Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 70

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Română
(2) După reglaj, strângeţi bine piuliţa de 6 mm a aripii și strângeţi manivela cu
bolţul de 6 mm al mânerului (accesoriu opţional). Dacă șurubul de 6 mm
pentru reglarea înălţimii nu este suficient de lung, introduceţi dedesubt o placă
subţire. Capătul șurubului de 6 mm pentru reglarea înălţimii nu trebuie să
iasă în afara suportului.
ATENŢIONARE
Când transportaţi sau căraţi unealta, nu apucaţi suportul.
Există riscul ca suportul să alunece din bază. Apucaţi manivela în locul
suportului.
19. Opritorul pentru tăiere de precizie (Opritorul și suportul sunt accesorii
opţionale)
Opritorul facilitează o tăiere continuă și precisă pe lungimi de 280 mm la
450 mm.
Pentru a instala stopperul, Atașaţi-l manivelei cu bolţul de 6 mm al mânerului
conform Fig. 20.
20. Confirmare pentru utilizarea dispozitivului pivotant de deplasare a menghinei,
opritorului dispozitivului pivotant de deplasare (L) și (R) (Accesorii opţionale)
(1) Opritoarele dispozitivului pivotant de deplasare (L) și (R) (accesorii opţionale)
permit tăierea mai ușoară folosind dispozitivul pivotant de deplasare, fără
înclinarea discului de fierăstrău. Montaţi-le pe ambele laturi ale plăcii de
așezare, așa cum este prezentat în Fig. 21. După introducere, strângeţi
șuruburile de 6 mm cu cap conic pentru a fixa opritoarele dispozitivului
pivotant de deplasare.
(2) Menghina dispozitivului pivotant de deplasare (B) (Accesoriu opţional) poate
fi montată fie pe elementul de limitare din stânga (Elementul de limitare (B))
fie pe elementul de limitare din dreapta (Elementul de limitare (A)). După
montare, menghina se poate alinia cu ușurinţă cu dispozitivul pivotant de
deplasare și apoi poate fi apăsată în jos.
Apoi rotiţi butonul superior, după cum este necesar, pentru a fixa pe poziţie
dispozitivul pivotant de deplasare. Pentru a ridica sau coborî ansamblul menghinei,
mai întâi slăbiţi șurubul de 6 mm cu cap fluture.
După reglarea pe înălţime, strângeţi bine șurubul de 6 mm cu cap fluture; apoi
rotiţi butonul superior, după cum este necesar, pentru a fixa pe poziţie dispozitivul
pivotant de deplasare (Fig. 22).
Poziţionaţi dispozitivul pivotant de deplasare astfel încât MUCHIA DE CONTACT
CU PERETELE să fie pe elementul de ghidare iar MUCHIA DE CONTACT CU
PLAFONUL să fie pe opritoarele dispozitivului pivotant de deplasare, pentru a
fixa pe opritoarele dispozitivului pivotant de deplasare, așa cum este prezentat
în Fig. 22. Reglaţi opritoarele dispozitivului pivotant de deplasare în funcţie de
dimensiunile dispozitivului pivotant de deplasare.
Strângeţi șurubul de 6 mm cu cap fluture pentru a fixa opritoarele dispozitivului
pivotant de deplasare.
AVERTISMENT
Întotdeauna fixaţi sau prindeţi cu menghina pentru a fixa dispozitivul pivotant
de deplasare de elementul de limitare; în caz contrar, dispozitivul pivotant
de deplasare poate fi aruncat de pe suprafaţa de lucru și poate provoca
vătămări corporale.
Nu efectuaţi teșire unghiulară. Corpul principal sau discul de fierăstrău pot
intra în contact cu elementul inferior de limitare, ceea ce poate duce la
vătămări.
PRECAUŢIE
Verificaţi întotdeauna capul motorului (Fig. 1) pentru a vă asigura că, atunci
când acesta este coborât pentru tăiere, nu intră în contact cu ansamblul
menghinei dispozitivului pivotant de deplasare. Dacă există pericolul să se
întâmple acest lucru, slăbiţi șurubul de 6 mm cu cap conic și deplasaţi
ansamblul menghinei dispozitivului pivotant de deplasare într-o poziţie în care
acesta nu intră în contact cu discul de fierăstrău.
21. Procedurile de tăiere prin canelare
Șanţurile din piesa de tăiat pot fi tăiate prin reglarea bolţului de reglare cu
adâncime de 6 mm (Fig. 23).
(1) Coborâţi capul motor și rotiţi bolţul de reglare cu adâncime de 6 mm cu
mâna. (Unde capul bolţului de reglare cu adâncime de 6 mm intră în contact
cu balamaua.)
(2) Reglaţi adâncimea de tăiere dorită fixând distanţa între lama ferăstrăului și
suprafaţa bazei (Fig. 24).
69
NOTĂ
Când tăiaţi un singur șanţ la oricare dintre capetele piesei, scoateţi porţiunea
de care nu aveţi nevoie cu o daltă.
22. Folosirea lămpii (Numai modelul C8FSHE)
AVERTISMENT
Înainte de a introduce ștecărul în priză, verificaţi pentru a vă asigura că
unitatea principală și lampa sunt oprite.
În timpul utilizării și imediat după aceea, lentila lămpii este la o temperatură
ridicată și nu trebuie atinsă sub nici un motiv.
Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la arsuri.
PRECAUŢIE
Nu supuneţi lampa la impacturi puternice.
Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la deteriorarea lămpii sau la
reducerea duratei de viaţă a acesteia.
Puneţi în funcţiune lampa numai atunci când tăiaţi.
Nu îndreptaţi lampa în mod continuu spre ochi.
Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la vătămări ale ochilor.
Ștergeţi murdăria care se lipește de lentilă cu o cârpă moale, cu grijă, în
așa fel încât lampa să nu se zgârie și să nu se deterioreze.
Zgârieturile pe lampă pot duce la o iluminare mai slabă.
Comutatorul lămpii este prevăzut cu o protecţie anti-praf. Asiguraţi-vă că
protecţia comutatorului nu este zgâriată și nici deteriorată în vreun alt fel.
Există situaţii în care în comutator intră șpan care împiedică funcţionarea
lămpii.
(1) Introduceţi ștecărul unităţii principale în priză.
(2) Puneţi comutatorul lămpii în poziţia superioară (PORNIT) pentru a aprinde
lampa și în poziţia inferioară (OPRIT) pentru a stinge lampa. (Vezi Fig.28.)
(3) Deplasaţi lampa spre dreapta și spre stânga pentru a regla poziţia iluminării.
MONTAREA ȘI DEMONTAREA DISCULUI DE
FIERĂSTRĂU
AVERTISMENT
Pentru a preveni un accident sau vătămare corporală, opriţi întotdeauna
butonul declanșator și scoateţi ștecherul electric al recipientului înainte de
scoaterea sau instalarea unei lame de ferăstrău.
1. Montarea discului de fierăstrău (Fig. 25, Fig. 26, și Fig. 27)
(1) Folosiţi cheia de 10 pentru a slăbi șurubul de 6 mm care strânge carcasa
axului și apoi rotiţi carcasa axului.
(2) Apăsaţi dispozitivul de blocare a fusului și desfaceţi bolţul de cu cheia de
10 mm din cutie.
Întrucât bolţul are filet stânga, desfaceţi-l prin rotire spre dreapta.
NOTĂ
Dacă dispozitivul de blocare a fusului nu poate fi ușor apăsat pentru a bloca
fusul, rotiţi bolţul cu cheia de 10 mm din cutie (accesoriu standard) în timp
ce apăsaţi pe dispozitivul de blocare a fusului.
Axul discului de fierăstrău se blochează atunci când dispozitivul de blocare
a axului este apăsat spre interior.
(3) Scoateţi șurubul și șaiba (D).
(4) Ridicaţi apărătoarea inferioară și montaţi discul de fierăstrău.
AVERTISMENT
Atunci când montaţi discul de fierăstrău, aveţi grijă ca marcajul ce indică
sensul de rotaţie de pe disc să fie în același sens cu marcajul ce indică
sensul de rotaţie de pe carcasa motorului.
(5) Curăţaţi temeinic șaiba (D) și bolţul de și instalaţi-le pe fusul lamei ferăstrăului.
(6) Apăsaţi dispozitivul de blocare a axului și strângeţi bolţul rotindu-l spre stânga
cu cheia de 10 mm.
(7) Rotiţi carcasa axului până când cârligul din carcasa axului se află în poziţia
originală. Apoi strângeţi șurubul de 6 mm.
PRECAUŢIE
Verificaţi că, după montarea sau scoaterea discului de fierăstrău, dispozitivul
de blocare a axului a revenit în poziţia retrasă.
Strângeţi șurubul astfel încât acesta să nu se slăbească în timpul funcţionării
mașinii.
Înainte de punerea în funcţiune a mașinii, verificaţi șurubul pentru a vă asigura
că a fost bine strâns.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse