poškodbe.
POZOR
Zmeraj se prepričajte, da glava motorja (Skico 1) ne pride v stik s primežem
kronaste oblike, ko jo spustite za rezanje. Če obstaja nevarnost tega, odvijte
6 mm sornik s krilci in primež kronaste oblike pomaknite v položaj v katerem
se ne bo dotikal rezila žage.
21. Postopki za rezanje utorov
Utore v delovni predmet lahko izrežete z nastavljanjem 8 mm vijaka za
nastavitev globine (Skica 23).
(1) Spustite glavo motorja in z roko obrnite 6 mm vijak za nastavitev globine.
(Kjer se glava 6 mm vijaka za nastavitev globine dotakne tečaja.)
(2) Nastavite želeno globino reza z nastavitvijo razdalje med rezilom žage in
površino osnove (Skica 24).
OPOMBA
Pri rezanju posameznega utora na robu delovnega predmeta, odstranite
nepotreben del z dletom.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse