Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 103

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Parempoolne fassett-lõige
Freesimisasend
joon. A
52/38° tüüp
(1)
Sisenurga
jaoks
(2)
Parem 33,9° Parem 30°
(3)
Välisnurga
jaoks
(4)
006363
Freesimisasend
Freesitav serv vastu juhtpiiret
joon. A
Seinapoolne serv peab olema
(1)
juhtpiirde vastas.
Sisenurga
jaoks
(2)
Laepoolne serv peab olema
juhtpiirde vastas.
(3)
Välisnurga
jaoks
Seinapoolne serv peab olema
(4)
juhtpiirde vastas.
006364
Nt:
52/38° kaareprofiili lõikamine asendis (1) joon.
A:
Kallutage
nurgaks 33,9° PAREMALE.
Seadistage ja kinnitage kaldenurgaks
31,6° PAREMALE.
Asetage
(peidetud)
SEINAPOOLNE
juhtpiirde vastu.
Valmistoode
lõiketerast alati PAREMALE.
7.
Alumiiniumprofiilide lõikamine
Joon.42
Alumiiniumprofiilide kinnitamisel kasutage puidust
klotse või puidujäätmeid, nagu näidatud joonisel, et
vältida alumiiniumi deformeerumist. Alumiiniumi
lõikamisel kasutage määrdeaineid, et vältida
alumiiniumipuru kogunemist terale.
HOIATUS:
Ärge
üritage
saagida
alumiiniumprofiile.
võivad lõikamise ajal lahti pääseda ja ümaraid
profiile ei saa selle tööriistaga korralikult fikseerida.
8.
Puitääris
Puitäärise
kasutamine
lõikamist. Kinnitage puitääris juhtpiirdes olevate
avade abil juhtpiirde külge.
Puitäärise soovitatavad mõõtmed on toodud
joonisel.
Tabel (A)
Fassettnurk
Eerunginurk
45° tüüp
52/38° tüüp
Parem 31,6°
Vasak 31,6° Vasak 35,3°
Parem 31,6°
Tabel (B)
Valmisdetail
Valmisdetail jääb
lõiketerast
paremale.
Valmisdetail jääb
lõiketerast
vasakule.
ja
kinnitage
fassett-lõike
kaareprofiili
laiem
eerungialusele
SERV
jääks
jääb
pärast
pakse
ega
Paksud
alumiiniumprofiilid
võimaldab
pinnuvaba
Üle 15 mm (5/8")
45° tüüp
1
Parem 35,3°
1. Augud
Parem 35,3°
002206
HOIATUS:
Kasutage puitäärisena sirget ja täies pikkuses
ühesuguse paksusega puitu.
Kinnitage puitääris kruvide abil juhtpiirde külge.
Kruvid tuleks paigaldada nii, et kruvipead jääksid
allapoole puitääriku pinda.
Kui paigaldatud on puitääris, siis ärge keerake
langetatud käepidemaga eerungiplaati. Tera ja/või
puitääris saavad kahjustada.
9.
Võrdsete pikkuste lõikamine
Joon.43
Kui on vaja lõigata mitu ühesuguse pikkusega tükki
vahemikus 220-385 mm, saab töö lihtsustamiseks
kasutada paigaldusplaati (lisatarvik). Paigaldage
paigaldusplaat hoidikule (lisatarvik), nagu joonisel
näidatud.
Seadke
otsamislaua vasak- või parempoolse külje soonega
ning, hoides töödeldavat detaili paigal, pange
osa
paigaldusplaat tasaselt vastu töödeldava detaili
nii,
et
otsa. Seejärel keerake paigaldusplaat kruviga kinni.
sael
Kui paigaldusplaat pole kasutusel, keerake kruvi
lahti ja pöörake paigaldusplaat eest ära.
lõikamist
MÄRKUS:
Hoidiku-vardamooduli (lisatarvik) abil saab lõigata
ühepikkuseid detaile ligikaudse pikkusega kuni
2200 mm.
10. Soone lõikamine
Joon.44
Soonelõiget saab teha järgmiselt:
Reguleerige
piirasendit ning piirake stopperlati abil tera
lõikesügavust. Juhinduge eespool toodud lõigust
ümaraid
„Stopperlatt".
Pärast
lõigake töödeldavasse detaili laiuti paralleelsed
sooned, kasutades liuglõiget (presslõiget), nagu
joonisel näidatud. Seejärel eemaldage peitli abil
soontevaheline materjal. Ärge üritage taolist lõiget
teostada laia (paksu) tera või sooneteraga. See
võib lõppeda kontrolli kadumisega tööriista üle ja
vigastustega.
HOIATUS:
Kui teostate teistsugust lõiget kui soonelõikamist,
siis tooge stopperlatt kindlasti tagasi algasendisse.
103
Üle 420 mm (16-1/2")
85mm
70mm
70mm
85mm
(3-3/8")
(2-3/4")
(2-3/4")
(3-3/8")
lõikejoon
lõigataval
reguleerkruvi
abil
tera
alumise
piirasendi
50mm-60mm
(2"-2-3/8")
27mm (1-1/16")
1
detailil
kohakuti
tera
alumist
reguleerimist

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl