Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 58

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
kuljettimen täysin tai jos teet liukuleikkauksen
itseesi päin, terä saattaa odottamatta tehdä
takapotkun,
joka
HENKILÖVAMMOJA.
Älä koskaan tee liukuleikkausta siten, että lukitset
kahvan
alimpaan
pysäytintappia.
Älä
koskaan
varmistaa kuljettimen sillä aikaa, kuin terä pyörii.
Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
3.
Jiirisahaus
Katso aiempaa kohtaa "Jiirikulman säätäminen".
4.
kallistussahaus
Kuva39
Löysää vipua ja kallista sahanterää asettaaksesi
kallistuskulma
"kallistuskulman
tukevasti
uudestaan
kallistuskulma turvallisesti. Varmista työkappale
ruuvinpuristimessa. Varmista, että saha on vedetty
täysin takaisin käyttäjään päin. Kytke laite päälle
ilman terän kosketusta ja odota, kunnes terä
saavuttaa
täyden
sahanterä täysin ala-asentoon terän suuntaisesti ja
TYÖNNÄ TERÄÄ SAHAUSVASTETTA KOHTI
TYÖKAPPALEEN LEIKKAAMISEEN. Kun leikkaus
on valmis, kytke laite pois päältä ja ODOTA,
KUNNES TERÄ ON TÄYSIN PYSÄHTYNYT
ennenkuin nostat terän sen täysin kohotettuun
asentoonsa.
HUOMIO:
Varmista aina, että terä liikkuu alas viisteen
suunnassa viistesahauksen aikana. Pidä kädet
poissa terän tieltä.
Viistesahauksen yhteydessä voi käydä niin, että irti
sahattu pala jää terän syrjän päälle. Jos terä
nostetaan sen vielä pyöriessä, tämä kappale voi
tarttua terään, jolloin sen sirpaleet voivat sinkoutua
vaarallisesti. Terä tulee nostaa VASTA, kun terä on
kokonaan pysähtynyt.
Kun painat kahvaa alas, paina terän suuntaisesti.
Jos kahvaa ei paineta terän suuntaisesti, terän
kulma voi siirtyä ja sahauksen tarkkuus kärsiä.
5.
Yhdistelmäsahaus
Yhdistetyssä
sahauksessa
tehdään samanaikaisesti viiste- ja jiirisahaus.
Yhdistetty sahaus voidaan tehdä oheisen taulukon
osoittamissa kulmissa.
Jiirikulma
Vasen ja Oikea 45
Oikea 50
Oikea 55
Oikea 57
006393
voi
aiheuttaa
asentoon
löysennä
kiristysruuvia,
(Ks.
aikaisemmin
asetus"
osaa.)
Kiristä
varmistaaksesi
nopeuden.
Paina
työkappaleeseen
Viisteityskulma
Vasen 0 - 45
Vasen 0 - 40
Vasen 0 - 30
Vasen 0 - 25
Kun teet yhdistetyn leikkauksen, se koskee
"Puristinleikkaus", "Liukuleikkaus", "Viistoleikkaus"
vakavia
ja "Viisteitysleikkuu" osien selityksiä.
6.
Kruunumallisten ja koverojen reunalistojen
sahaus
painamalla
Kruunumalliset ja koverat reunalistat voidaan
sahata
joka
vaakatasoon kääntölevylle.
Kuva40
Kruunumallisten reunalistojen yleisesti käytettyjä
tyyppejä on kaksi ja koverojen reunalistojen
tyyppejä yksi: 52/38° seinäkulman kruunulista, 45°
seinäkulman kruunulista ja 45° seinäkulman
kovero lista. Ks. oheiset kuvat.
selostettua
vipu
valittu
Kuva A
sitten
001556
Kuva41
Kruunumalliset ja koverot liitokset voidaan tehdä
90° sisäkulmaan (kohdat (1) ja (2) kuvassa A)
sopiviksi tai 90° ulkokulmaan (kohdat (3) ja (4)
kuvassa A) sopiviksi.
Mittaus
Mittaa seinän pituus ja säädä työkappale pöydällä
siten, että voit leikata seinää koskettavan reunan
haluttuun mittaan. Varmista aina, että sahattavan
työkappaleen pituus on työkappaleen takaa
mitattuna sama kuin seinän pituus. Säädä
sahauspituus
Käytä aina useita testikappaleita sahauskulmien
tarkistamiseen.
Aseta
sahattaessa
taulukon
sahausalustalle taulukon (B) mukaisesti.
Kun kyseessä on vasemmanpuoleinen viistesahaus
Sisänurkkaa
varten
Ulkonurkkaa
varten
006361
58
yhdistelmäjiirisahalla
(1) (2) (3) (4)
1
2
sahattavan
kruunumallisia
ja
viistekulma
(A)
mukaisesti
Taulukko (A)
Kallistuskulma
Reunalistan
paikka
52/38° kulma 45° kulma
kuvassa A
(1)
(2)
Vasen 33,9° Vasen 30°
(3)
(4)
asettamalla
listat
1. Sisänurkka
2. Ulkonurkka
kulman
mukaiseksi.
koveria
reunalistoja
ja
jiirisahauskulma
ja
aseta
listat
Jiirikulma
52/38° kulma
45° kulma
Oikea 31,6°
Oikea 35,3°
Vasen 31,6° Vasen 35,3°
Oikea 31,6°
Oikea 35,3°

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl