Download Print this page

Przed Użyciem - Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

OPCJONALNE AKCESORIA (należy kupować osobno)
(1) Uchwyt i ogranicznik przedłużenia
(2) Ostrze piły 216 mm TCT (liczba zębów: 60)
(3) Imadło do form wypukłych (w tym ogranicznik do form wypukłych (L))
(4) Ogranicznik do form wypukłych (L)
(5) Ogranicznik do form wypukłych (R)
(6) Podogranicznik
Akcesoria opcjonalne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.
ZASTOSOWANIE
Cięcie różnych rodzajów aluminiowych ram okiennych i drewna.
ROZPAKOWANIE
Ostrożnie rozpakować elektronarzędzie i wszystkie elementy (akcesoria
standardowe).
Uważnie sprawdzić, czy wszystkie elementy (akcesoria standardowe) znajdują
się w opakowaniu.
PRZED UŻYCIEM
1. Żródło mocy
Upewnij się, że żródło mocy jest zgodne z wymogami mocy zaznaczonymi
przy nazwie produktu.
2. Przełącznik
Upewnij się, że przełącznik jest wyłączony (pozycja OFF). Jeśli wtyczka jest
włączona do prądu podczas gdy przełącznik jest włączony (pozycja ON),
narzędzie zacznie działać natychmiast, co może spowodować poważny
wypadek.
3. Przedłużacz
Kiedy miejsce pracy znajduje się daleko od żródła prądu, użyj przedłużacza
o wystarczającym przekroju. Przedłużacz powinien być tak krótki jak tylko
jest to możliwe.
4. Gdy elektronarzędzie jest przygotowane do wysyłki, jego główne części są
zabezpieczone kołkiem blokującym
Przesunąć rączkę, tak aby uwolnić kołek blokujący.
Podczas transportu kołek blokujący powinien zawsze być zablokowany w obudowie
przekładni zębatej (Rys. 4).
5. Przymocować worek pyłowy do jednostki głównej (Rys. 1)
6. Instalacja
Upewnić się, że urządzenie jest zawsze zamocowane do stołu warsztatowego.
Przyłączyć elektronarzędzie do poziomego stołu warsztatowego.
Wybrać śruby o średnicy 8 mm i długości odpowiadającej grubości stołu.
Długość śruby powinna wynosić co najmniej 25 mm plus grubość stołu
warsztatowego.
Należy na przykład stosować śruby 8 mm × 65 mm dla stołu warsztatowego
o grubości 25 mm.
REGULACJA URZĄDZENIA PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY
UWAGA
Wykonać wszystkie konieczne ustawienia przed włożeniem wtyczki do gniazda
sieciowego.
1. Sprawdzić, czy dolna osłona gładko się przesuwa
UWAGA
Pilarka jest wyposażona w zabezpieczenie polegające na blokadzie głowicy.
Aby obniżyć głowicę piły do cięcia, blokada musi być zwolniona przez
naciśnięcie kciukiem dźwigni blokady.
(1) Po popchnięciu w dół rączki przy jednoczesnym pchnięciu dźwigni blokady
należy sprawdzić, czy dolna osłona swobodnie się obraca (Rys. 5).
(2) Następnie sprawdzić, czy dolna osłona powraca do pozycji początkowej po
podniesieniu rączki.
2. Sprawdzanie dolnego położenia granicznego ostrza piły (Rys. 6 i Rys.
7).
Upewnić się, że ostrze piły może zostać obniżone o 10 do 11 mm poniżej
wkładki stołowej.
Podczas wymiany ostrza piły na nowe należy ustawić dolne położenie graniczne
w taki sposób, aby ostrze piły nie mogło dotykać stołu obrotowego lub
wykonywać pełnego cięcia.
Aby wyregulować dolne położenie graniczne ostrza piły, należy postępować
w sposób (1) opisany poniżej (Rys. 7).
Ponadto, należy odpowiednio ustawić położenie 8-mm śruby regulacyjnej
głębokości, pełniącej rolę dolnego ogranicznika ostrza piły.
(1) Obrócić 8-mm śrubę regulacyjną głębokości, odpowiednio ustawić wysokość
w momencie, kiedy główka śruby dotyka zawiasu, a następnie ustawić dolne
położenie graniczne ostrza piły.
UWAGA
Upewnić się, że ostrze piły ustawione jest w taki sposób, że nie będzie cięło
stołu obrotowego.
3. Ustawienie dolnego położenia granicznego ostrza piły podczas cięcia dużego
przedmiotu
UWAGA
W przypadku cięcia pod kątem prostym przedmiotu o grubości przekraczającej
65 mm, lewego cięcia skośnego przedmiotu o grubości ponad 60 mm lub
prawego cięcia skośnego przedmiotu, którego grubość przekracza 45 mm,
należy ustawić ogranicznik dolny tak, aby podstawa głowicy silnika (Rys. 6)
nie dotykała obrabianego przedmiotu.
PIŁOWANIE
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć obrażeń ciała, nigdy nie należy zdejmować i nie umieszczać
obrabianego przedmiotu na stole podczas pracy narzędzia.
Nigdy nie umieszczać rąk i nóg po wewnętrznej stronie linii obok znaku
ostrzegawczego podczas pracy urządzenia. Może to stworzyć sytuację
niebezpieczną (Patrz Rys. 8).
UWAGA
Niebezpieczne jest zdejmowanie lub instalowanie obrabianego przedmiotu
podczas obrotu piły.
Podczas cięcia usunąć trociny ze stołu obrotowego.
Gdy nagromadzi się zbyt wiele trocin, ostrze zostanie oddzielone od ciętego
materiału. Nigdy nie zbliżać ręki ani jakichkolwiek przedmiotów do otwartego
ostrza.
1. Mocno zabezpieczyć cięty materiał w imadle, aby nie poruszał się w trakcie
cięcia.
2. Obsługa przełącznika
Wciśnięcie wyłącznika spustowego powoduje włączenie urządzenia. Uwolnienie
wyłącznika spustowego powoduje wyłączenie urządzenie.
3. Regulacja uchwytu podstawy (Rys. 3)
Odkręcić śrubę 6 mm za pomocą klucza nasadowego 10 mm. Ustawić uchwyt
podstawy tak, aby jego dolna powierzchnia dotykała stołu warsztatowego lub
podłogi.
Po zakończeniu regulacji mocno dokręcić śrubę 6 mm.
4. Stosowanie imadła (akcesorium standardowe) (Rys. 9)
(1) Imadło można montować na lewym {Ogranicznik (B)} lub prawym ograniczniku
{Ogranicznik (A)} przez poluzowanie śruby motylkowej 6 mm (A).
(2) Uchwyt śruby można podnosić lub obniżać odpowiednio do wysokości
obrabianego przedmiotu przez poluzowanie śruby motylkowej 6 mm (B). Po
ustawieniu mocno dokręcić śrubę motylkową 6 mm (B) i zamocować uchwyt
śruby.
(3) Obrócić górną gałkę i mocno zamocować przedmiot w odpowiedniej pozycji.
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze mocno docisnąć lub zablokować przedmiot imadłem do
ogranicznika; w przeciwnym wypadku przedmiot może zostać odrzucony i
spowodować obrażenia ciała.
Polski
38

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse