Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 48

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

Magyar
Győződjön meg róla, hogy az indítókapcsoló KI legyen kapcsolva és a
tápdugasz el legyen távolítva az aljzatból, amikor a szerszám nincs használatban.
Mindig kapcsolja le az áramot és hagyja, hogy a fűrészlap teljesen megálljon,
mielőtt felemeli a markolatot a munkadarabról. Ha a markolatot úgy emeli
fel, hogy a fűrészlap még forog, a levágott darab megszorulhat a fűrészlap
ellenében, és a szilánkok veszélyes szétszóródását okozhatja.
Minden alkalommal, amikor befejezte a mély vágási művelet egy vágását,
kapcsolja ki a kapcsolót, és ellenőrizze, hogy a fűrészlap megállt-e. Azután
emelje fel a markolatot és juttassa vissza a teljesen visszahúzott helyzetbe.
Legyen benne teljesen biztos, hogy a levágott anyagot eltávolította a
forgatóasztalról, és azután fogjon hozzá a következő lépéshez.
11. Keskeny munkadarabok vágása (Nyomásos vágás)
Csúsztassa le a csuklós felfüggesztőt az (A) tartóra, azután húzza meg a
csúszkarögzítő gombot (2. Ábra). Süllyessze le a fogantyút a munkadarab
vágásához. A szerszámgép ilyen módon történő használata megengedi a
legfeljebb 65 mm-es négyzet alakú munkadarabok vágását.
12. Nagy munkadarabok vágása
A munkadarab magasságától függően előfordulhat, hogy a teljes vágás nem
végezhető el. Ilyen esetben a kiegészítő lapot a 6 mm-es lapos fejű csavarokkal
és a 6 mm-es anyákkal rögzítse a vezetőlécen a vezetőlécen található 7 mm-
es lyukakat használva (minden oldalon két lyuk található). (16. Ábra)
A kiegészítő lap vastagságára vonatkozóan lásd a "MŰSZAKI ADATOK" részt.
13. Széles munkadarabok vágása (Csúszó vágás)
Lazítsa meg a csúszka rögzítőgombját (2. Ábra), fogja meg a fogantyút és
csúsztassa előre a fűrészlapot.
Ezután nyomja le a fogantyút és csúsztassa hátra a fűrészlapot a munkadarab
vágásához. Ez megkönnyíti a 312 mm szélességig terjedő munkadarabok
vágását.
FIGYELMEZTETÉS
Soha ne tegye a kezét az oldalsó fogantyúra a vágási művelet alatt, mivel
a fűrészlap közel kerül az oldalsó fogantyúhoz, amikor a motorfej le van
süllyesztve.
14. Sarokillesztés vágási eljárások
(1) Lazítsa meg az oldalsó fogantyút és húzza fel a szögmegállítók karját. Azután
állítsa be a forgatóasztalt, amyg a jelző egy vonalba nem kerül a sarokillesztési
skálával (17. Ábra).
(2) Húzza meg újra az oldalsó markolatot, hogy a forgatóasztalt a kívánt pozícióban
rögzítse.
(3) A gérskála egyaránt jelzi a vágási szöget a szögskálán és a gradienst a
fokskálán.
(4) A gradiens, amely az eltávolítandó háromszög alakú szakasz magasságának
és alapjának aránya, használható a gérskála beállítására a vágási szög helyett,
ha kívánt.
(5) Ezért egy munkadarab 2/10 fokban történő vágásához állítsa a jelzőt pozícióba.
MEGJEGYZÉS
Pozitív megállások vannak a 0˚ központi beállítás jobb és bal oldalán, a 15˚,
22,5˚, 31,6˚ és 45˚ beállításoknál.
Ellenőrizze, hogy a sarokillesztési skála és a jelző hegye megfelelően egy
vonalban áll-e.
Ha a fűrészt úgy üzemelteti, hogy a sarokillesztési skála és a jelző nem egy
vonalba esik vagy az oldalsó markolat nincs megfelelően meghúzva, az rossz
vágási pontosságot eredményez.
15. Ferde vágási eljárások (18. Ábra)
FIGYELEM
Biztosítsa, hogy a szorító kar ferde vágáskor biztonságosan legyen rögzítve.
Ezt akkor tegye, ha a levágott anyag hossza nagyobb, mint 25 mm. Néha
a vágás nem hajtható végre, mivel a fűrészlap belekap az alsó védőlap
belsejébe.
(1) Lazítsa meg a szorító kart és a fűrészlapot állítsa ferde szögbe balra vagy
jobbra. Amikor a motorfejet jobbra billenti, húzza a beállító csapot hátrafelé.
MEGJEGYZÉS
Lazítsa meg a leszorító kart, döntse balra a főegységet, majd húzza meg a
beállító csapot a 48 fokos szögű vágások lehetővé tételéhez.
Lazítsa meg a leszorító kart, és döntse balra kis mértékben. Közben nyomja
be a beállító csapot a főegységbe. Közben a rögzítő csap egy lépést beljebb
halad, és illeszkedik a 30˚-os bal rézsű és a 33,9˚-os bal rézsű beállító nyílásaiba.
47
Amikor a fentiek szerint beállította a beállító csapot a nyílásba, a 30˚-os bal
oldali rézsű állás a jobb oldalra való tolással állítható be.
Amikor a fentiek szerint beállította a beállító csapot a nyílásba, a 33,9˚-os bal
oldali rézsű állás a bal oldalra való tolással állítható be.
(2) Állítsa be a dőlésszöget a kívánt értékre, miközben figyeli a dőlésszög skálát
és a jelzőt, azután rögzítse a leszorító kart.
FIGYELMEZTETÉS
Amikor a munkadarabot rögzítette a lap bal vagy jobb oldalán, a rövid levágott
rész nyugalomba kerül a fűrészlap jobb vagy bal oldalán. Mindig kapcsolja
le az áramot és hagyja teljesen megállni a fűrészlapot, mielőtt felemeli a
markolatot a munkadarabról.
Ha a markolatot úgy emeli fel, hogy a fűrészlap még forog, a levágott darab
megszorulhat a fűrészlap ellenében, és a szilánkok veszélyes szétszóródását
okozhatja.
Ha a ferde vágást félúton megállítja, akkor kezdje el a vágást, miután a
motorfejet visszahúzta a kezdeti helyzetbe.
Félútról indítva, visszahúzás nélkül, azt okozza, hogy az alsó védőlap beszorul
a munkadarab vágáshornyába, és érintkezésbe kerül a fűrészlappal.
16. Gérvágási eljárások
A gérvágás a fenti 13. és 14. pontokban levő utasítások követésével hajtható
végre. A gérvágás maximális vágási méreteihez nézze meg a "SPECIFIKÁCIÓK"
táblázatot.
VIGYÁZAT
Mindig rögzítse a munkadarabot jobb vagy bal kezzel és a fűrész kerek
részének bal kézzel hátrafelé csúsztatásával vágja azt.
Nagyon veszélyes elfordítani a forgóasztalt balra összetett vágás alatt, mivel
a fűrészlap hozzáérhet a munkadarabot rögzítő kézhez.
Bal ferdeszög általi összetett vágás esetén (szög + ferde) fordítsa a (opcionális
tartozék) alsó vezetőlécet az óra járásával ellentétes irányba, és kezdjen bele
a vágási műveletbe.
17. Hosszú anyagok vágása
Hosszú anyagok vágásakor használjon egy kiegészítő platformot, amely
ugyanolyan magas, mint a tartó (opcionális tartozék) és a különleges kiegészítő
berendezés alapja.
faanyag (Sz × M × H)
Kapacitás:
300 mm × 45 mm × 1050 mm, vagy
180 mm × 25 mm × 1600 mm
18. A tartók felszerelése (Opcionális tartozék)
A tartók segítenek a hosszabb munkadarabot stabilan és a helyükön tartani
a vágási művelet során.
(1) A 19. Ábrán jelzettek szerint használjon acél négyzetet a tartók felső szélének
egy vonalba állításához az alapfelülettel.
Lazítsa meg a 6 mm-es szárnyas anyát. Fordítsa el a magasságállító csavart
6 mm-re, és állítsa me a tartó magasságát.
(2) Beállítás után szorosan húzza meg a 6mm-es szárnyas anyát, és rögzítse
a tartót a 6 mm-es gombos csavarral (opcionális tartozék). Ha a magasságállító
csavar 6 mm magassága nem elegendő, tegyen alá egy vékony lemezt.
Győződjön meg róla, hogy a 6 mm-es magasságállító csavar vége nem áll
ki a tartóból.
FIGYELEM
Amikor szállítja vagy viszi a szerszámot, ne fogja meg a tartót.
Fennáll a veszélye, hogy a tartó kicsúszik az alapból. A tartó helyett fogja
a fogantyút.
19. Megállító precíziós vágáshoz (A megállító és a tartó opcionális tartozék)
A megállító megkönnyíti a folyamatos precíziós vágást 280 mm - 450 mm
közötti hosszban.
A megállító felszereléséhez csatlakoztassa azt a tartóhoz a 6 mm-es gombos
csavarral a 20. Ábrán bemutatottak szerint.
20. Koronás öntvény satu, koronás öntvény megállító (L) és (R) (Opcionális
tartozék) használatának megerősítése
(1) A koronás öntvény megállító (L) és (R) (opcionális tartozékok) lehetővé teszik
a koronás öntvény könnyebb vágásait a fűrészlap megdöntése nélkül. Szerelje
be őket az alap kétoldalas oldalába a 21. Ábrán bemutatotak szerint. A
berakás után húzza meg a 6 mm-es gombos csavarokat a koronás öntvény
leállítók rögzítéséhez.

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse