Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 63

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
LATVIEŠU (oriģinālās instrukcijas)
1-1. Aiztura tapa
2-1. Bultskrūve
3-1. Regulēšanas bultskrūve
4-1. Asmens aizsargs
5-1. Asmens aizsargs A
5-2. Asmens aizsargs B
(Eiropas valstīm)
6-1. Asmens aizsargs
7-1. Spārnskrūve
7-2. Iezāģēšanas plātne
8-1. Zāģa asmens
8-2. Asmens zobi
8-3. Iezāģēšanas plātne
8-4. Zāģēšana slīpā leņķī uz kreiso pusi
8-5. Taisna zāģēšana
9-1. Regulēšanas bultskrūve
9-2. Pagriežamā pamatne
9-3. Vadotnes ierobežotājs
10-1. Pagriežamā galda augšējā virsma
10-2. Asmens perifērija
10-3. Vadotnes ierobežotājs
11-1. Regulēšanas skrūve
11-2. Aiztura kloķis
12-1. Pagriežamā pamatne
12-2. Bloķēšanas svira
12-3. Zāģēšanas leņķa skala
12-4. Rādītājs
12-5. Rokturis
13-1. Svira
13-2. Atlaišanas poga
14-1. Rādītājs
14-2. Slīpleņķa skala
14-3. Kloķis
15-1. Svira
15-2. Skrūve
16-1. Svira
17-1. Atbloķēšanas poga
17-2. Slēdža mēlīte
17-3. Rokturis
18-1. Gaisma
18-2. Gaismas slēdzis
19-1. Lāzera slēdzis
20-1. Regulēšanas skrūve
22-1. Uzgriežņu atslēgas tureklis
22-2. Sešstūra atslēga
23-1. Aiztura tapa
24-1. Centrālais aizsargs
24-2. Seššķautņu padziļinājuma
bultskrūve
24-3. Sešstūra atslēga
24-4. Drošības aizsargs
25-1. Vārpstas bloķētājs
25-2. Bultiņa
25-3. Asmens korpuss
Kopskata skaidrojums
25-4. Sešstūra atslēga
25-5. Seššķautņu padziļinājuma
bultskrūve
26-1. Ārējais atloks
26-2. Zāģa asmens
26-3. Iekšējais atloks
26-4. Seššķautņu padziļinājuma
bultskrūve (ar kreiso vītni)
26-5. Vārpsta
27-1. Asmens korpuss
27-2. Bultiņa
27-3. Zāģa asmens
27-4. Bultiņa
28-1. Putekļu maiss
28-2. Putekļsūcēja uzgalis
28-3. Stiprinājums
29-1. Putekļu ieliktnis
29-2. Aizsargs
29-3. Poga
30-1. Cilindra daļa
30-2. Putekļu ieliktnis
30-3. Zāģa putekļi
31-1. Cilindra daļa
31-2. Putekļu ieliktnis
32-1. Atbalsts
32-2. Pagriežamā pamatne
33-1. Skrūvspīļu kloķis
33-2. Skrūvspīļu stienis
33-3. Vadotnes ierobežotājs
33-4. Tureklis
33-5. Turekļa montējums
33-6. Skrūvspīļu rokturis
33-7. Skrūve
34-1. Skrūvspīļu rokturis
34-2. Izcilnis
34-3. Skrūvspīļu vārpsta
34-4. Pamatne
35-1. Tureklis
35-2. Turekļa montējums
36-1. Turekļa montējums
36-2. Stienis 12
37-1. Divas spīlējuma skrūves, ar ko
piestiprināts slīdbalsts
37-2. Turekļa montējums
(papildpiederums)
38-1. Divas spīlējuma skrūves, ar ko
piestiprināts slīdbalsts
38-2. Turekļa montējums
(papildpiederums)
39-1. Turekļa montējums
(papildpiederums)
40-1. 52/38 ゚ leņķa jostiņa virs dzegas
40-2. 45 ゚ leņķa jostiņa virs dzegas
40-3. 45 ゚ leņķa stūrlīste
63
41-1. Iekšējais stūris
41-2. Ārējais stūris
42-1. Skrūvspīles
42-2. Starplikas bloks
42-3. Vadotnes ierobežotājs
42-4. Alumīnija profils
42-5. Starplikas bloks
43-1. Akumulatora vāks
43-2. Tureklis
43-3. Skrūve
44-1. Ar asmeni iezāģētas rievas
45-1. Aiztura tapa
47-1. Vadotnes ierobežotājs
47-2. Seššķautņu padziļinājuma
bultskrūve
48-1. Leņķmērs
49-1. Skrūve
49-2. Zāģēšanas leņķa skala
49-3. Rādītājs
50-1. Svira
50-2. Kloķa tureklis
50-3. 0 ゚ slīpā leņķa regulēšanas
bultskrūve
50-4. Kloķis
50-5. Atlaišanas poga
51-1. Leņķmērs
51-2. Zāģa asmens
51-3. Pagriežamā galda augšējā virsma
52-1. Slīpleņķa skala
52-2. Rādītājs
52-3. Skrūve
53-1. 45 ゚ slīpā leņķa uz kreiso pusi
regulēšanas bultskrūve
54-1. Apstrādājamais materiāls
54-2. Zāģēšanas līnija
54-3. Turekļa montējums
(papildpiederums)
55-1. Vertikālās skrūvspīles
55-2. Turekļa montējums
(papildpiederums)
56-1. Izvilkt ārā
56-2. Spiest
56-3. Lampas ieliktnis
56-4. Skrūves
56-5. Luminiscējošā spuldze
57-1. Skrūvgriezis
57-2. Skrūve (tikai viens gab.)
57-3. Lāzera gaismas lēca
58-1. Lāzera gaismas lēca
59-1. Robežas atzīme
60-1. Sukas turekļa vāks
60-2. Skrūvgriezis

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl