Download Print this page

Hitachi C 8FSHE Handling Instructions Manual page 77

Slide compound miter saw
Hide thumbs

Advertisement

22. Uporaba svetilke (Le model C8FSHE)
OPOZORILO
Preden vtaknete priključno vrvico v napajalno vtično, obvezno izključite glavno
enoto in svetilko.
Leča svetilke se med uporabo zelo segreje in je takoj po končani uporabi
še vedno zelo vroča, zato se je v nobenem primeru ne dotikajte.
Z neupoštevanjem tega navodila tvegate opekline.
POZOR
Svetilke ne izpostavljajte močnim udarcem.
Z neupoštevanjem tega navodila tvegate poškodbe in krajšo obratovalno dobo
svetilke.
Svetilko vključite le za rezanje.
S svetilko ni dovoljeno neprekinjeno svetiti v oči.
Z neupoštevanjem tega navodila tvegate poškodbe oči.
Z leč svetilke redno brišite umazanijo, in sicer z mehko krpo, tako da svetilke
ne spraskate oz. poškodujete.
Praske na leči svetilke zmanjšajo svetilnost.
Stikalo za svetilko je opremljeno s protiprašnim pokrovom. Pokrov stikala se
ne sme spraskati oz. drugače poškodovati.
Zgodi se, da odrezki vdrejo v stikalo, zaradi česar svetilka ne deluje.
(1) Vtič glavne enote vtaknite v napajalno vtičnico.
(2) Stikalo svetilke prestavite gor na "ON" za vklop in dol na "OFF" za izklop
svetilke. (Glejte Skico 28)
(3) Fiting svetilke prestavite desno in levo, tako da nastavite položaj svetenja.
MONTAŽA IN DEMONTAŽA REZILA ŽAGE
OPOZORILO
Da bi preprečili nesrečo ali osebno poškodbo morate pred ostranjevanjem
ali montažo rezila žage zmeraj izključiti stikalo in izvleči napetostni vtič iz
vtičnice.
1. Montaža rezila žage (Skica 25, Skica 26 in Skica 27)
(1) Z očesnim ključem 10 mm odvijte vijak z matico 6 mm, ki drži na mestu
pokrov vretena; nato pokrov vretena zavrtite.
(2) Pritisnite zaklep gredi in s 10 mm ključem odvijte sornik.
Vijak ima levi navoj, zato ga odvijte v desno.
OPOMBA
Če zaklepa gredi ne morete enostavno pritisniti, da zaklenete gred, obrnite
sornik s 10 mm ključem (standarden dodatek) medtem ko pritiskate na zaklep
gredi.
Gred rezila žage je zaklenjena, če je zaklep gredi pritisnjen v notranjost.
(3) Odstranite sornik in blažilec (D).
(4) Dvignite spodnje varovalo in namestite rezilo žage.
OPOZORILO
Pri montaži rezila žage se prepričajte, da se indikatorska označba na rezilu
in smer obračanja na pogonskem ohišju ujemata.
(5) Temeljito očistite blažilec (D) in sornik ter jih namestite na gred rezila žage.
(6) Pritisnite noter blokado vretena in z očesnim ključem 10 mm privijte vijak
v levo.
(7) Pokrov vretena vrtite, dokler se ne obesi v prvoten položaj. Nato privijte vijak
6 mm.
POZOR
Po montaži ali odstranjevanju rezila žage se prepričajte, da se je zaklep gredi
potegnil nazaj.
Sornik privijte tako, da se med delovanjem ne bo odvil.
Pred zagonom električnega orodja preverite ali je bil sornik primerno privit.
Preverite, če je spodnje varovalo v zaprtem položaju.
2. Demontaža rezila žage
Demontaža rezila žage poteka v obratnem vrstnem redu kot postopek montaže,
ki je opisan v 1. odstavku zgoraj.
Rezilo žage lahko enostavno odstranite po tem, ko dvignete spodnje varovalo.
POZOR
Nameščajte le rezila žage, ki imajo premer od 216 mm.
VZDRŽEVANJE IN PREGLEDI
OPOZORILO
Da bi se izognili nesrečam ali osebnim poškodbam se pred vzdrževanjem
ali pregledom orodja zmeraj prepričajte, da je stikalo v položaju OFF (izklop)
in da je električni vtikač izključen iz vtičnice.
Če odkrijete napako na stroju pri varovalih ali rezilih žage, to takoj sporočite
pooblaščeni osebi.
1. Pregled rezila žage
Pri prvih znakih poslabšanja ali poškodbe takoj zamenjajte rezilo žage.
Poškodovano rezilo žage lahko povzroči osebno poškodbo in obrabljeno rezilo
lahko povzroči neučinkovito delovanje ter možno preobremenitev motorja.
POZOR
Nikoli ne uporabljajte topega rezila žage. Ko je rezilo žage topo se poveča
odpor pritiska roke, ki se prenaša na orodje zaradi česa uporaba električnega
orodja postane nevarna.
2. Pregled montažnih vijakov
Redno preverjajte vse montažne vijake in se prepričajte, da so primerno zaviti.
Če se katerikoli vijak odvije, ga takoj zavijte. Če tega ne naredite lahko pride
do resnih nesreč.
3. Pregled ogljikovih krtač (Skica 29)
Motor uporablja ogljikove krtače, ki so potrošni material. Ker lahko resno
obrabljene ogljikove ščetke povzročijo težave z motorjem morate obrabljene
ogljikove ščetke ali tiste, ki se približujejo "meji obrabe" zamenjajti z novimi
ogljikovimi ščetkami z isto št., ki je prikazana na skici. Poleg tega naj bodo
ogljikove ščetke čiste in prepričajte se, da se prosto gibljejo znotraj svojih
nosilcev.
4. Zamenjava ogljikovih ščetk
Pokrove ščetk razstavite s ploskim izvijačem. Ogljikove ščetke lahko nato
enostavno odstranite.
5. Vzdrževanje motorja
Navitje enote motorja je "srce" električnega orodja. Bodite zelo pazljivi, da
navitja ne poškodujete in/ali zmočite z oljem ali vodo.
6. Pregled pravilnega delovanja spodnjega varovala
Pred vsako uporabo orodje preizkusite spodnje varovalo (glej Skico 5) in se
prepričajte, da je v dobrem stanju in da se gladko premika.
Orodje uporabljajte le, če spodnje varovalo deluje pravilno in je v dobrem
mehanskem stanju.
7. Shranjevanje
Po uporabi orodja preverite naslednje:
(1) Stikalo je v položaju OFF (izklop),
(2) Napetosni kabel je odstranjen iz vtičnice,
Ko orodja ne uporabljate ga shranjujte v suhem prostoru, izven dosega otrok.
8. Lubrikacija
Enkrat na mesec namažite z lubrikantom naslednje drsne površine, do bo
orodje dolgo časa v dobrem delovnem stanju.
Priporočljiva je uporaba strojnega olja.
Točke za oskrbo z oljem:
* Rotacijski del tečaja
* Rotacijski del nosilca (A)
* Rotacijski del sestava primeža
9. Čiščenje
Z vlažno, milnasto krpo redno odstranjujte odkruške in drugi odpadni material
iz površine električnega orodja. Motor obvarujte pred stikom z oljem ali vodo,
da se izognete nepravilnemu delovanju.
(Le model C8FSHE)
Če laserska linija postane nevidna zaradi odkruškov in podobnega, ki so se
nabrali na okno razdelka za oddajanje laserske označbe, ga obrišite in očistite
s suho krpo ali mehko krpo, namočeno v milnico, ipd.
10. Seznam servisnih delov
POZOR
Popravila, spremembe in pregled Hitachi električnega orodja mora izvajati
pooblaščeni servisni center Hitachi.
Zlasti lasersko napravo mora vzdrževati pooblaščeni agent proizvajalca laserja.
Popravilo laserske naprave zmeraj določite pooblaščenemu servisnemu centru
Hitachi.
Slovenščina
76

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi C 8FSHE

This manual is also suitable for:

C 8fse