Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 41

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tenne lampene
For modell LS0714F, LS0714FL
Fig.18
FORSIKTIG:
Denne lampen er ikke regntett. Ikke vask lampen i
vann eller bruk den i regn eller i et vått område.
Dette kan forårsake elektrisk sjokk og gass.
Ikke ta i linsen på lampen. Den er veldig varm når
lampen lyser og rett etter at den er slått av. Dette
kan forårsake brannskader.
Ikke utsett lampen for støt, da dette kan skade den
eller redusere levetiden.
Ikke få lyset i øynene hele tiden. Det kan skade
øynene dine.
Ikke dekk lampen med klær, kartong, papp eller
lignende gjenstander når den lyser, da dette kan
forårsake brann eller antennelse.
Skyv øvre del av bryteren for å slå på lyset og nedre del
for å slå det av.
Beveg lampen for å belyse et annet område.
MERK:
Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampelinsen.
Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelinsen, da
dette kan redusere lysstyrken.
Laserstrålefunksjon
For modell LS0714FL, LS0714L
Fig.19
FORSIKTIG:
Se aldri inn i laserstrålen. Direkte laserstråler kan
skade øynene dine.
LASERSTRÅLER. IKKE SE INN I STRÅLEN ELLER
DIREKTE
INSTRUMENTER. LASERPRODUKT KLASSE 2M.
Trykk på øvre del av bryteren (I) for å slå på laserstrålen.
Trykk på nedre del (O) for å slå den av.
Laserlinjen kan flyttes til venstre eller høyre side av
sagbladet ved å justere skruen på følgende måte.
Fig.20
1.
Løsne justeringsskruen ved å dreie den mot
klokken.
2.
Skyv justeringsskruen mot høyre eller venstre så
langt det går når det er løs.
3.
Stram skruen godt i den posisjonen hvor den
slutter å bevege seg.
Laserlinjen er fabrikkinnstilt slik at den er posisjonert
innenfor 1 mm fra siden på bladet (skjæreposisjon).
MERK:
Når laserlinjen er svak og nesten usynlig på grunn
av direkte sollys (når du jobber inne ved et vindu
eller utendørs), må du flytte arbeidsområdet til et
sted hvor du ikke står i direkte sollys.
DEN
MED
OPTISKE
Tilpasse laserlinjen
Fig.21
Laserlinjen kan beveges til venstre eller høyre for
sagbladet avhengig av skjæremetoden. Se forklaringen
"Laserstrålefunksjon"
endringsmetode.
MERK:
Bruk tre mot føringsflaten når du tilpasser
skjærelinjen til laserlinjen på siden av føringsflaten
ved blandingssaging (skråvinkel 45 grader og
gjæringsvinkel høyre 45 grader).
A) Når du når riktig størrelse på venstre side av
arbeidsemnet
Flytt laserlinjen til venstre side av bladet.
B) Når du når riktig størrelse på høyre side av
arbeidsemnet
Flytt laserlinjen til høyre side av bladet.
Tilpass skjærelinjen på arbeidsemnet til laserlinjen.
MONTERING
ADVARSEL:
Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og
støpselet trukket ut av kontakten før du utfører noe
arbeid på maskinen.
Oppbevare sekskantnøkkel
Fig.22
Sekskantnøkkelen lagres som vist på figuren. Når
sekskantnøkkelen skal brukes, trekkes den ut av
nøkkelholderen. Etter at sekskantnøkkelen har vært
brukt, settes den tilbake i nøkkelholderen.
Montere eller demontere sagblad
Fig.23
ADVARSEL:
Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og
støpselet trukket ut av kontakten før du monterer
eller demonterer bladet.
FORSIKTIG:
Bruk kun den medfølgende sekskantnøkkelen fra
Makita for å montere eller demontere bladet. Hvis
denne instruksjonen ikke følges, kan dette føre til
at sekskantskruen blir strammet for mye eller ikke
tilstrekkelig, noe som igjen kan føre til alvorlige
personskader.
Lås håndtaket i hevet posisjon ved å skyve inn
anslagsstiften.
Bruk sekskantnøkkelen for å løsne sekskantbolten som
holder midtdekslet ved å dreie nøkkelen mot urviserne
når bladet skal fjernes. Løft bladvernet og midtdekslet.
Fig.24
Trykk på spindellåsen for å låse spindelen, og bruk
nøkkelen til å løsne sekskantskruen (med urviserne).
Fjern så sekskantskruen, den ytre flensen og bladet.
41
for
mer
informasjon
om

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl