Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 57

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
akselia voidaan liikuttaa nopeasti sisään ja ulos.
Kääntämällä ruuvinpuristimen nuppia myötäpäivään,
ruuvi
pysyy
kiinnitettynä.
kääntämällä
ruuvinpuristimen
myötäpäivään, kunnes ulkonema saavuttaa sen kaikkein
ylimmän asentonsa, ja kiinnitä sitten tukevasti. Jos
painat ruuvinpuristintimen nuppia vahvasti sisään tai
vedät ulos sillä aikaa, kuin käännät sitä myötäpäivään,
ulkonema saattaa pysähtyä tiettyyn kulmaan. Tässä
tapauksessa kierrä ruuvinpuristimen nuppia takaisin
vastapäivään kunnes ruuvi vapautuu, ennen kuin kierrät
sitä taas hellävaroen myötäpäivään.
Vaakasuoralla ruuvinpuristimella voi varmistaa enintään
120 mm leveän työkappaleen.
HUOMIO:
Tartu työkappaleeseen ainoastaan silloin, kuin
ulkonema on ylimmässä asennossa. Tämän
laiminlyönti
voi
puutteellisen
kiinnittämisen.
aiheuttaa työkappaleen heiton, aiheuttaa vahingoa
terälle tai aiheuttaa hallinnan menetyksen, joka
taas voi aiheuttaa HENKILÖVAHINKOA.
Kannattimet ja tukipöydät (vaihtoehtoiset
lisävarusteet)
Kuva35
Kannattimet ja tukipöydät voi asentaa kummallekin
puolelle työkappaleen vaakasuoraan kannatukseen
sopivana keinona. Asenna ne kuvan osoittamalla tavalla.
Kiristä sitten ruuvit tukevasti varmistaaksesi kannattimet
ja tukipöydät.
Pitkiä
työkappaleita
kannatintanko-yhdistelmää (vaihtoehtoinen lisävaruste).
Se koostuu kahdesta tukipöydästä ja kahdesta tangosta.
Kuva36
HUOMIO:
Tue
aina
pitkien
kierrospohjan
leikkausten saavuttamiseksi ja laitteen vaarallisen
hallinnan menetyksen ehkäisemiseksi.
TYÖSKENTELY
HUOMIO:
Ennen
käyttöä,
kuljetusasennosta vapauttamalla lukitustappi.
Varmista ennen kytkimen käynnistämistä, että terä
ei kosketa työkappaletta tms.
Älä paina kahvaa voimakkaasti sahatessasi.
Liiallinen painaminen voi ylikuormittaa moottoria
ja/tai heikentää sahaustehoa. Paina kahvaa vain
sen verran kuin on tarpeen, jotta sahaus eteen
asianmukaisesti ilman, että terän nopeus laskee
huomattavasti.
Sahaa painamalla kahvaa kevyesti alas. Jos
kahvaa painetaan voimakkaasti tai sitä painetaan
Tartu
työkappaleeseen
nuppia
hellävaroen
aiheuttaa
työkappaleen
Tämä
leikatessa
työkappaleiden
ylimmällä
pinnalla
vapauta
ensin
sivusuunnassa, terä alkaa väristä jättäen jäljen
työkappaleeseen ja sahauksen tarkkuus kärsii.
Liukuleikkauksen
kuljetinta ohjausaitaa päin ilman pysähtymistä. Jos
kuljettimen liike pysäytetään leikkauksen aikana,
työkappaleeseen jää jälki ja leikkauksen tarkkuus
huononee.
1.
Puristinleikkaus
(pienten työkappaleiden leikkaus)
Kuva37
Työkappaleita, jotka yltyvät 50 mm korkeuteen ja 97
mm leveyteen, voidaan leikata seuraavalla tavalla.
Työnnä kuljetinta ohjausaitaa päin täysin ja kiristä
ne
varmistavat
varmistamiseksi.
ruuvinpuristimessa. Kytke laite päälle ilman terän
kosketusta ja odota, kunnes terä saavuttaa täyden
saattaa
nopeuden ennen sen alentamista. Alenna sitten
hellävaroen kahvaa täysin alennettuun asemaan
työkalun leikkausta varten. Kun leikkaus on valmis,
kytke laite pois päältä ja ODOTA, KUNNES TERÄ
ON TÄYSIN PYSÄHTYNYT ennenkuin nostat
terän sen täysin kohotettuun asentoonsa.
HUOMIO:
Kiristä lujasti ne kaksi kiristysruuvia myötäpäivään,
jotka varmistavat liukunavat, jotta kuljetin ei pääsisi
liikkumaan toiminnan aikana. Puutteellinen kiristys
voi aiheuttaa terän odottamattoman takapotkun.
Voi
käytä
HENKILÖVAMMOJA.
2.
Liuku (työntö) leikkaus (leveiden
työkappaleiden leikkaus)
Kuva38
Löysää ne kaksi kiristysruuvia vastapäivään, jotka
tasoa
varmistavat liukunavat, jotta kuljetin voisi liukua
tarkkojen
vapaasti. Varmista työkappale ruuvinpuristimessa.
Vedä alustaa kokonaan itseesi päin. Kytke laite
päälle ilman terän kosketusta ja odota, kunnes terä
saavuttaa
alaspäin ja TYÖNNÄ KULJETINTA OHJAUSAITAA
KOHTI JA TYÖKAPPALEEN LÄPI. Kun leikkaus
on valmis, kytke laite pois päältä ja ODOTA,
kahva
KUNNES TERÄ ON TÄYSIN PYSÄHTYNYT
ennenkuin nostat terän sen täysin kohotettuun
asentoonsa.
HUOMIO:
Aina, kuin teet liukuleikkauksen, VEDÄ ENSIN
KULJETINTA TÄYSIN ITSEESI PÄIN ja paina
kahvaa alas täysin alennettuun asentoon, sitten
TYÖNNÄ KULJETINTA OHJAUSAITAA KOHTI.
ÄLÄ KOSKAAN ALOITA LEIKKAUSTA ILMAN,
ETTÄ KULJETIN ON VEDETTY TÄYSIN ITSEESI
PÄIN. Jos teet liukuleikkauksen ilman, että vedät
57
aikana,
kaksi
kiristysruuvia
liukunavat,
Varmista
myös
aiheuttaa
mahdollisesti
täyden
nopeuden.
paina
hellävaroen
myötäpäivään,
jotka
kuljettimen
työkappale
vakavia
Paina
kahvaa

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl