Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 91

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ruošinio spaustuvais arba panašiais tvirtinimo
įrengimais.
3.
NUleiskite pjovimo diską nuleidimo rankenėle ir
tiesiog pažiūrėkite, kur yra pjovimo linija ir kokia
pjovimo disko padėtis. (Nuspręskite, kaip pjauti
pjūvio liniją).
4.
Nusprendę, kokią padėtį pasirinkti, sugrąžinkite
rankenėlę į pradinę padėtį. Pritvirtinkite ruošinį
vertikaliais spaustuvais, palikdami ruošinį tokioje
padėtyje, kokioje jis buvo patikrinimo metu.
5.
Įjunkite įrankį į maitinimo tinklą ir įjunkite lazerį.
6.
Lazerio linijos padėtį nustatykite tokiu būdu.
Lazerio linijos padėtį galima keisti kaip reguliavimo
varžto keičiamą intervalą, kadangi lazerio padėtis
keičiama šešiakampiu veržliarakčiu sukiojant du varžtus.
(Keičiamas
lazerio
gamykloje 1 mm atstumu nuo šoninio pjovimo disko
paviršiaus).
Norėdami patraukti keičiamą lazerio linijos intervalą
toliau nuo disko šoninio paviršiaus, atsukę reguliavimo
varžtą, sukite du varžtus prieš laikrodžio rodyklę.
Norėdami patraukti arčiau prie šoninio disko paviršiaus,
atsukę reguliavimo varžtą, sukite du varžtus pagal
laikrodžio rodyklę.
Žr. skyrių „Lazerio spindulio veikimas" ir nustatykite
reguliavimo varžtą taip, kad ant ruošinio nubrėžta
pjovimo linija būtų sulygiuota su lazerio linija.
PASTABA:
Reguliariai tikrinkite lazerio linijos padėtį, ar ji tiksli.
Sugedus
lazerio
suremontuoti
į
aptarnavimo centrą.
Dienos šviesos lempos pakeitimas
Tik LS0714F, LS0714FL modeliams
Pav.56
DĖMESIO:
Prieš keisdami dienos šviesos lempą, visada
patikrinkite,
ar
ištrauktas iš elektros lizdo.
Nenaudokite jėgos, nespauskite ir nesubraižykite
dienos šviesos lempos, nes dėl to jos stiklas gali
sudužti ir sužeisti jus arba šalia esančius žmones.
Po naudojimo truputį palaukite, po to pakeiskite
dienos šviesos lempą nauja. Jeigu keisite iš karto,
galite apsideginti.
Išsukite varžtus, laikančius apšvietimo lempos dėžutę.
Ištraukite lempos dėžutę, lengvai stumdami jo viršutinę
dalį, kaip parodyta kairėje esančiame piešinyje.
Ištraukite dienos šviesos lempą, po to pakeiskite ją
nauja originalia „Makita" lempa.
linijos
intervalas
nustatytas
blokui,
atiduokite
įgaliotąjį
„Makita"
įrankis
išjungtas,
o
Lazerinės lempos lęšių valymas
LS0714FL, LS0714L modeliams
Pav.57
Jeigu lazerinės lempos lęšiai užteršiami arba prie jų
prilimpa pjuvenos ir lazerio linijos nesimato, išjunkite
stakles iš maitinimo tinklo, nuimkite ir atsargiai
nuvalykite lazerinės lempos lęšius drėgnu minkštu
skudurėliu. Lęšių negalima valyti tirpikliais arba naftos
pagrindu pagamintais valikliais.
Pav.58
Norėdami nuimti lazerinės lempos lęšius, prieš išimdami
lęšius, nuimkite pjovimo diską, pagal nurodymus,
aprašytus skyriuje „Pjovimo disko sumontavimas arba
nuėmimas".
Veržliarakčiu atsukite, tačiau neištraukite varžto, kuris
tvirtina lęšius.
Ištraukite lęšius, kaip parodyta piešinyje.
PASTABA:
Jeigu lęšių ištraukti negalite, dar truputį atsukite
varžtą ir ištraukite lęšius, neištraukdami varžto.
Anglinių šepetėlių keitimas
Pav.59
Periodiškai išimkite ir patikrinkite anglinius šepetėlius.
Pakeiskite juos, kai nusidėvi iki ribos žymės. Laikykite
anglinius šepetėlius švarius ir laisvai įslenkančius į
laikiklius. Abu angliniai šepetėliai turėtų būti keičiami tuo
pačiu
metu.
įrankį
šepetėlius.
techninio
Jei
norite
pasinaudokite atsuktuvu. Išimkite sudėvėtus anglinius
šepetėlius, įdėkite naujus ir įtvirtinkite šepetėlį laikiklio
dangtelį.
Pav.60
Po naudojimo
Pabaigę darbą, skudurėliu nuvalykite prie įrankio
prilipusias atplaišas ir dulkes. Atitinkamai pagal
kištukas
anksčiau
išdėstytus nurodymus, pjovimo disko apsauga turi
būti laikoma švariai. Judamas dalis patepkite
mašinine alyva, kad jos nerūdytų.
Palikus šį įrankį saugojimui, iki galo link savęs
patraukite suportą, kad slankiojamas strypas būtų
visiškai įkištas į sukiojamą pagrindą.
Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti,
apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą
turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros
centras;
pagamintas atsargines dalis.
91
Naudokite
tik
nuimti
šepetėlių
skyriuje
„Pjovimo
reikia
naudoti
tik
identiškus
anglinius
laikiklių
dangtelius,
disko
apsauga"
kompanijos
„Makita"

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl