Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 45

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Listposisjon
Kanten av listen mot føringsvernet
på fig. A
Kontaktflaten mot veggen skal
(1)
ligge an mot føringsvernet.
For innvendig
hjørne
(2)
Kontaktflaten mot taket skal
ligge an mot føringsvernet.
(3)
For utvendig
hjørne
Kontaktflaten mot veggen skal
(4)
ligge an mot føringsvernet.
006364
Eksempel:
Ved saging av profillist med 52/38° vinkel for
posisjon (1) på fig. A:
Vipp og fest innstillingen for gjæring i
vertikalplanet på 33,9° HØYRE.
Juster og fest innstillingen for gjæring i
horisontalplanet på 31,6° HØYRE.
Legg
baksideoverflate
dreiefoten,
MOT VEGGEN mot føringsvernet til
sagen.
Det ferdige stykket som skal brukes, vil
alltid befinne seg til HØYRE for bladet
etter at snittet er utført.
7.
Sage aluminiumekstrudering
Fig.42
Når du sikrer aluminiumsekstruderinger, må du
bruke avstandsklosser eller biter av kapp som vist i
figuren for å forhindre at aluminiumen deformeres.
Bruk
en
skjærevæske
aluminiumsekstruderingen for å forhindre at det
legger seg aluminiumsstøv på bladet.
FORSIKTIG:
Prøv
aldri
å
aluminiumsekstruderinger.
aluminiumsekstruderinger kan løsne under saging
og runde kan ikke sikres godt nok med denne
sagen.
8.
Gjæringskloss
Bruk av gjæringsklosser hjelper til med å sikre
flisfrie kutt i arbeidsemnene. Fest en gjæringskloss
til føringsflaten ved hjelp av hullene i flaten.
Mål for anbefalt gjæringskloss finner du i figuren.
Over 15 mm (5/8")
Over 420 mm (16-1/2")
1
85mm
70 mm
(3-3/8")
(2-3/4")
1. Hull
002206
Bord (B)
Ferdig list
Den ferdige listen
vil være på høyre
side av bladet.
Den ferdige listen
vil være på venstre
side av bladet.
profillisten
med
dens
(skjult)
med
KONTAKTFLATEN
når
du
skjære
tykke
eller
50 mm-60 mm
(2"-2-3/8")
27mm (1-1/16")
1
70 mm
85mm
(2-3/4")
(3-3/8")
FORSIKTIG:
Bruk rett tre med jevn tykkelse som trekledning.
Bruk
føringsplaten. Skruene må monteres slik at
skruehodene er under overflaten av trekledningen.
Når trekledningen er festet, må du ikke dreie på
dreiefoten med senket hendel. Bladet og/eller
trekledningen vil bli skadet.
9.
Sage samme lengde gjentatte ganger
Fig.43
Når du sager flere biter materiale i sammelengde,
fra 220 mm til 385 mm, vil innstillingsplaten
(valgfritt tilbehør) gjøre driften mer effektiv. Monter
innstillingsplaten på holderen (valgfritt tilbehør)
som vist i figuren.
Tilpass skjærelinjen på arbeidsemnet ditt til enten
venstre eller høyre side av spore i snittplaten. Hold
arbeidsemnet slik at det ikke beveger seg, og flytt
brede
innstillingsplatestrammeren
ned
arbeidsemnet. Fest innstillingsplaten med skruen.
Når innstillingsplaten ikke er i bruk, må du løsne
skruen og dreie platen ut av veien.
MERK:
Hvis
tilbehør), kan du sage lengder opp til ca. 2200 mm
gjentatte ganger.
10. Sporsaging
Fig.44
Et datokutt kan gjøres på følgende måte:
Juster nedre grenseposisjon for bladet med
sager
justeringsskruen og stopperarmen for å begrense
bladets skjæredybde. Se avsnittet "Stopperarm".
Når du har justert bladets nedre grenseposisjon,
må du skjære parallelle spor i hele arbeidsemnets
bredde ved å bruke et skyvekutt (se figuren). Fjern
runde
arbeidsemnematerialet mellom sporene med en
Tykke
meisel. Ikke prøv å gjennomføre denne typen kutt
med brede (tykke) sagblader eller med et dadoblad.
Dette kan resultere i at du mister kontrollen og
pådrar deg skader.
FORSIKTIG:
Sett stopperarmen tilbake til utgangsposisjon når
du utfører noe annet enn sporsaging.
Bærbart verktøy
Fig.45
Fig.46
Påse at verktøyet ikke er tilkoplet. Sikre bladet ved 0°
skråvinkel,
gjæringsvinkelposisjon. Sikre glidestengene slik at den
nedre glidestangen er låst i posisjon når vognen er helt
trukket til operatøren og de øvre stengene er låst i
posisjon når vognen er helt trukket mot føringsvernet.
45
skruene
til
å
feste
du
bruker holderstangenheten
og
drei
dreiefoten
trekledningen
til
mot
enden
av
(valgfritt
til
fullstendig

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl