Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 99

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lampide süütamine
Mudelite LS0714F ja LS0714FL kohta
Joon.18
HOIATUS:
See lamp pole veekindel. Ärge peske lampi vees
ega kasutage seda vihma käes või niiskes kohas.
See
võib
põhjustada
eraldumist.
Ärge puudutage lambiklaasi, kuna see muutub
pärast sisselülitamist peagi väga tuliseks. See võib
põletushaavu tekitada.
Ärge lööge vastu valgustit, sest see võib seda
vigastada või lühendada selle kasutusiga.
Ärge suunake lambi valgust otse silma. See võib
silmad valutama panna.
Ärge katke põlevat lampi riide, papi, kartongi ega
muu sarnase tule- või süttimisohtliku esemega.
Tule
süütamiseks
kustutamiseks alumist osa.
Valgustatava ala muutmiseks keerake lampi.
MÄRKUS:
Kasutage lambiklaasilt mustuse ärapühkimiseks
kuiva riidelappi. Olge seda tehes ettevaatlik, et
lambiklaasi mitte kriimustada, sest vastasel korral
võib valgustus väheneda.
Laserkiire funktsioon
Mudelite LS0714FL ja LS0714L kohta
Joon.19
HOIATUS:
Ärge kunagi vaadake otse laserkiirde. Otsene
laserkiir võib silmi kahjustada.
LASERKIIRGUS, ÄRGE VAADAKE KIIRTESSE
EGA
VAADAKE
INSTRUMENTIDEGA, 2. KLASSI LASERTOODE
Laserkiire sisselülitamiseks vajutage lüliti ülemist osa (I).
Laserkiire kustutamiseks vajutage lüliti alumist osa (O).
Laserjoont saab nihutada saeterast nii vasakule kui
paremale, reguleerides reguleerkruvisid järgmiselt.
Joon.20
1.
Keerake reguleerkruvi vastupäeva lahti.
2.
Kui reguleerkruvi on lahti keeratud, libistage see
lõpuni paremale või vasakule.
3.
Keerake reguleerkruvi asendis, kus see libisemise
lõpetas, tugevasti kinni.
Laserjoon on tehases reguleeritud nii, et see paikneb
kuni 1 mm kaugusel tera küljepinnast (lõikeasend).
MÄRKUS:
Kui laserjoon on sise- või välistöödel aknast
langeva otsese päikesevalguse tõttu tuhm või
peaaegu nähtamatu, siis paigutage töökoht mujale,
kuhu otsene päikesevalgus ei lange.
elektrilööki
vajutage
lüliti
ülemist
KIIRI
OTSE
OPTILISTE
Laserjoone joondamine
Joon.21
Olenevalt lõikerakendusest saab laserjoont nihutada
terast nii vasakule kui paremale. Laserjoone nihutamise
küsimuses juhinduge lõigust „Laserkiire funktsioon".
MÄRKUS:
ja
suitsu
Liitlõikamisel (kaldenurk 45 kraadi ja eerunginurk 45
kraadi paremale) pange lõikejoone ja laserjoone
kohakuti seadmiseks vastu juhtpiiret puitääris.
A) Kui olete saavutanud töödeldava detaili vasakpoolse
külje õige suuruse
Nihutage laserjoon terast vasakule.
B) Kui olete saavutanud töödeldava detaili parempoolse
külje õige suuruse
Nihutage laserjoon terast paremale.
Seadke
laserjoonega.
osa,
KOKKUPANEK
HOIATUS:
Kandke
teostamist hoolt selle eest, et see oleks välja
lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
Kuuskantvõtme hoiulepanek
Joon.22
Kuuskantvõtit
Kuuskantvõtme kasutamiseks võtke see hoidikust välja.
Pärast kuuskantvõtme kasutamist pange see tagasi
hoidikusse.
Saelehe paigaldamine ja eemaldamine
Joon.23
HOIATUS:
Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne
tera paigaldamist või eemaldamist välja lülitatud ja
vooluvõrgust lahti ühendatud.
HOIATUS:
Kasutage tera paigaldamiseks ja eemaldamiseks
ainult kaasasolevat Makita kuuskantvõtit. Vastasel
korral võib kuuskantpesapoldi kinnitus osutuda
liiga tugevaks või jääda ebapiisavaks. See võib
tekitada vigastusi.
Käepideme
suruge kinnitustihvt sisse.
Saeketta eemaldamiseks keerake kuuskantvõtme abil
vastupäeva
kuuskantpesapolt. Tõstke terakaitse ja keskmine kate
üles.
Joon.24
Vajutage võlli lukustamiseks võllilukku ja keerake
kuuskantpesapolt kuuskantvõtme abil päripäeva lahti.
Seejärel eemaldage kuuskantpesapolt, välimine äärik ja
saeketas.
99
lõikejoon
töödeldaval
alati
enne
tööriistal
hoitakse
joonisel
kinnitamiseks
ülestõstetud
lahti
keskmist
detailil
kohakuti
mingite
tööde
näidatud
kohas.
asendisse
katet
kinnihoidev

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl