Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 102

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
tõmmatud. Lülitage tööriist sisse (tera ei tohi ikka
veel detaili vastu puutuda) ning oodake, kuni tera
saavutab täiskiiruse. Seejärel langetage käepide
madalaimasse asendisse, avaldades samal ajal
teraga paralleelset survet, ning LÜKAKE KELKU
TÖÖDELDAVA
JUHTPIIRDE SUUNAS. Kui lõige on teostatud,
lülitage tööriist välja ja OODAKE TERA TÄIELIKU
PEATUMISENI
ülestõstetud asendisse.
HOIATUS:
Veenduge alati, et tera ei liigu fassettlõikamise ajal
kaldenurga suunas allapoole. Hoidke käed saetera
teest eemal.
Fassettlõikamise ajal võib tekkida olukord, kus
äralõigatud tükk toetub tera külje vastu. Kui alles
pöörlevat tera tõsta, võib see tükk tera vahele jääda,
põhjustades kildude ohtlikku laialipaiskumist. Tera
võib tõsta AINULT pärast selle täielikku seiskumist.
Käepideme
allavajutamisel
paralleelset survet. Kui surve pole lõike teostamise
ajal
teraga
paralleelne,
kusjuures lõiketäpsus väheneb.
5.
Liitlõikamine
Liitsaagimine kujutab endast töödeldava detaili
samaaegset
kaldsaagimist
saagimist. Liitsaagimist saab teostada tabelis
näidatud nurga all.
Eerunginurk
Vasak ja parem 45
Parem 50
Parem 55
Parem 57
006393
Liitlõike
teostamisel
„Presslõikamine",
„Kaldlõike teostamine" ja „Fassettlõikamine".
6.
Kaare- ja nõgusprofiili freesimine
Kaare- ja nõgusprofiile lõigatakse liitlõikesaega,
mille
puhul
vigurprofileerimine eerungialuse lamedal pinnal.
Joon.40
Kaare vigurprofiili lõikamiseks on kaks erinevat ja
nõgusprofiili lõikamiseks üks võimalus; 52/38°
kaareprofiili lõikamine, 45° kaareprofiili lõikamine
ning 45° nõgusprofiili lõikamine. Vt illustratsioone.
(1) (2) (3) (4)
1
2
Joon. A
001556
DETAILI
LÕIKAMISEKS
enne,
kui
viite
tera
avaldage
võib
tera
ja
eerunginurga
Fassettnurk
Vasak 0 – 45
Vasak 0 – 40
Vasak 0 – 30
Vasak 0 – 25
juhinduge
„Liuglõike
teostamine",
teostatakse
saematerjali
1. Sisenurk
2. Välisnurk
Joon.41
On olemas kaare- ja nõgusprofiilide ühendused,
mis sobivad 90° sisenurkadesse ((1) ja (2) joon. A)
ja 90° välisnurkadesse ((3) ja (4) joon. A).
Mõõtmine
Mõõtke ära seina pikkus ja seadistage töödeldava
detaili
tagasi
Kontrollige
töödeldava detaili tagaosas on sama mis seina
pikkus.
lõikenurgale. Testimiseks kasutage alati erinevaid
lõikeid, et saagimisnurka kontrollida.
Kaare- ja nõgusprofiilide saagimisel seadistage
fassett-lõike ja kaldenurk nagu näidatud tabelis (A)
ja asetage vormid saagimisalusele nagu näidatud
tabelis (B).
Vasakpoolne fassett-lõige
teraga
nihkuda,
Sisenurga
jaoks
Välisnurga
jaoks
006361
Sisenurga
jaoks
lõikudest
Välisnurga
jaoks
006362
102
soovitud
pikkus
alati,
et
lõigatud
Seadistage
lõike
Tabel (A)
Fassettnurk
Freesimisasend
joon. A
52/38° tüüp
45° tüüp
(1)
(2)
Vasak 33,9° Vasak 30°
(3)
(4)
Tabel (B)
Freesimisasend
Freesitav serv vastu juhtpiiret
joon. A
Laepoolne serv peab olema
(1)
juhtpiirde vastas.
(2)
Seinapoolne serv peab olema
juhtpiirde vastas.
(3)
Laepoolne serv peab olema
(4)
juhtpiirde vastas.
Nt:
52/38° kaareprofiili lõikamine asendis (1) joon.
A:
Kallutage
ja
nurgaks 33,9° VASAKULE.
Seadistage ja kinnitage kaldenurgaks
31,6° PAREMALE.
Asetage kaareprofiil tagumise laiema
osaga (peidetud) eerungialusele nii, et
LAEPOOLNE KONTAKTSERV jääks
sael juhtpiirde vastu.
Valmistoode
jääb
lõiketerast alati VASAKULE.
lõikamiseks
lauale.
detaili
pikkus
pikkus
vastavalt
Eerunginurk
52/38° tüüp
45° tüüp
Parem 31,6°
Parem 35,3°
Vasak 31,6° Vasak 35,3°
Parem 31,6°
Parem 35,3°
Valmisdetail
Valmisdetail jääb
lõiketerast
vasakule.
Valmisdetail jääb
lõiketerast
paremale.
kinnitage
fassett-lõike
pärast
lõikamist

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl