Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 74

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Skat. zīmējumu attiecībā uz paredzētā koka
finierējuma izmēriem.
Vairāk par 15 mm (5/8")
Vairāk par 420 mm (16-1/2")
1
85mm
70mm
(3-3/8")
(2-3/4")
1. Caurumi
002206
UZMANĪBU:
koka
finierējumu
vienmērīga platuma koka gabalu.
Koka
finierējumu
pieskrūvējiet ar skrūvēm. Skrūves jāieskrūvē tā, lai
to galviņas būtu zemāk par koka finierējuma
virsmu.
Kad koka finierējums ir piestiprināts, negrieziet
pagriežamo galdu, ja rokturis ir nolaists lejā.
Tādējādi
sabojāsiet
finierējumu.
9.
Atkārtota zāģēšana vienādā platumā
Att.43
Zāģējot
vairākus
gabalus - robežās no 220 līdz 385 mm garumam -,
ar bloķēšanas plāksni (papildpiederums) darbu
paveiksiet daudz efektīvāk. Uzstādiet bloķēšanas
plāksni uz turekļa (papildpiederums), kā attēlots
zīmējumā.
Savietojiet apstrādājamā materiāla zāģēšanas
līniju ar iezāģēšanas plātnes rievas kreiso vai labo
pusi un, turot materiālu tā, lai tas nekustētos,
virziet bloķēšanas plāksni vienā līmenī ar materiāla
galu. Tad ar skrūvi plāksni pieskrūvējiet. Ja
bloķēšanas plāksni nelietojat, atskrūvējiet skrūvi un
pagrieziet plāksni prom no zāģēšanas zonas.
PIEZĪME:
Izmantojot
turētāju
(papildpiederums),
vienādā platumā - apmēram līdz 2200 mm.
10. Rievu zāģēšana
Att.44
Cokolveida zāģēšanu iespējams veikt, rīkojoties
šādi:
Lai ierobežotu asmens zāģēšanas dziļumu, ar
regulēšanas skrūvi un aiztura kloķi noregulējiet
asmens apakšējās robežas stāvokli. Skatiet sadaļu
"Aiztura kloķis", kas ir aprakstīta iepriekš.
Kad asmens apakšējās robežas stāvoklis ir
noregulēts,
zāģējiet
apstrādājamā
materiāla
zāģēšanas ar virzīšanu (spiešanu) režīmu, kā
attēlots zīmējumā. Tad ar kaltu izņemiet starp
50mm-60mm
(2"-2-3/8")
27mm (1-1/16")
1
70mm
85mm
(2-3/4")
(3-3/8")
izmantojiet
taisnu
pie
vadotnes
ierobežotāja
asmeni
un/vai
vienāda
garuma
materiāla
un
stieņu
montējumu
iespējams
zāģēt
atkārtoti
paralēlas
rievas
platumā,
izmantojot
gropēm esošos materiāla atgriezumus. Šāda veida
zāģēšanas darbu neveiciet ar platiem (bieziem)
asmeņiem vai ar cokolveida asmeni. Var būt
apdraudēta darbarīka darbības pārvaldīšana un
varat gūt ievainojumus.
UZMANĪBU:
Ja nezāģējat rievu zāģēšanas režīmā, bet kādā
citā, obligāti atgrieziet aiztura kloķi tā sākotnējā
stāvoklī.
Darbarīka pārnēsāšana
Att.45
un
Att.46
Pārbaudiet, vai instruments ir atvienots no elektrotīkla.
Nostipriniet asmeni 0° slīpā leņķī un pagriežamo
pamatni - zāģēšanas leņķī uz labo pusi līdz galam.
Nostipriniet slīdbalstus tādā veidā, lai apakšējais
slīdbalsts ir bloķēts stāvoklī, kad atbalsts ir pilnībā
pavilkts uz lietotāja pusi, bet augšējie slīdbalsti ir bloķēti
stāvoklī, kad atbalsts ir pilnībā pastumts uz priekšu pret
koka
vadotnes ierobežotāju. Nolaidiet rokturi uz leju līdz
galam
un
nospiežot aiztura tapu.
Pārnēsājiet darbarīku, turot tā pamatnes abas puses, kā
attēlots zīmējumā. Darbarīku iespējams daudz vieglāk
pārnēsāt, noņemot turekļus, putekļu maisu, u.c.
UZMANĪBU:
Pirms darbarīka pārnēsāšanas vienmēr nostipriniet
visas kustīgās daļas.
Aiztura tapa ir paredzēta tikai pārnēsāšanas un
uzglabāšanas nolūkiem, un tā nav paredzēta
zāģēšanas darbam.
APKOPE
UZMANĪBU:
Pirms
pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un
atvienots no barošanas.
Nekad
atšķaidītāju, spirtu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var
radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.
BRĪDINĀJUMS:
Lai darba rezultāts būtu maksimāli kvalitatīvs un
drošs, vienmēr pārbaudiet, vai asmens ir ass un tīrs.
Zāģēšanas leņķa noregulēšana
Šis darbarīks ir uzmanīgi noregulēts un savietots
rūpnīcā, taču, ja ar to nerīkosieties saudzīgi, tas vairs
var nebūt pareizi noregulēts. Ja darbarīks nav pareizi
savietots, rīkojieties šādi:
visa
74
nobloķējiet
rokturi
zemākajā
veicat
pārbaudi
vai
neizmantojiet
gazolīnu,
stāvoklī,
apkopi
vienmēr
benzīnu,

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl