Download  Print this page

Valikulised Tarvikud - Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MÄRKUS:
Kui lambiklaas ei tule välja, siis keerake kruvi veel
rohkem lahti (seda aga eemaldamata) ja proovige
lambiklaasi uuesti välja tõmmata.
Süsiharjade asendamine
Joon.59
Võtke
välja
ja
kontrollige
Asendage süsiharjad uutega, kui need on kulunud
piirmärgini. Hoidke süsiharjad puhtad, nii on neid lihtne
oma hoidikutesse libistada. Mõlemad süsiharjad tuleb
asendada korraga. Kasutage ainult identseid süsiharju.
Kasutage
harjahoidikute
kruvikeerajat.
Võtke
paigaldage uued ning kinnitage harjahoidikute kaaned
tagasi oma kohale.
Joon.60
Pärast kasutamist
Pärast kasutamist pühkige tööriistale kogunenud
laastud ja tolm riidelapi vms abil ära. Hoidke
terakaitse lõigus „Terakaitse" toodud juhiseid
järgides puhtana. Rooste vältimiseks määrige
tööriista libisevaid detaile masinaõliga.
Tööriista hoiulepanekuks tõmmake kelk lõpuni
enda poole, nii et liugvarras läheks täies pikkuses
eerungiplaadi sisse.
Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb
vajalikud
remonttööd,
reguleerimistööd
lasta
teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

VALIKULISED TARVIKUD

HOIATUS:
Neid
tarvikuid
kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist
selles
kasutusjuhendis
tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb
vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja
lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on
ette nähtud.
Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest
lisateavet nende tarvikute kohta.
Karbiidotsaga saeterad
Kinnitusrakise moodul (horisontaalne kinnitusrakis)
Vertikaalne kinnitusrakis
Hoidikukomplekt
Hoidikumoodul
Hoidiku-vardamoodul
Paigaldusplaat
Tolmukott
Kolmnurkjoonlaud
Lahtilukustuse nupp (2 tk)
Luminofoorlamp
Kuuskantvõti
süsiharju
regulaarselt.
kaante
eemaldamiseks
ärakulunud
süsiharjad
muud
hooldus-
teha
Makita
ja
lisaseadiseid
on
kirjeldatakse.
MÄRKUS:
Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda
standardvarustusse ning need on lisatud tööriista
pakendisse. Need võivad riikide lõikes erineda.
välja,
ja
volitatud
soovitav
Muude
106

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl