Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 85

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
kitą įrankį, galite per daug arba ne iki galo priveržti
šešiakampės lizdinės galvutės varžtą. Tai gali kelti
sužeidimo pavojų.
Stumdami fiksavimo smaigą, užfiksuokite rankenėlę
iškeltoje padėtyje.
Norėdami nuimti diską, šešiakampiu veržliarakčiu
atlaisvinkite šešiakampės lizdinės galvutės varžtą,
laikantį centrinį gaubtą, sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
Atkelkite disko apsaugą ir atidenkite centrinį gaubtą.
Pav.24
Norėdami užfiksuoti veleną, įspauskite veleno fiksatorių,
šešiakampiu veržliarakčiu atlaisvinkite šešiakampės
lizdinės galvutės varžtą, sukdami jį pagal laikrodžio
rodyklę. Po to ištraukite šešiakampės lizdinės galvutės
varžtą, nuimkite išorinę jungę ir diską.
Pav.25
Norėdami sumontuoti diską, atsargiai uždėkite jį ant
veleno, patikrindami, ar ant disko paviršiaus pažymėtos
rodyklės kryptis sutampa su ant disko gaubto pažymėtos
rodyklės kryptimi. Uždėkite išorinę jungę ir šešiakampės
lizdinės galvutės varžtą, po to, spausdami veleno
fiksatorių, (kaire ranka) šešiakampiu veržliarakčiu tvirtai
užveržkite
šešiakampės
sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
Pav.26
Pav.27
Grąžinkite pjovimo disko apsaugą ir centrinį gaubtą į jų
pradinę padėtį. Tuomet tvirtai užveržkite šešiakampės
lizdinės galvutės varžtą, laikantį centrinį gaubtą,
sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Stumdami fiksavimo
smaigą, atlaisvinkite rankenėlę iš pakėlimo padėties.
Norėdami įsitikinti, ar tinkamai juda pjovimo disko
apsauga, nuleiskite rankenėlę. Prie
patikrinkite, ar veleno fiksatorius atlaisvino ašį.
Dulkių maišelis (papildomas priedas)
Pav.28
Naudojant dulkių maišelį, pjovimo darbai yra švarūs, o
dulkes lengva surinkti. Norėdami pritvirtinti dulkių maišelį,
užmaukite jį ant dulkių antgalio.
Kai dulkių maišelis pripildomas maždaug iki pusės,
nuimkite jį nuo įrankio ir ištraukite sklendę. Išpilkite
maišelio turinį, lengvai jį patapšnodami, kad nukristų
visos prie vidinių sienelių prilipę dalelės, kurios galėtų
sukliudyti tolesniam dulkių surinkimui.
PASTABA:
Jeigu prie šio pjovimo įrankio prijungiate „Makita" dulkių
siurblį, galima atlikti dar efektyvesnes ir švaresnes
operacijas.
Dulkių surinkimo dėžė (papildomas priedas)
Pav.29
Uždėkite dulkių dėžę ant dulkių antgalio.
Kuo dažniau išpilkite dulkių dėžės turinį.
lizdinės
galvutės
varžtą,
pradėdami pjauti,
Norėdami ištuštinti dulkių dėžę, spauskite mygtuką ir
atidarykite dangtelį bei išpilkite pjuvenas. Sugrąžinkite
dangtelį į jo pradinę padėtį ir jis savaime užsifiksuos.
Traukiant ir tuo pačiu metu sukant dulkių dėžę prie
įrankio dulkių antgalio, ją galima lengvai nuimti.
PASTABA:
Jeigu prie šio įrankio prijungiate „Makita" dulkių
siurblį, galima atlikti dar efektyvesnes ir švaresnes
operacijas.
DĖMESIO:
Išpilkite dėžę, kol surinktos pjuvenos nepasiekė
cilindro dalies.
Pav.30
Pav.31
Ruošinio pritvirtinimas
ĮSPĖJIMAS:
Nepaprastai svarbu visuomet tvirtai ir tinkamai
spaustuvais
nepadarysite,
sugadinti
ruošinį.
SUSIŽEISTI. Be to, pabaigę pjauti, NEATKELKITE
pjovimo disko tol, kol diskas visiškai nenustoja
suktis.
DĖMESIO:
Pjaudami ilgus ruošinius, naudokite atramas,
kurios yra tokio paties aukščio kaip ir sukiojamo
pagrindo paviršius. Norėdami pritvirtinti ruošinį,
nepasikliaukite
horizontaliais spaustuvais.
Plonos medžiagos linkę įlinkti. Norėdami išvengti
pjovimo disko sužnybimo ir galimos ATATRANKOS,
paremkite ruošinį per visą jo ilgį.
Pav.32
Vertikalus spaustuvas
Pav.33
Vertikalų
spaustuvą
padėtyse - kairėje arba dešinėje kreiptuvo arba laikiklio
sumontavimo (pasirenkamas priedas) vietoje. Įkiškite
spaustuvo strypą į kreiptuve arba laikiklyje esančią skylę
ir užveržkite suveržimo varžtą, kad užtvirtintumėte
spaustuvo strypą.
Nustatykite spaustuvo rankeną pagal ruošinio storį ir
formą ir užtvirtinkite ją, užverždami suveržimo varžtą.
Jeigu spaustuvo rankenai užveržti skirtas varžtas liečia
kreiptuvą, varžtą sumontuokite iš priešingos spaustuvo
rankenos pusės. Patikrinkite, ar visiškai nuleidus
rankenėlę ir iki galo traukiant arba stumiant suportą, jokia
įrankio dalis nesiliečia prie spaustuvo. Jeigu kokia nors
dalis liečiasi prie spaustuvo, pakeiskite spaustuvo padėtį.
Prispauskite ruošinį prie kreiptuvo ir pasukite pagrindą.
Nustatykite ruošinį į norimą pjovimo padėtį ir užtvirtinkite
jį, tvirtai užverždami spaustuvo rankeną.
85
pritvirtinti
ruošinį.
galite
sugadinti
įrankį
BE
TO,
PATYS
vien
tik
vertikaliais
galima
sumontuoti
Jeigu
to
ir/arba
GALITE
ir/arba
dviejose

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl