Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 39

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MONTERING
Montere benk
Når sagen sendes fra fabrikken, er håndtaket låst i
senket stilling med anslagsstiften. Løsne anslagsstiften
ved å senke håndtaket litt og dra i stiften.
Fig.1
Denne sagen bør boltes med to skruer til en jevn og
stabil overflate med skruehullene i sagfoten. Dette vil
hjelpe deg å unngå velt og personskader.
Fig.2
Drei justeringsskruen med eller mot klokken slik at den
kommer i kontakt med gulvet for å holde sagen stabil.
Fig.3
FUNKSJONSBESKRIVELSE
ADVARSEL:
Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og
støpselet trukket ut av kontakten før du justerer
maskinen
eller
funksjoner.
Bladvern
For alle land utenfor Europa
Fig.4
Når du senker håndtaket, heves bladvernet automatisk.
Vernet er fjærbelastet slik at det går tilbake til
utgangsposisjon når kuttet er fullført og håndtaket er
hevet. DU MÅ ALDRI SETTE BLADVERNET UT AV
FUNKSJON
ELLER
GJELDER OGSÅ FOR FJÆREN SOM SITTER PÅ
VERNET.
For din personlige sikkerhet, må du alltid holde
bladvernet i god stand. Alle uregelmessigheter i vernet
må fjernes omgående. Konroller for å forsikre deg om at
fjæren går tilbake til utgangsposisjon. BRUK ALDRI
MASKINEN HVIS BLADVERNET ELLER FJÆREN ER
SKADET, DEFEKT ELLER DEMONTERT. DETTE ER
SVÆRT FARLIG OG KAN FORÅRSAKE ALVORLIGE
PERSONSKADER.
For land i Europa
Fig.5
Når du senker håndtaket, heves bladvernet A automatisk.
Bladvern B heves når det kommer i berøring med et
arbeidsemne. Vernene er fjærbelastet slik at de går
tilbake til utgangsposisjon når kuttet er fullført og
håndtaket
er
hevet.
BLADVERNENE
UT
DEMONTERE DEM. DETTE GJELDER OGSÅ FOR
FJÆREN SOM SITTER PÅ VERNET.
For din personlige sikkerhet, må du alltid holde alle
bladvernene i god stand. Alle uregelmessigheter i
vernene må fjernes omgående. Konroller for å forsikre
deg om at vernene går tilbake til utgangsposisjon på
grunn av fjærbelastningen. BRUK ALDRI MASKINEN
kontrollerer
dens
mekaniske
DEMONTERE
DET.
DU
ALDRI
AV
FUNKSJON
HVIS BLADVERNENE ELLER FJÆREN ER SKADET,
DEFEKT ELLER DEMONTERT. DETTE ER SVÆRT
FARLIG
PERSONSKADER.
Hvis det gjennomsiktige bladvernet blir skittent eller det
fester seg sagmugg til det slik at bladet ikke lenger kan
ses, må du koble fra sagen og rengjøre vernet nøye med
en
fuktig
petroleumbaserte rengjøringsmidler på plastvernene.
Hvis bladvernet er særlig skittent og sikten gjennom
vernet er blokkert, bruk vedlagte sekskantnøkkel for å
løsne sekskantskruen som holder midtdekselet. Løsne
sekskantskruen ved å dreie den mot urviserne, og løft
opp bladvernet og midtvernet. Med bladvernet i denne
posisjonen kan du lettere rengjøre skikkelig og mer
effektivt. Når rengjøringen er ferdig, følger du prosedyren
over i motsatt rekkefølge og sikrer skruen. Ikke fjern
fjæren som holder bladvernet. Hvis vernet misfarges pga.
alder eller UV-stråler, kontakt et Makita servicesenter for
et nytt vern. IKKE ØDELEGG ELLER FJERN VERNET.
Fig.6
Plassere snittplate
Fig.7
Fig.8
Verktøyet leveres med snittplatene i dreiefoten for å
redusere slitasje på utgangssiden av et kutt til et
minimum. Snittplatene er fabrikkjustert slik at sagbladet
ikke er i berøring med platene. Før bruk må du justere
snittplatene på følgende måte:
Trekk først støpselet til maskinen ut av stikkontakten.
DETTE
Løsne alle skruene (2 på hver side) som fester
snittplatene. Stram dem bare nok til at snittplatene er
lette å bevege for hånd. Senk håndtaket helt og skyv inn
anslagsstiften for å låse håndtaket i senket posisjon.
Løsne to klemskruer som fester skyvepolene. Trekk
vognen helt mot deg. Juster snittplatene slik at de så vidt
berører sidene på sagbladtennene. Stram skruene foran
(ikke stram dem for hardt). Skyv sleden helt mot
føringsflaten og juster snittplatene slik at de så vidt
berører sidene på sagbladtennene. Stram skruene bak
(ikke stram dem for hardt).
Etter at du har justert snittplatene, må du frigjøre
anslagsstiften og heve håndtaket. Stram alle skruene
godt etterpå.
FORSIKTIG:
Før og etter at du har endret skråvinkelen, må du
alltid justere snittplatene som beskrevet over.
SETTE
ELLER
Vedlikeholde maksimum skærekapasitet
Fig.9
Fig.10
Sagen
er
skjærekapasitet for et 190 mm sagblad.
Når du monterer et nytt blad, må du alltid sjekke nedre
grenseposisjon for bladet og justere det på følgende
39
OG
KAN
FORÅRSAKE
klut.
Ikke
bruk
fabrikkjustert
for
ALVORLIGE
løsemidler
eller
å
gi
maksimal

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl