Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 64

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SPECIFIKĀCIJAS
Modelis
Asmens diametrs
Asmens korpusa biezums
Cauruma (ass) diametrs
Maks. zāģēšanas leņķis
Maks. slīpleņķis
Maks. zāģēšanas ietilpība (A x P) ar asmeni 190 mm diametrā
Zāģēšanas leņķis
45° (pa kreisi un pa labi)
57° (pa labi)
(Piezīme)
* zīme norāda, ka izmantots šāda biezuma koka finierējums.
1: Izmantojot koka finierējumu 20 mm biezumā.
2: Izmantojot koka finierējumu 15 mm biezumā.
3: Izmantojot koka finierējumu 10 mm biezumā.
Apgriezieni minūtē bez slodzes (min
Lāzera veids (LS0714FL/L)
Gabarīti (G x P x A)
Neto svars
• Dēļ mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
• Atkarība no valsts specifikācijas var atšķirties.
• Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003
Simboli
Zemāk ir attēloti simboli, kas attiecas uz iekārtu. Pirms
darbarīka izmantošanas pārliecinieties, vai pareizi
izprotat to nozīmi.
Izlasiet rokasgrāmatu.
DUBULTA IZOLĀCIJA
Lai izvairītos no atlecošiem gružiem,
turpiniet turēt zāģa augšdaļu uz leju līdz
asmens ir pilnībā apstājies.
Veicot
pavelciet rāmi līdz galam un nospiediet
rokturi, pēc tam pastumiet rāmi virzošās
barjeras virzienā.
Neturiet roku vai pirkstus asmens
tuvumā.
Nekad neskatieties lāzerstarā. Tiešs
lāzerstars var bojāt jūsu acis.
45° (pa kreisi)
* 45 mm x 265 mm Piezīme 1
40 mm x 300 mm
* 45 mm x 185 mm Piezīme 2
40 mm x 212 mm
-----
-1
)
slīdes
zāģēšanu,
vispirms
Slīpais leņķis
* 60 mm x 265 mm Piezīme 1
52 mm x 300 mm
* 60 mm x 185 mm Piezīme 2
52 mm x 212 mm
* 60 mm x 145 mm Piezīme 3
52 mm x 163 mm
Sarkanais lāzers 650 nm,
LS0714: 13,1 kg, LS0714F: 13,4 kg, LS0714FL: 13,7 kg, LS0714L: 13,5 kg
END210-6
Paredzētā lietošana
Šis darbarīks ir paredzēts precīziem taisniem un slīpiem
iegriezumiem kokā. Ar piemērotiem zāģa asmeņiem
iespējams zāģēt arī alumīniju.
Strāvas padeve
Darbarīks jāpievieno tikai tādai strāvas padevei, kuras
spriegums ir tāds pats, kā norādīts uz plāksnītes ar
nosaukumu, un to var ekspluatēt tikai ar vienfāzes
maiņstrāvas padevi. Darbarīks aprīkots ar divkāršo
izolāciju,
64
LS0714/ LS0714F/ LS0714FL/LS0714L
Pa kreisi 47° , pa labi 57°
670 mm x 430 mm x 458 mm
Tikai ES dalībvalstīm
Neizmetiet elektriskās iekārtas kopā ar
mājturības atkritumiem!
Saskaņā ar Eiropas Direktīvas par
utilizējamo elektrisko un elektronisko
aparatūru 2002/96/EC prasībām un tās
īstenošanu
saskaņā
likumdošanu, elektriskās iekārtas to
kalpošanas laikā beigās ir jāsavāc
atsevišķi no citiem atkritumiem un
jānogādā atbilstošajā utilizācijas centrā.
tādēļ
to
var
izmantot
190 mm
1,3 mm - 2,0 mm
20 mm
Pa kreisi 45°, pa labi 5°
5° (pa labi)
-----
40 mm x 300 mm
-----
-----
6 000
1mW (Lāzera klase 2)
ar
nacionālo
ENE006-1
ENF002-2
arī,
pievienojot

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl