Download Print this page

Pred Uporabo - Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Slovenščina
UPORABA
Rezanje različnih tipov aluminijastih okvirjev in lesa.
ODPAKIRANJE
Pazljivo odpakirajte električno orodje in pripadajoče predmete (standardne
dodatke).
Pazljivo preverite in se prepričajte, da so vsi pripadajoči predmeti (standardni
dodatki) prisotni.

PRED UPORABO

1. Vir napetosti
Zagotovite, da je vir napetosti, ki ga boste uporabili enak zahtevam vira
napetosti, ki je določen na imenski plošči izdelka.
2. Stikalo za napetost
Prepričajte se, da je stikalo za napetost v položaju OFF (izključeno). Če je
vtikač priključen na vtičnico, ko je stikalo v položaju ON (vklopljeno), bo
električno orodje takoj začelo delovati ter lahko povzroči resno nesrečo.
3. Podaljševalni kabel
Če je delovno območje oddaljeno od vira napetosti, uporabite podaljševalni
kabel primerne debeline in kapacitivnosti. Podaljševalni kabel naj bo čim krajši.
4. Ko je električno orodje pripravljeno za dostavo so vsi glavni deli zavarovani
z zaklepnim zatičem
Ročico narahlo premaknite, da se zaklepni zatič sprosti.
Med prevozom vstavite zaklepne zatiče v pogonsko ohišje (Skica 4).
5. Na glavo enoto pritrdite vrečo za prah (Skica 1)
6. Montaža
Zagotovite, da bo stroj zmeraj fiksiran na mizo.
Električno orodje pričvrstite na nivo, ki je vodoraven z delovno mizo.
Izberite sornike z 8 mm premerom, ki imajo primerno dolžino za debelino
delovne mize.
Dolžina sornika mora biti najmanj 25 mm plus debelina delovne mize.
Na primer, uporabite 8 mm × 65 mm sornika za 25 mm debelo delovno mizo.
PRILAGAJANJE ELEKTRIČNEGA ORODJA
PRED UPORABO
POZOR
Vse potrebne prilagoditve izvedite preden vstavite vtikač v vir napetosti.
1. Preverite ali se spodnje varovalo prosto giblje
POZOR
Ta potezna krožna žaga je opremljena zaklepom glave žage, ki je varnostna
naprava.
Za spust žagine glave, ko želite rezati, odklopite blokado tako, da s palcem
pritisnete na blokirni vzvod.
(1) Če pritisnete dol ročaj, medtem ko pritiskate na blokirni vzvod, preverite, če
se spodnje varovalo vrti neovirano (Skica 5).
(2) Naslednje preverite ali se spodnje varovalo vrne v orginalen položaj, ko
dvignete ročico.
2. Preverite položaj spodnje meje rezila žage (Skici 6 in 7)
Preverite, da rezilo žage lahko spustite od 10 mm do 11 mm pod ploščni
vstavek.
Ko rezilo žage zamenjate z novim, nastavite položaj spodnje meje tako, da
rezilo žage ne bo rezalo v obrnljivo mizo ali ne bo možno izvesti celotnega
rezanja.
Za nastavljanje položaja spodnje meje rezila žage, sledite spodnjemu postopku
(1). (Skica 7).
Nadalje, sprememba položaja z 8 mm vijakom za nastavljanje globine, ki služi
kot položaj zaustavljalca spodnje meje rezila žage.
(1) Obrnite 8 mm vijak za nastavljanje globine, spremenite višino kjer se glava
vijaka in tečaj dotikata ter nastavite položaj spodnje meje rezila žage.
73
OPOMBA
Potrdite, da je rezilo žage nastavljeno tako, da ne bo zarezalo v obrnljivo
mizo.
3. Pri rezanju velikega kosa spustite položaj meje rezila žage.
OPOMBA
Ko režete predmet, ki v višino presega 65 mm pri desnokotnem rezanju ali
60 mm pri levem poševnem rezanju ali 45 mm pri desnem poševnem rezanju,
nastavite položaj spodnje meje tako, da osnova glave motorja (Skica 6) ne
pride v stik z obdelovanim predmetom.
PRAKTIČNA UPORABA
OPOZORILO
Da bi se izognili telesnim poškodbam, nikoli ne odstranjujte ali nameščajte
obdelovanega predmeta, medtem ko uporabljate orodje.
Nikoli ne potiskajte udov znotraj linije poleg opozorilnega znaka, medtem ko
orodje uporabljate. S tem lahko povzročite nevarne pogoje (Glej Skico 8).
POZOR
Nevarno je odstranjevati ali namestiti obdelovani predmet, medtem ko se rezilo
žage vrti.
Pri žaganju očistite ostružke iz obračalne mize.
Če se ostružki preveč nabirajo bo rezilo žage iz obdelovanega materiala
nezavarovano. Roke ali karkoli drugega ne približujte izpostavljenem rezilu.
1. S pomočjo primeža trdno zavarujte material, ki ga boste rezali tako, da se
med rezanjem ne premika
2. Uporaba stikala
S potegom sprožilca vključite stikalo. S sprostitvijo sprožilca izključite stikalo.
3. Nastavitev osnovnega nosilca (Skica 3)
Z 10 mm ključem odvijte 6 mm vijak sornik. Pomaknite osnovni nosilec dokler
spodnja površina ne pride v stik z mizo ali tlemi.
Po premiku tesno zavijte 6 mm vijak.
4. Uporaba primeža (Standarden dodatek) (Skica 9)
(1) Primež lahko namestite na levo {Fence (B)} ali desno ograjo {Fence (A)} tako,
da odvijete 6 mm sornik s krilci (A).
(2) Nosilec vijaka lahko dvignete ali spustite glede na višino obdelovanega
predmeta tako, da odvijete 6 mm sornik s krilci (B). Po prilagoditvi tesno
zavijte 6 mm sornik s krilci (B) in fiksirajte nosilec vijaka.
(3) Zavijte zgornji gumb in varno fiksirajte obdelovani predmet na mesto.
OPOZORILO
Obdelovani predmet zmeraj trdno spojite ali stisnite v primežu tako, da ga
zavarujete na orgajo; v nasprotnem primeru lahko obdelovani predmet odleti
iz mize in povzroči telesne poškodbe.
POZOR
Zmeraj se prepričajte, da glava motorja ne pride v stik s primežem, ko jo
spustite za rezanje. Če obstaja nevarnost tega, odvijte 6 mm sornik s krilci
in primež pomaknite v položaj v katerem se ne bo dotikal rezila žage.
5. Postavljanje ploščnega vstavka (Skica 1)
Ploščni vstavki so nameščeni na vrtljivo mizo. Pri pošiljanju orodja iz tovarne
so ploščni vstavki fiksirani tako, da se jih rezilo žage ne dotika. Utori na dnu
površine delovnega predmeta se neverjetno zmanjšajo, če je ploščni vstavek
fiksiran tako, da je razmik med stransko površino ploščnega vstavka in rezilom
žage minimalen. Pred uporabo orodja odstranite ta razmik v skladu z naslednjim
postopkom.
(1) Rezanje pod desnim kotom
Odvijte tri 6 mm strojne vijake in zavarujte ploščni vstavek leve strani ter
začasno zatesnite 6 mm strojne vijakte na obeh koncih. Nato namestite delovni
predmet (približno 200 mm širok) s sestavom primeža in ga odrežite. Po tem,
ko ste poravnali rezalno površino z robom ploščnega vstavka, varno zatesnite
6 mm strojne vijake na obeh koncih. Odstranite delovni predmet in varno
zatesnite 6 mm osrednji strojni vijak. Na enak način poravnajte desno stran
ploščnega vstavka.
(2) Rezanje pod desnim in levim kotom
Ploščni vstavek poravnajte na enak način kot pri desnem poševnem rezanju.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse