Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 88

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kairysis įstrižas pjūvis
Įstrižasis kampas
Formavimo padėtis,
pavaizduota A pav.
52/38° tipas
(1)
Vidiniam
kampui
(2)
33,9° kairysis
(3)
Išoriniam
kampui
(4)
006361
Formavimo padėtis,
pavaizduota A pav. Karnizo kraštas atremtas į kreiptuvą
Lubas liečiantis kraštas turi
(1)
būti atremtas į kreiptuvą.
Vidiniam
kampui
(2)
Sieną liečiantis kraštas turi
būti atremtas į kreiptuvą.
(3)
Išoriniam
kampui
Lubas liečiantis kraštas turi
(4)
būti atremtas į kreiptuvą.
006362
Pavyzdys:
Atlikdami 52/38° tipo dekoratyvinio karnizo
pjūvį pagal padėtį (1) A pav.:
Pakreipkite ir užtvirtinkite įstrižo kampo
nustatymą
kampu.
Nustatykite ir užtvirtinkite nuožambaus
kampo
DEŠINIUOJU kampu.
Dėkite dekoratyvinį karnizą jo lentos
galinės pusės (paslėptu) paviršiumi ant
sukiojamo
LIEČIANTĮ KRAŠTĄ atrėmę į pjūklo
kreiptuvą.
Atlikus pjūvį, užbaigta naudojama dalis
visuomet bus KAIRĖJE disko pusėje.
Dešinysis įstrižas pjūvis
Įstrižasis kampas
Formavimo padėtis,
pavaizduota A pav.
52/38° tipas
(1)
Vidiniam
kampui
(2)
33,9° dešinysis 30° dešinysis
(3)
Išoriniam
kampui
(4)
006363
Lentelė (A)
Įžambusis kampas
45° tipas
52/38° tipas
31,6° dešinysis
30° kairysis
31,6° kairysis
31,6° dešinysis
Lentelė (B)
Užbaigta dalis
Užbaigta dalis bus
pjūklo kairėje.
Užbaigta dalis bus
pjūklo dešinėje.
ties
33,9°
KAIRIUOJU
nustatymą
ties
pagrindo,
jo
Lentelė (A)
Įžambusis kampas
45° tipas
52/38° tipas
31,6° dešinysis
31,6° kairysis
31,6° dešinysis
45° tipas
Vidiniam
35,3° dešinysis
kampui
35,3° kairysis
35,3° dešinysis
Išoriniam
kampui
006364
7.
Forminių aliuminio ruošinių pjovimas
31,6°
Pav.42
Forminių aliuminio ruošinių pritvirtinimui naudokite
atramines trinkeles arba metalo gabalėlius, kaip
parodyta piešinyje, kad aliuminius nesideformuotų.
LUBAS
Pjaudami forminius aliuminio ruošinius, naudokite
pjovimo tepalą, kad prie disko nepriliptų aliuminio
dalelių.
DĖMESIO:
Niekada nebandykite pjauti storų arba apvalių
forminių aliunimio ruošinių. Darbo metu stori
forminiai aliuminio ruošiniai gali išsprūsti, o apvalių
aliuminio dirbinių prie šio įrankio negalima tvirtai
45° tipas
pritvirtinti.
35,3° dešinysis
8.
Medžio apsauga
35,3° kairysis
Naudojant medžio apsaugą, ruošiniai pjaunami be
35,3° dešinysis
nuolaužų.
kreiptuvo, įkišdami ją į kreiptuvo skyles.
Piešinyje pavaizduoti rekomenduojami medžio
apsaugų dydžiai.
88
Lentelė (B)
Formavimo padėtis,
pavaizduota A pav. Karnizo kraštas atremtas į kreiptuvą
Sieną liečiantis kraštas turi
(1)
būti atremtas į kreiptuvą.
(2)
Lubas liečiantis kraštas turi
būti atremtas į kreiptuvą.
(3)
Sieną liečiantis kraštas turi
(4)
būti atremtas į kreiptuvą.
Pavyzdys:
Atlikdami 52/38° tipo dekoratyvinio karnizo
pjūvį pagal padėtį (1) A pav.:
Pakreipkite ir užtvirtinkite įstrižo kampo
nustatymą ties 33,9° DEŠINIUOJU
kampu.
Nustatykite ir užtvirtinkite nuožambaus
kampo
nustatymą
DEŠINIUOJU kampu.
Dėkite dekoratyvinį karnizą jo lentos
galinės pusės (paslėptu) paviršiumi ant
sukiojamo
pagrindo,
LIEČIANTĮ KRAŠTĄ atrėmę į pjūklo
kreiptuvą.
Atlikus pjūvį, užbaigta naudojama dalis
visuomet bus DEŠINĖJE disko pusėje.
Pritvirtinkite
medžio
Užbaigta dalis
Užbaigta dalis bus
pjūklo dešinėje.
Užbaigta dalis bus
pjūklo kairėje.
ties
31,6°
jo
SIENĄ
apsaugą
prie

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl