Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 71

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Asiguraţi-vă că apărătoarea inferioară este în poziţia închisă.
2. Scoaterea discului de fierăstrău
Scoateţi discul de fierăstrău inversând procedura descrisă în paragraful 1 de
mai sus.
Discul de fierăstrău se scoate cu ușurinţă după ridicarea apărătorii inferioare.
PRECAUŢIE
Nu încercaţi să montaţi alte discuri de fierăstrău în afara discurilor cu un
diametru de 216 mm.
ÎNTREŢINERE ȘI VERIFICARE
AVERTISMENT
Pentru a evita accidentele sau vătămarea personală, înainte de a efectua orice
operaţiune de întreţinere sau de verificare asiguraţi-vă întotdeauna că butonul
de pornire este în poziţia OFF (OPRIT) și că ștecherul este scos din priză.
Raportaţi unei persoane calificate cât mai curând dacă descoperiţi o defecţiune
a utilajului, inclusiv la cutia de protecţie sau lama ferăstrăului.
1. Verificarea discului de fierăstrău
Înlocuiţi întotdeauna discul de fierăstrău la primul semn de uzură sau de
deteriorare.
Un disc de fierăstrău deteriorat poate provoca vătămări personale, iar un disc
de fierăstrău uzat poate cauza ineficienţa operaţiunii de tăiere și, posibil,
supraîncărcarea motorului.
PRECAUŢIE
Nu folosiţi niciodată un disc de fierăstrău tocit. Atunci când discul de fierăstrău
este tocit, rezistenţa sa la presiunea manuală aplicată prin intermediul mânerului
mașinii tinde să crească, făcând nesigură utilizarea mașinii.
2. Verificarea șuruburilor demontare
Verificaţi cu regularitate toate șuruburile de montare și asiguraţi-vă că sunt bine
strânse. În cazul în care oricare dintre șuruburi este slăbit, restrângeţi-l imediat.
Dacă nu faceţi acest lucru vă expuneţi unui risc mare.
3. Verificarea periilor cu carbon (Fig. 29)
Motorul folosește perii cu carbon care reprezintă componente consumabile.
Întrucât o perie cu carbon foarte uzată poate produce probleme motorului,
înlocuiţi periile cu carbon cu unele noi care au același număr ca cel prezentat
în figură, când acestea devin uzate sau la "limita uzurii". În plus, menţineţi
mereu curate periile cu carbon și asiguraţi-vă că alunecă ușor în suporturile
pentru perii.
4. Înlocuirea periilor cu carbon
Dezasamblaţi capacele periilor cu o șurubelniţă cu cap crestat. Atunci periile
pot fi ușor scoase.
5. Întreţinerea motorului
Unitatea motorului cu bobinaj este "inima" uneltei electrice. Acordaţi o atenţie
sporită ca bobinajul să nu se deterioreze și/sau să intre în contact cu uleiul
sau apa.
6. Verificarea funcţionării corespunzătoare a apărătorii inferioare
Înainte de a utiliza mașina, verificaţi apărătoarea inferioară (vezi Fig. 5) pentru
a vă asigura că aceasta este în stare bună și că se mișcă ușor.
Nu utilizaţi niciodată mașina dacă apărătoarea inferioară nu funcţionează
corespunzător și nu este într-o stare mecanică bună.
7. Depozitare
După ce aţi terminat de folosit mașina, verificaţi pentru a vă asigura de
următoarele:
(1) Comutatorul pentru pornire este în poziţia OFF (OPRIT),
(2) Ștecherul a fost scos din priză,
Atunci când mașina nu este folosită, depozitaţi-o într-un loc uscat, unde copiii
nu au acces.
8. Lubrifiere
Lubrifiaţi lunar următoarele suprafeţe glisante, pentru a menţine mașina în
bună stare de funcţionare pe o perioadă mai lungă.
Se recomandă utilizarea uleiului pentru mașini.
Puncte de lubrifiere:
* Porţiunea pivotantă a balamalelor
* Porţiunea rotativă a suportului (A)
* Porţiunea rotativă a ansamblului menghinei
9. Curăţare
Îndepărtaţi periodic așchiile și alte reziduuri de pe suprafaţa uneltei electrice cu
o cârpă umedă, înmuiată în săpun. Pentru a evita o funcţionare defectuoasă a
motorului, protejaţi-l de contactul cu uleiul sau apa.
(Numai modelul C8FSHE)
În cazul în care linia laser nu se mai vede din cauza șpanului și a altor materiale
similare care s-au depus pe fereastra zonei emiţătoare a dispozitivului de
marcare cu laser, ștergeţi și curăţaţi fereastra cu o cârpă uscată sau cu o
cârpă moale umezită în apă cu săpun etc.
10. Lista pieselor de schimb pentru reparaţii
PRECAUŢIE
Reparaţiile, modificările și verificarea sculelor electrice Hitachi se vor efectua
numai la o unitate service autorizată de Hitachi.
În mod particular, întreţinerea dispozitivului laser va fi efectuată de un agent
autorizat de către producătorul dispozitivului laser.
Repararea dispozitivului laser va fi efectuată întotdeauna de către o unitate
service autorizată de Hitachi.
Această listă de piese va fi de ajutor dacă va fi prezentată împreună cu mașina
la unitatea service autorizată de Hitachi atunci când solicitaţi efectuarea de
reparaţii sau de operaţiuni de întreţinere.
Pe durata folosirii și a operaţiunilor de întreţinere a mașinii trebuie respectate
reglementările și standardele naţionale privind securitatea.
MODIFICĂRI
Sculele electrice Hitachi sunt în mod constant îmbunătăţite și modificate,
pentru a îngloba cele mai noi cuceriri tehnologice.
De aceea, anumite piese pot fi modificate fără notificare prealabilă.
GARANŢIA
Oferim garanţie pentru Uneltele Electrice Hitachi în conformitate cu reglementările
legale/specifice ţărilor. Această garanţie nu acoperă defectele sau deteriorările
cauzate de utilizarea necorespunzătoare, vă rugăm să trimiteţi Unealta Electrică,
nedemontată, împreună cu CERTIFICATUL DE GARANŢIE aflat la finalul acestor
Instrucţiuni de Utilizare, la Centrul Autorizat de Service Hitachi.
NOTĂ
Ca urmare a programului continuu de cercetare și dezvoltare derulat de Hitachi,
prezentele specificaţii pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Informaţii privind nivelul de zgomot transmis prin aer și nivelul de vibraţii
Valorile măsurate au fost determinate în conformitate cu EN61029.
Nivelul tipic al presiunii sonore ponderate A: 90 dB (A)
Nivelul tipic al puterii sonore ponderate A: 103 dB (A)
Purtaţi echipament de protecţie auditivă.
Valoarea cântărită obișnuită a acceleraţiei de bază medii pătrate nu depășește
2,5 m/s
2
Informaţii privind sistemul de alimentare cu energie electrică pentru sculele
electrice cu tensiune de alimentare nominală de 230 V~
La pornirea și la oprirea aparatelor electrice se pot produce fluctuaţii de tensiune.
Utilizarea acestei scule electrice în condiţii nefavorabile de alimentare cu energie
electrică poate avea influenţe negative asupra alimentării altor aparate electrice.
La o impedanţă de alimentare mai mică sau egală cu 0,29 Ohm este probabil
să nu existe influenţe negative.
În mod obișnuit, impedanţa maximă admisă la alimentare nu va fi depășită atunci
când alimentarea se face de la un panou de alimentare cu o capacitate de lucru
de 25 de amperi sau mai mare.
În caz de cădere a tensiunii de alimentare sau dacă ștecherul este scos din priză,
plasaţi imediat comutatorul de pornire în poziţia OFF (OPRIT). Se previne astfel
pornirea necontrolată a mașinii.
Română
70

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse