Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 84

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
tęsdami dirbti su tokiu įrankiu, jį būtinai reikia
pataisyti.
Jūsų pačių saugumui šiame įrankyje įrengtas
atlaisvinimo mygtukas, kuris neleidžia netyčia
įjungti įrankio. NIEKADA nenaudokite veikiančio
įrankio, jeigu nuspaudėte tik gaiduką, nenuspaudę
atlaisvinimo mygtuko. PRIEŠ
naudoti įrankį, atiduokite jį suremontuoti į „Makita"
techninio aptarnavimo centrą.
NIEKADA
neužklijuokite
nepanaikinkite atlaisvinimo mygtuko paskirties bei
funkcijos.
Lempų įjungimas
LS0714F, LS0714FL modeliams
Pav.18
DĖMESIO:
Ši lempa nėra nepraleidžianti lietaus. Neplaukite
lempos vandenyje ir nenaudokite jos lietingu oru
arba drėgnoje vietoje. Nesilaikant nurodymų, galite
sukelti elektros smūgį ir dūmus.
Nelieskite lempos lęšių, nes uždegta arba ką tik
išjungta lempa yra labai įkaitusi. Galite apsideginti.
Nespaukite ir netrankykite lemputės, nes galite ją
sugadinti arba sutrumpinti jos tarnavimo laiką.
Nelaikykite lempos nukreipę į akis. Galite pažeisti
akis.
Kai lempa dega, neuždenkite jos medžiaga,
kartonine dėžute, kartonu arba panašiais daiktais,
nes tai gali sukelti gaisrą arba uždegimą.
Norėdami įjungti šviesą, spaukite viršutinę jungiklio dalį,
spauskite apatinę dalį, jeigu norite ją išjungti.
Galite keisti lempos padėtį, norėdami apšviesti kitą vietą.
PASTABA:
Purvą
nuo
lempos
skudurėliu. Būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte
lempos lęšių, nes pablogės apšvietimas.
Lazerio spindulio veikimas
LS0714FL, LS0714L modeliams
Pav.19
DĖMESIO:
Niekada nežiūrėkite į lazerio spindulį. Tiesioginis
lazerio spindulys gali pažeisti Jūsų akis.
LAZERIO SPINDULIAVIMAS, NEŽIŪRĖKITE Į
SPINDULĮ ILGAI AR TIESIOGIAI, NAUDODAMI
OPTINIUS PRIETAISUS, 2M KLASĖS LAZERINIS
GAMINYS.
Norėdami įjungti lazerio spindulį, spauskite jungiklio
viršutinę dalį (I). Norėdami išjungti, spauskite apatinę
dalį (O).
Lazerio liniją galima nustatyti iš pjūklo peilio kairės arba
dešinės pusės, nustatant reguliavimo varžtą tokiu būdu.
Pav.20
1.
Atlaisvinkite reguliavimo varžtą, sukdami jį prieš
laikrodžio rodyklę.
pradėdami vėl
lipnia
juostele
lęšių
nuvalykite
sausu
2.
Atleidę reguliavimo varžtą, slinkite jį į dešinę arba
kairę tiek, kiek galima.
3.
Tvirtai
užveržkite
padėyje, kurioje jis daugiau nesislenka.
Lazerio linija gamykloje nustatyta 1 mm atstumu nuo
peilio šoninio paviršiaus (pjovimo padėtis).
PASTABA:
Kai lazerio spindulys silpnas ir, dirbant patalpoje
ir
arba lauke, dėl tiesioginių saulės spindulių beveik
arba visiškai nematomas, pasirinkite kitą darbo
vietą, kuri nebus apšviesta tiesioginiais saulės
spinduliais.
Lazerio spindulio sulygiavimas
Pav.21
Priklausomai nuo pjovimo darbų, lazerio spindulį galima
nustatyti į kairę arba dešinę nuo peilio šono. Apie
pakeitimo būdą skaitykite paaiškinimo skyrių, pavadintą
„Lazerio spindulio veikimas".
PASTABA:
Sudėtiniam pjovimui, sulygiuodami pjovimo liniją
su lazerio spinduliu, atremkite ruošinį į kreipiamąjį
užtvarą (įstrižas kampas - 45 lapsniai, šlifavimo
kampas iš dešinės - 45 laipsniai).
A) Jeigu norite gauti tinkamą dydį kairėje ruošinio pusėje
Pakeiskite lazerio spindulį į kairę pusę nuo peilio.
B) Jeigu norite gauti tinkamą dydį dešinėje ruošinio
pusėje
Pakeiskite lazerio spindulį į dešinę pusę nuo peilio.
Sulygiuokite ant ruošinio pažymėtą pjovimo liniją su
lazerio linija.
SURINKIMAS
ĮSPĖJIMAS:
Prieš taisydami įrenginį visada patikrinkite, ar jis
išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros
lizdo.
Šešiabriaunio veržliarakčio laikymas
Pav.22
Šešiakampis veržliaraktis saugomas, kaip parodyta
paveikslėlyje.
veržliaraktį,
ištraukite
Panaudoję šešiakampį veržliaraktį, grąžinkite jį į
veržliarakčio laikiklį.
Ašmenų įdėjimas ir išėmimas
Pav.23
ĮSPĖJIMAS:
Prieš montuodami arba nuimdami diską, visada
patikrinkite,
ištrauktas iš elektros lizdo.
DĖMESIO:
Disko sumontavimui arba nuėmimui naudokite tik
„MAKITA" šešiakampį veržliaraktį. Jeigu naudosite
84
reguliavimo
Jeigu reikia panaudoti šešiakampį
veržliarakčio
ar
įrankis
išjungtas,
varžtą
toje
laikiklio.
o
kištukas

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl