Standardní Příslušenství; Před Použitím - Hitachi C7ST Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Čeština
Funkce dolního krytu
a) Před každým použitím zkontrolujte spodní ochranný
kryt, zda je náležitě uzavřený. Neuvádějte pilu do
provozu, jestliže spodní ochranné kryty se volně
nepohybují a okamžitě se neuzavírají. Nikdy
nezajiš ujte nebo nepřivazujte spodní ochranný kryt
v otevřené poloze.
Jestliže pila nepředvídaně spadne, spodní ochranný
kryt se může ohnout.
Zvedněte spodní ochranný kryt pomocí zatahovací
páčky a zajistěte, aby se kryt volně pohyboval a
nedotýkal se pilového listu nebo jakékoli jiné části ve
všech úhlech a hloubkách řezání.
b) Zkontrolujte funkci pružiny spodního ochranného
krytu. Pokud ochranný kryt a pružina nemají správnou
funkci, je třeba před použitím provést jejich opravu.
Spodní ochranný kryt může mít zpomalenou funkci v
důsledku poškozených částí, lepkavých úsad nebo
vytvářením třísek.
c) Spodní ochranný kryt je třeba zatáhnout ručně pouze
v případě speciálních druhů řezání, jako je provádění
"zapichovacích" a "složitých" řezů. Zvedněte spodní
ochranný kryt pomocí zatahovací páčky a jakmile
pilový list vnikne do materiálu, spodní ochranný kryt
se musí uvolnit.
Pro všechna ostatní řezání musí spodní ochranný kryt
pracovat automaticky.
d) Vždy sledujte, zda spodní ochranný kryt zakrývá pilový
list před umístěním pily na pracovní stůl nebo podlahu.
Nechráněný pilový list dobíhající setrvačností způsobí,
že pila se posunuje dozadu a řeže vše, co mu stojí
v cestě.
Zajistěte, aby se pilový list po uvolnění vypínače zastavil.
PARAMETRY
Napětí (podle země určení)*
Hloubka řezání
Příkon*
Otáčky bez zatiženi
Hmotnost (bez šňůry)
*Zkontrolujte, prosíme, štítek na výrobku. Štítek podléhá změnám v závislosti na oblastech použití.
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
(1) Pilový kotouč (prům. 185 mm)
(namontovaný na nářadí) ............................................ 1
(2) Nástrčný klíč ............................................................... 1
(3) Vedení ......................................................................... 1
(4) Křídlový šroub ............................................................ 1
Standardní příslušenství podléhá změnám bez předchozího
oznámení.
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (dodává se samostatně)
(1) Montážní sada lapače prachu
Připojte sací hadici pro zachycení pilin pomocí vysavače
(viz obr. 12).
(2) Podložka (A)
.... pro 16 mm (prům. otvoru pilového kotouče)
.... pro 20 mm (prům. otvoru pilového kotouče)
.... pro 30 mm (prům. otvoru pilového kotouče)
37
90˚
45˚
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ
KOTOUČOVÉ PILY
1. Nepoužívejte pilové kotouče, které jsou deformované
nebo prasklé.
2. Nepoužívejte pilové kotouče vyrobené z rychlořezné
oceli.
3. Nepoužívejte pilové kotouče, které nesplňují parametry
specifikované v těchto pokynech.
4. Nezastavujte pilové kotouče bočním tlakem na kotouč.
5. Pilové kotouče udržujte vždy ostré.
6. Ujistěte se, že spodní ochranný kryt se pohybuje
plynule a volně.
7. Nikdy nepoužívejte kotoučovou pilu, když spodní
ochranný kryt je upevněn v otevřené poloze.
8. Ujistěte se, že zatahovací mechanizmus ochranného
systému má správnou funkci.
9. Nikdy nepracujte s kotoučovou pilou, když pilový
kotouč je otočen nahoru nebo do boku.
10. Zajistěte, aby materiál neobsahoval cizí předměty,
jako jsou např. hřebíky.
11. Pro model C7ST by měl být rozsah pilových kotoučů
od 185 mm do 180 mm.
12. Před prováděním jakéhokoli nastavování, oprav nebo
údržby odpojte zástrčku ze zásuvky.
13. Nepoužívejte abrazivní kola.
(110 V, 230 V)
62 mm
47,5 mm
1560 W / 1710 W
–1
6000 min
4,3 kg
Volitelné příslušenství podléhá změnám bez předchozího
oznámení.
POUŽITÍ
Řezání různých typů dřeva.
PŘED POUŽITÍM
1. Zdroj napětí
Ujistěte se, že používaný zdroj napětí splňuje požadavky
specifikované na štítku výrobku.
2. Spínač
Ujistěte se, že spínač je v poloze vypnuto. Pokud je
zástrčka zasunuta v zásuvce elektrického proudu a
spínač je v poloze „ON", nástroj začne okamžitě
pracovat, a to může způsobit vážný úraz.

Advertisement

loading