Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 81

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7.
Prieš keisdami geležtę ar atlikdami techninės
priežiūros darbus, išjunkite įrankį iš elektros
tinklo.
8.
Prieš perkeldami įrankį, būtinai įtvirtinkite
visas sukamąsias dalis.
9.
Stabdymo
kaištis,
galvutę, skirtas tik perkėlimo ir saugojimo
tikslams, juo negalima pjauti.
10. Nenaudokite šio įrankio šalia degių skysčių
arba dujų. Elektriniam įrankiui veikiant šalia degių
skysčių arba dujų, gali kilti sprogimas ir gaisras.
11.
Prieš naudodami įrankį, atidžiai patikrinkite, ar
geležtėje nėra įskilimų ar pažeidimų.
Nedelsdami pakeiskite įskilusią arba pažeistą
geležtę.
12. Naudokite tik šiam įrankiui nurodytas junges.
13. Saugokitės,
kad
jungių (ypač montavimo paviršiaus) ar varžto.
Dėl šių dalių pažeidimų gali lūžti geležtė.
14. Įsitikinkite, kad sukamasis pagrindas gerai
pritvirtintas ir nejudės darbo metu.
15. Prieš pradėdami darbą, rūpindamiesi savo
saugumu, pašalinkite nuolaužas, daleles ir
pan. nuo stalo paviršiaus.
16. Nepjaukite vinių. Prieš dirbdami apžiūrėkite
ruošinį ir išimkite visas vinis.
17. Prieš įjungdami jungiklį, įsitikinkite, kad ašies
fiksatorius neužfiksuotas.
18. Patikrinkite, ar geležtė neliečia sukamojo
pagrindo apatinėje padėtyje.
19. Tvirtai laikykite rankeną. Saugokitės, nes
pjūklas darbo pradžios ir pabaigos metu
truputį pajuda aukštyn ar žemyn.
20. Prieš
įjungdami
geležtė neliečia ruošinio.
21. Prieš naudodami įrankį su ruošiniu, leiskite
jam kurį laiką veikti be apkrovos. Atkreipkite
dėmesį į vibraciją arba klibėjimą - tai reikštų,
kad įrankis netinkamai sumontuotas, arba kad
geležtė blogai subalansuota.
22. Prieš pjaudami palaukite, kol geležtė įsibėgės
visu greičiu.
23. Pastebėję
nutraukite darbą.
24. Nemėginkite užfiksuoti gaiduko, kai įrankis
yra įjungtas.
25. Visada būkite budrūs, ypač kai atliekate
pasikartojančius
Nepasikliaukite apgaulingu saugumo jausmu.
Geležtės gali labai sunkiai sužaloti.
26. Naudokite
rekomenduojamus
netinkamus priedus, pvz., šlifavimo diskus,
galima susižeisti.
27. Pjūklą naudokite tik medžiui, aliuminiui ir
kitoms panašioms medžiagoms pjauti.
28. Pjovimo metu prijunkite kūginius pjūklus prie
dulkių rinktuvo.
užfiksuojantis
nepažeistumėte
jungiklį,
patikrinkite,
nors
neįprasto,
monotoniškus
tik
šioje
instrukcijoje
priedus.
Naudojant
29. Pjūklo
medžiagą, kurią pjausite.
30. Būkite atsargūs darydami įpjovas.
31. Pakeiskite įpjovos plokštę, kai ši nusidėvės.
32. Nenaudokite pjūklo geležčių, pagamintų iš
pjoviklio
greitapjovio plieno.
33. Tam tikrose darbo metu atsirandančiose
dulkėse
sukelia vėžį, apsigimimus ir įvairius žmogaus
reprodukcinės sistemos sutrikimus. Keli tokių
medžiagų pavyzdžiai:
veleno,
34. Siekdami sumažinti skleidžiamą triukšmą,
pasirūpinkite, kad geležtė būtų aštri ir švari.
35. Operatorius turi būti pakankamai apmokytas
naudotis mašina, ją taisyti ir eksploatuoti.
36. Naudokite tinkamai pagaląstas pjūklo geležtes.
Neviršykite maksimalaus greičio, nurodyto ant
pjūklo geležtės.
37. Draudžiama šalinti nuopjovas ir kitas ruošinio
dalis iš pjovimo vietos, kol įrankis veikia, o
ar
viršutinė pjūklo dalis nėra ramybės padėtyje.
38. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus
pjovimo
EN847-1.
39. Imdami pjovimo diskus ir žaliavas, mūvėkite
pirštines (pjovimo diskai, jei tik įmanoma,
turėtų būti nešami dėkluose).
40. Jeigu įrengtas lazeris, jį draudžiama pakeisti
kito tipo lazeriu. Privaloma tinkamai atlikti
tučtuojau
remonto darbus.
SAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
veiksmus.
81
geležtes
rinkitės,
yra
cheminių
švinas iš medžiagos, nudažytos dažais,
kurių pagrindą sudaro švinas, ir
arsenikas
bei
chromas
apdorotos medienos.
Kuo dažniau dirbate tokius darbus, tuo
didesnis šių medžiagų keliamas pavojus.
Norėdami
sumažinti
medžiagų keliamus pavojus, dirbkite gerai
vėdinamose
patalpose
patvirtintas apsaugines priemones, pvz.,
kaukes, saugančias nuo dulkių, kurios
specialiai
sukurtos
dalelėms sulaikyti.
diskus,
kurie
atsižvelgdami
į
medžiagų,
kurios
chemiškai
tokių
cheminių
ir
naudokite
mikroskopinėms
atitinka
standart1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl