Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 96

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
juuresolekul põhjustada plahvatuse või tulekahju.
11.
Enne toimingu teostamist kontrollige lõiketera
hoolikalt,
kas
kahjustust.
Asendage
mõranenud
lõiketera viivitamatult.
12. Kasutage ainult äärikuid, mis on mõeldud
kasutamiseks koos antud tööriistaga.
13. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada võlli,
äärikuid (eriti paigalduspinda) ega polti. Nende
osade kahjustused võivad põhjustada ketta
purunemise.
14. Veenduge, et pöördalus on õigesti kinnitatud,
nii et see töötamise ajal ei liigu.
15. Ohutuse tagamiseks eemaldage laualt enne
toimingu teostamist laastud, väikesed tükid
jne.
16. Vältige
naeltesse
toimingu teostamist kontrollige töödeldavat
detaili ja eemaldage sellest kõik naelad.
17. Enne
lüliti
sissevajutamist
võllilukk on vabastatud.
18. Veenduge, et lõiketera ei puuduta pöördalust
oma kõige madalamas asendis.
19. Hoidke tööriista kindlalt käes. Olge teadlik, et
käivitamisel ja seiskamisel liigub saag veidi
üles või alla.
20. Veenduge, et lihvketas ei puutuks enne
tööriista sisselülitamist vastu töödeldavat
detaili.
21. Enne
tööriista
töökeskkonnas
töötada. Jälgige vibratsiooni või vibamist, mis
võib tähendada väärat paigaldust või halvasti
tasakaalustatud lõiketera.
22. Enne
lõikamist
saavutab täiskiiruse.
23. Kui märkate midagi ebaharilikku, peatage töö
viivitamatult.
24. Ärge
püüdke
sisselülitatud asendis.
25. Olge
alati
valvas,
monotoonsete toimingute teostamisel. Ärge
laske
end
petta
Saekettad on äärmiselt halastamatud.
26. Kasutage
alati
soovitatud tarvikuid. Sobimatute tarvikute,
nagu sobimatute abrasiivketaste, kasutamine
võib põhjustada kehavigastuse.
27. Kasutage saagi ainult puidu, alumiiniumi või
teiste sarnaste materjalide lõikamiseks.
28. Nurgasaed
tolmukogumisseadmega.
29. Valige
saeterad
materjalile.
30. Olge ettevaatlik soonte lõikamisel.
31. Asendage sisselõiget korrigeeriv plaat, kui
see on kulunud.
sellel
pole
mõrasid
või
kahjustunud
sisselõikamist.
veenduge,
kasutamist
tegelikus
laske
sellel
mõnda
oodake,
kuni
lõiketera
lukustada
päästikut
eriti
korduvate
näilisest
turvatundest.
selles
kasutusjuhendis
ühendage
saagimisel
vastavalt
lõigatavale
32. Ärge kasutage kiirlõiketerasest valmistatud
saeterasid.
või
33. Töö käigus tekkinud tolm võib sisaldada
kemikaale,
sünnidefekte või muid soo jätkamisega seotud
kahjustusi tekitavaid. Mõned näited selliste
kemikaalide kohta on:
plii pliipõhise värviga kaetud materjalist ja
arseen ning kroom keemiliselt töödeldud
saematerjalist.
Olenevalt sellest, kui sageli te seda tüüpi
tööga kokku puutute, varieerub ka riski
suurus
haigustesse, mida nende ainete mõju all
viibimine
kemikaalide mõju vähendamiseks: töötage
hästi ventileeritavas piirkonnas ja kasutage
Enne
heakskiidetud
näiteks
filtreerimiseks mõeldud tolmumaske.
et
34. Müra
lõiketera on terav ja puhas.
35. Operaator on saanud piisava väljaõppe masina
kasutamiseks, reguleerimiseks ja talitluseks.
36. Kasutage õigesti teritatud saeterasid. Järgige
saeterale märgitud maksimaalset kiirust.
37. Hoiduge
mahalõigatud
eemaldamisest
tööriist töötab ja saepea pole ooteasendis.
38. Kasutage ainult tootja soovitatud saelehti, mis
aega
vastavad standardile EN847-1.
39. Kandke
materjalide käsitsemisel kindaid (saelehti tuleb
võimalusel alati kanda vastavas hoidikus).
40. Laseri korral ei ole vahetamine teist tüüpi
laseri vastu lubatud. Parandustöid tuleb
teostada nõuetekohaselt.
HOIDKE JUHEND ALLES.
ja
96
mida
teatakse
haigestuda
eespool
võib
põhjustada.
kaitsevahendeid,
spetsiaalselt
vähendamiseks
veenduge
töödeldava
tükkide
ja
lõikamispiirkonnast,
saelehe
ja
koredate/pinnuliste
kui
vähki-,
nimetatud
Nimetatud
nagu
mikroosakeste
alati,
et
detaili
küljest
muude
osade
kui

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl