Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 49

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

(2) A koronás öntvény satu (B) (opcionális tartozék) felszerelhető akár a bal
vezetőlécre (Vezetőléc (B)), akár a jobb vezetőlécre (Vezetőléc (A)). Egyesülhet
a koronás öntvény lejtésével és a satu lenyomható.
Ezután szükség szerint forgassa el a felső gombot, hogy biztosan csatlakoztassa
a koronás öntvényt a helyén. A satuszerelvény felemeléséhez vagy
lesüllyesztéséhez először lazítsa meg a 6 mm-es szárnyascsavart.
A magasság beállítása után szorosan húzza meg a 6 mm-es szárnyascsavart;
azután szükség szerint forgassa el a felső gombot, hogy biztosan csatlakoztassa
a koronás öntvényt a helyén (22. Ábra).
Pozícionálja a koronás öntvényt annak FALLAL ÉRINTKEZI SZÉLÉVEL a
vezetőléccel szemben és MENNYEZETTEL ÉRINTKEZI SZÉLÉVEL a koronás
öntvény megállítókkal szemben a 22. Ábrán bemutatottak szerint. A koronás
öntvény megállítókat a koronás öntvény mérete szerint kell beállítani. Húzza
meg a 6 mm-es szárnyascsavart a koronás öntvény megállítók rögzítéséhez.
FIGYELMEZTETÉS
Mindig szilárdan szorítsa le vagy fogja satuba, hogy a koronás öntvényt a
vezetőléchez rögzítse; ellenkező esetben a koronás öntvény leugorhat az
asztalról és testi sérülést okozhat.
Ne ferdítse el a vágást. A fő váz vagy a fűrészlap hozzáérhet az alső
vezetőléchez és sérülést eredményezhet.
VIGYÁZAT
Mindig győződjön meg, hogy a motorfej (1. Ábra) nem ér hozzá a koronás
öntvény satuszerelvényhez, amikor lesüllyeszti a vágáshoz. Ha bármilyen
veszélye fennáll, hogy ez történhet, lazítsa meg a 6 mm-es gombos csavart
és mozgassa a koronás öntvény satuszerelvényt olyan helyzetbe, ahol az nem
érintkezik a fűrészlappal.
21. Horonyvágási eljárások
A munkadarabba hornyok a 6 mm-es mélységállító csavar (23. Ábra)
beállításával vághatók.
(1) Súllyessze le a motorfejet, és kézzel fordítsa el a 6 mm-es mélységállító
csavart. (Ahol a 6 mm-es mélységállító csavar feje érinti a csuklós felfüggesztést.)
(2) Állítsa be a kívánt vágási mélységre a fűrészlap és az alap közötti távolság
beállításával (24. Ábra).
MEGJEGYZÉS
Egyetlen horony vágásakor a munkadarab valamelyik végén a szükségtelen
részt vésővel távolítsa el.
22. A világítás használata (Csak a C8FSHE modell esetén)
FIGYELMEZTETÉS
Ellenőrizze, hogy a főegység és a világítás ki vannak kapcsolva, mielőtt a
tápvezetéket az elektromos csatlakozóaljzathoz csatlakoztatná.
Soha ne érintse meg a fényforrást használat közben, sem utána, mivel az
használat közben felmelegszik.
A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása égési sérülést okozhat.
VIGYÁZAT
Ne tegye ki a fényforrást erős ütésnek.
A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a fényforrás sérülését és az élettartam
csökkenését okozhatja.
A fényforrást csak vágás közben kapcsolja be.
Ne nézzen folyamatosan a fényforrásba.
A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása látássérülést okozhat.
A fényforrás lencséjére rakódott szennyeződést puha törlőkendővel törölje le
úgy, hogy az ne karcolódjon össze, és ne sérüljön meg.
A lencsék karcolódása csökkenti a fényerőt.
A világítás kapcsolója pormentes burkolattal van ellátva. Ellenőrizze, hogy a
kapcsoló burkolata nem karcolódott vagy sérült.
A kapcsolóba kerülő forgács meggátolhatja a világítás funkció működését.
(1) Csatlakoztassa a főegység dugaszát egy csatlakozóaljzatba.
(2) Állítsa a világítás kapcsolóját a felső állásba (ON) a bekapcsolásához, illetve
az alsó állásba (OFF) a kikapcsoláshoz. (Lásd 28. Ábra)
(3) Mozgassa a fényforrás szerelvényét jobbra vagy balra a megfelelő helyzet
beállításához.
A FŰRÉSZLAP FELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA
FIGYELMEZTETÉS
Baleset vagy személyi sérülés megelőzéséhez mindig kapcsolja ki az
indítókapcsolót és húzza ki a dugaszt a dugaszolóaljzatból, mielőtt eltávolít
vagy felszerel egy fűrészlapot.
1. A fűrészlap felszerelése (25. Ábra, 26. Ábra és 27. Ábra)
(1) Használja a mellékelt 10 mm-es kulcsot a 6 mm-es anya meglazításához,
a tengelyfedél rögzítéséhez és a tengelyfedél forgatásához.
(2) Nyomja be a tengely rögzítőjét és lazítsa meg a csavart 10 mm-es dugókulccsal.
Mivel a csavar balmenetes, jobbra fordítással lazítsa meg.
MEGJEGYZÉS
Ha a tengelyrögzítő nem nyomható be könnyen az tengely rögzítéséhez,
fordítsa a csavart a 10 mm-es dugókulccsal (standard tartozék), miközben
nyomást gyakorol az tengelyrögzítőre.
A fűrészlap tengelye rögzítésre kerül, amikor a tengelyrögzítőt befelé nyomja.
(3) Távolítsa el a csavart és az alátétet (D).
(4) Emelje fel az alsó védőburkolatot és szerelje fel a fűrészlapot.
FIGYELMEZTETÉS
A fűrészlap felszerelésekor győződjön meg róla, hogy a fűrészlapon levő
forgásirányjelző és a hajtásház forgásiránya megegyezik.
(5) Alaposan tisztítsa meg az alátétet (D) és a csavart, és szerelje fel azokat a
fűrészlap tengelyére.
(6) Nyomja be a tengelyrögzítőt, és húzza meg a csavart balra fordítva azt a
10 mm-es kulccsal.
(7) Forgassa el a tengelyfedelet úgy, hogy a rajta lévő kampó eredeti állásába
kerüljön. Húzza meg a 6 mm-es csavart.
VIGYÁZAT
Győződjön meg róla, hogy a tengelyrögzítő a fűrészlap felszerelése vagy
eltávolítása után visszatért a visszahúzott helyzetbe.
Úgy húzza meg a csavart, hogy az ne lazuljon le az üzemelés során.
Győződjön meg róla, hogy a csavar megfelelően meg lett húzva, mielőtt
elindítja a szerszámgépet.
Ellenőrizze, hogy az alsó védőburkolat zárt állásban van.
2. A fűrészlap leszerelése
A fűrészlapot a fenti 1. bekezdésben leírt felszerelési eljárás fordítottjaként
szerelje le.
A fűrészlap az alsó védőburkolat felemelése után könnyedén eltávolítható.
VIGYÁZAT
Soha ne kíséreljen meg más fűrészlapot felszerelni, mint 216 mm átmérőjűeket.
KARBANTARTÁS ÉS ELLENIRZÉS
FIGYELMEZTETÉS
A baleset vagy személyi sérülés elkerüléséhez mindig győződjön meg róla,
hogy az indítókapcsoló KI legyen kapcsolva, és, hogy a tápdugasz ki legyen
húzva a dugaszolóaljzatból, mielőtt a szerszám bármiféle karbantartását vagy
ellenőrzését végezné.
Amint lehet, jelentse egy képzett személynek, ha a gép hibáját fedezi fel,
beleértve a védőlapokat vagy a fűrészlapot.
1. A fűrészlap ellenőrzése
A tönkremenetel vagy sérülés első jelekor mindig azonnal cserélje ki a
fűrészlapot.
A sérült fűrészlap személyi sérülést okozhat, az elkopott fűrészlap pedig nem
hatékony működést és a motor esetleges túlterhelését okozhatja.
VIGYÁZAT
Soha ne használjon életlen fűrészlapot. Amikor egy fűrészlap életlen, ellenállása
a szerszám markolata által alkalmazott kéznyomással szemben igyekszik
megnőni, nem biztonságossá téve a szerszámgép üzemeltetését.
2. A rögzítő csavarok ellenőrzése
Rendszeresen ellenőrizzen minden rögzítő csavart, és ügyeljen rá, hogy azok
megfelelően meg legyenek szorítva. Minden meglazult csavart azonnal szorítson
meg. Ennek elhanyagolása súlyos veszélyeket hordoz magában.
Magyar
48

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse